Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

  • Dodaj recenzję:
  • 4011
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Mieczysław Kazimierz Błaszczyk
  • Cena netto: 82,76 zł 86,90 zł

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

rok wydania: 2020, wydanie pierwsze
ilość stron: 600
ISBN: 978-83-01-20426-6
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych . Wyjaśniona wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych zbudowanych w mikroorganizmów, typy hodowli i typy bioreaktorów stosowanych do hodowli mikroorganizmów.
Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, opartych na wykorzystaniu mikroorganizmów, jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.
Podręcznik jest adresowany do studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, bioinżynierii środowiska.

"W opisywanej książce czytelnik znajdzie takie zagadnienia jak: ścieki, bakteryjny metabolizm, biologiczne systemy oczyszczania ścieków, bioreaktory, usuwanie azotu, usuwanie fosforu, ścieki przemysłu spożywczego, ścieki farmaceutyczne, ścieki rafineryjno-petrochemiczne, ścieki celulozowo-papiernicze, odpady i ich utylizacja, odpady komunalne. Warto podkreślić, że jest to podręcznik napisany przez mikrobiologa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie i doborze treści. Znalazło się w niej sporo nowy pojęć i teorii biologicznych (np. metagenomika - trudno te nowe podeście teoretyczne znaleźć w podręcznikach, więc zapewne skorzystają także i inni, zainteresowani nowymi zagadnieniami w biologii)".
prof. UWM dr hab. Stanisław Czachorowski, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Spis treści

Od Autora
Bakteryjny metabolizm w procesie oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych
Fizykochemiczna charakterystyka ścieków
Wspólnoty mikroorganizmów w biologicznych systemach oczyszczania ścieków
Bioreaktory powszechnie stosowane w hodowlach mikroorganizmów
Usuwanie azotu i fosforu ze ścieków z zastosowaniem nowych technologii
Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków
Nowoczesne biologiczne systemy oczyszczania ścieków
Ścieki przemysłu spożywczego i ich oczyszczanie
Oczyszczanie ścieków farmaceutycznych
Oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych
Oczyszczanie ścieków celulozowo-papierniczych
Oczyszczanie wód kopalnianych przez bakterie redukujące siarczany (VI)
Odpady organiczne i ich utylizacja
Biologiczne oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ostrzeszowie