Biotechnologia ścieków

  • Dodaj recenzję:
  • 19855
  • Producent: PWN
  • Autor: Jan Sikora , Korneliusz Miksch
  • Cena netto: 47,52 zł 49,90 zł
Biotechnologia ścieków, Jan Sikora , Korneliusz Miksch , rok wydania: 2010, stron 240,oprawa broszurowa, format 16,5x23,5cm,  ISBN: 978-83-01-16183-5

W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.

Omówiono:
* ścieki i ich charakterystykę,
* metody biologicznego oczyszczania ścieków,
* przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,
* dwa podstawowe procesy – oczyszczanie z wykorzystaniem drobnoustrojów w formie zawieszonej (osad czynny) oraz immobilizowanymi na nośnikach (złoża biologiczne),
* podstawy inżynierii, rozwiązania techniczne i systemy technologiczne bioreaktorów,
* systemy służące do zintegrowanego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu,
* obecny stan wiedzy z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, które są stałym i uciążliwym produktem ubocznym oczyszczania ścieków.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów: biotechnologii, ochrony i inżynierii środowiska, chemii, energetyki, technologii przemysłu spożywczego, rolnictwa, inżynierii chemicznej i procesowej; dla doktorantów i naukowców zajmujących się tym tematem, a także pracowników inżynierii i ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej różnych instytutów naukowych, inżynierów praktyków – pracowników oczyszczalni ścieków oraz projektantów oczyszczalni.