Budownictwo ogólne. Podręcznik dla architektów

  • Dodaj recenzję:
  • 2115
  • Producent: Archi-Plus
  • Autor: Przemysław Markiewicz
  • szt.
  • Cena netto: 169,52 zł 178,00 zł

Budownictwo ogólne. Podręcznik dla architektów

rok wydania: 2018
ilość stron: 368
format: A4
ISBN: 9788360884102
oprawa: twarda

Poszczególne rozdziały książki "Budownictwo ogólne dla architektów" ułożone są zgodnie z kolejnymi etapami budowy, co umożliwia łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji:

1. Fundamenty i przyziemie budynku - rozdział omawiający rozwiązania fundamentów, ścian piwnicznych i cokołu budynku w różnych technologiach oraz zabezpieczenia i izolacje  stosowane w strefie przyziemia budynku.
2. Technologie budowy i termoizolacji ścian zewnętrznych - rozdział zawierający systematykę i opis dostępnych technologii budowy ścian zewnętrznych, począwszy od różnych typów ścian murowanych a na technologiach szkieletowych skończywszy.
3. Stropy, podłogi i schody - rozdział omawiający najczęściej stosowane stropy, styk stropu ze ścianami wykonanymi w różnych technologiach, rozwiązania podłóg oraz konstrukcje schodów.
4. Okna, drzwi, bramy, przeszklone ściany osłonowe - rozdział omawiający przede wszystkim dostępne typy rozwiązań dla styku ścian zewnętrznych z otworami na stolarkę i podstawowe wiadomości na temat przeszklonych ścian osłonowych.
5. Dachy skośne - rozdział omawiający rozwiązania budowlane dachu; konstrukcję więźby dachowej, rozwiązania izolacji połaci dachowych, technologie zabudowy poddasza i konkretne przykłady poddaszy nieużytkowych i użytkowych wykonanych w różnych technologiach.
6. Stropodachy, tarasy, balkony - rozdział omawiający rozwiązania budowlane  stropodachów - od najprostszych stropodachów pełnych, przez wentylowane stropodachy dwudzielne, do skomplikowanych stropodachów  tarasowych i balkonów.
7. Wykończenie wnętrz - rozdział omawiający technologie suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych - okładziny ścian, ściany działowe,  okładziny sufitowe i sufity podwieszane.


"Vademecum Projektanta" jest serią książek skierowaną do ludzi związanych profesjonalnie z budownictwem - architektów, inżynierów i przedsiębiorców budowlanych, jak również ludzi wyłącznie budownictwem zainteresowanych - inwestorów, pragnących zdobyć jak najwięcej wiedzy budowlanej i rozeznania rynku.

Książki opracowane są przez zespół architektów, zawierają autorskie rysunki rozwiązań architektoniczno-budowlanych i starannie dobrane informacje techniczne. Rysunki zawarte w książkach wykonane są przez profesjonalistów i reprezentują wysoki poziom merytoryczny i graficzny, który pozwala na wygodne korzystanie z nich w pracy projektowej.

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa. Rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące tylko w powiązaniu z innymi częściami budynku i razem z nimi dopiero tworzące całość budowli. Zadaniem architekta jest wykonanie dokumentacji projektowej, która w jednoznaczny sposób precyzuje rozwiązania architektoniczno-budowlane zastosowane w budynku. Tak wykonany projekt jest gwarancją wysokiej jakości realizacji, nie narażonej w trakcie użytkowania na powstawanie szkód budowlanych.

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest książką omawiającą poszczególne działy budownictwa na zasadzie konkretnych przykładów projektowych, które mają zadanie inspirować do projektowania ze świadomością ogromnego wpływu rozwiązań budowlanych na wyraz architektoniczny całości budynku.

Zawarta w książce wiedza jest obszerna i obiektywna. Pozwala na szybkie i trafne podjęcie decyzji przy wyborze konkretnej technologii budowlanej. Wybór jednej technologii na danym etapie budowy pociąga i jednocześnie narzuca wybór kolejnych, najlepiej pasujących w danej sytuacji i będących konsekwencją pierwszego wyboru.
Książka pozwala na poznanie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i jednocześnie daje możliwość zapoznania się z alternatywnymi rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi. Syntetyczne objaśnienia zilustrowane są przejrzystymi rysunkami, które ukazują modele perspektywiczne przedstawianych fragmentów budynku. Poglądowe rysunki perspektywiczne uzupełniają wykonane w skali rzuty i przekroje gotowych do zastosowania w projekcie detali architektoniczno-budowlanych.

Przedstawione szczegóły rozwiązań ilustrują jak zastosowana technologia wpływa na wybór konkretnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Zależność ta przejawia się w sposobie rozwiązywania charakterystycznych styków technologicznych w budynku (przyziemie, styk ścian zewnętrznych z otworami na okna i drzwi, styk ścian zewnętrznych z okapem dachu lub stropodachu) oraz w dostępnych sposobach wykańczania elewacji i kształtowania detalu.

Podane informacje są rzetelnym inżynierskim opisem rozwiązań budowlanych. Część z opisywanych rozwiązań ma odniesienie do konkretnych produktów. Wynika to z prostego przełożenia teoretycznej wiedzy inżynierskiej na standardowe rozwiązania oferowane przez rynek budowlany. Projektowanie architektoniczno-budowlane nie jest dziedziną abstrakcyjną i nie sposób omówić wszystkich rozwiązań bez odniesienia ich do konkretnych technologii i produktów.

 

Spis treści

Wstęp 

1.     FUNDAMENTY I PRZYZIEMIE BUDYNKU   
1.01.    Grunt budowlany  
1.02.    Fundamenty budynku - informacje ogólne  
1.03.    Fundamenty przy istniejącym budynku sąsiednim 
1.04.    Fundamenty pośrednie - pale i studnie   
1.05.    Izolacje przeciwwodne przyziemia budynku   
1.06.    Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych 
1.07.    Izolacja przeciwwodna w budynku nowowznoszonym  
1.08.    Izolacje przeciwwodne w renowacji starych budynków 
1.09.    Beton wodoszczelny  
1.10.    Systemy drenażowe 
1.11.    Termoizolacje w strefie przyziemia budynku
1.12.    Zewnętrzne schody do piwnicy z konstrukcją niezależną od budynku  
1.13.    Okno piwniczne w studzience poniżej poziomu terenu 
1.14.    Wjazd do garażu na poziomie podpiwniczenia 
1.15.    Warstwy drogowe podjazdu do garażu 
1.16.    Mur oporowy dochodzący do ściany piwnicznej budynku  
1.17.    Zewnętrzne schody wejściowe do budynku 
1.18.    Podest przed drzwiami wejściowymi we wnęce  
1.19.    Podłogi na gruncie
1.20.    Wentylowane podłogi na gruncie 
1.21.    Taras pełny na gruncie 
1.22.    Taras z ażurowych desek na podniesionej konstrukcji drewnianej
1.23.    Drewniany podest tarasowy na stropodachu nad piwnicą

2.    TECHNOLOGIE BUDOWY I TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
2.00.    Ściany zewnętrzne - informacje ogólne  
2.01.    Jednorodne ściany murowane 
2.02.    Dwuwarstwowe ściany murowane ocieplone metodą  "lekką-mokrą" 
2.03.    Dwuwarstwowe ściany murowane z elewacją wentylowaną   
2.04.    Trójwarstwowe, szczelinowe ściany murowane   
2.05.    Ściany szkieletowe  
2.06.    Inne systemy i technologie budowy ścian

3.    STROPY, PODŁOGI, SCHODY   
3.01.    Stropy i podłogi - informacje ogólne  
3.02.    Monolityczne stropy żelbetowe
3.03.    Stropy z prefabrykatów żelbetowych  
3.04.    Stropy z blach profilowanych  
3.05.    Stropy gęstożebrowe  
3.06.    Monolityczne schody żelbetowe 
3.07.    Schody stalowe    
3.08.    Schody prefabrykowane i schody szklane
3.09.    Podłogi na stropach masywnych   
3.10.    Podłogi podniesione   
3.11.    Suche jastrychy podłogowe
3.12     Drewniane stropy belkowe
3.13.    Stropy w drewnianych budynkach szkieletowych  
3.14.    Rozwiązania stropów drewnianych i wymiary belek stropowych
3.15     Schody drewniane

4.    OKNA, DRZWI, BRAMY, PRZESZKLONE ŚCIANY OSŁONOWE   
4.01.    Okna i drzwi zewnętrzne - informacje ogólne 
4.03.    Rodzaje okien  
4.04.    Rolety zewnętrzne  
4.05.    Kotwienie i uszczelnienie okien w ościeżu 
4.06.    Okna dachowe  
4.07.    Bramy garażowe   
4.08.    Przeszklone ściany osłonowe

5.    DACHY SKOŚNE    
5.01.    Dachy skośne - informacje ogólne 
5.02.    Dachy skośne - konstrukcja  
5.03.    Termoizolacja połaci dachów skośnych 
5.04.    Wentylacja połaci dachowych 
5.05.    Poddasza - przykłady projektowe 
5.06.    Pokrycia dachów skośnych dachówką   
5.07.    Pokrycia dachów skośnych blachą 
5.08.    Zabudowa poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych 
5.09.    Odprowadzanie wody z dachów skośnych 
5.10.    Wentylacja i systemy kominowe

6.    STROPODACHY, TARASY, BALKONY
6.01.    Stropodachy - informacje ogólne 
6.02.    Stropodach pełny  
6.03.    Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw 
6.04.    Stropodach zielony  
6.05.    Stropodach wentylowany 
6.06.    Balkony 

7.    WYKOŃCZENIE WNĘTRZ  
7.01.    Systemy suchej zabudowy wnętrz - informacje ogólne  
7.02.    Okładziny ścienne  
7.03.    Ściany działowe
7.04.    Okładziny sufitowe i sufity podwieszane 
7.05.    Przykładowe rozwiązania projektowe 

Bibliografia