C8/2023 Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5105
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Renata Zamorowska, Jan Sieczkowski

  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

C8/2023 Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-249-8658-3
ilość stron: 31
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania ocieplenia oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych. Roboty ociepleniowe objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
1.3. Podział systemów ETICS z uwagi na sposób mocowania / 9

2. Dokumentacja / 9
2.1. Wymagania ogólne / 9
2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 11
2.3. Dokumentacja powykonawcza / 13

3. Materiały / 13

4. Podłoża / 15
4.1. Rodzaje podłoży / 15
4.2. Wymagania dotyczące podłoża / 15

5. Wykonywanie ocieplenia / 17
5.1. Wymagania ogólne / 17
5.2. Przystąpienie do robót ociepleniowych / 18
5.3. Wykonywanie robót ociepleniowych / 18
5.4. Docieplenie na ocieplenie / 20
5.5. Docieplenie ścian trójwarstwowych / 21

6. Kontrola wykonania ocieplenia / 21
6.1. Zakres kontroli / 21
6.2. Kontrola podłoża / 21
6.3. Kontrola materiałów / 22
6.4. Kontrola międzyoperacyjna / 22
6.5. Kontrola końcowa / 24

7. Odbiór robót / 25

Bibliografia / 26