Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych

  • Dodaj recenzję:
  • 4630
  • Producent: Instal
  • Autor: Marian Rubik, Jan Nowicki, Andrzej Chmielowski, Sławomir Pykacz, Lucjan Furtak
  • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł

Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych

rok wydania: 2000
ISBN: 83-909-273-8-1
ilość stron: 236
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Czwarte wydanie Poradnika zostało gruntownie zmienione, uzupełnione i uaktualnione. Adresowane jest przede wszystkim do budujących i użytkujących domy jednorodzinne. Przedstawione w nim informacje mają za zadanie ułatwić wybór, spośród proponowanych na rynku systemów i wyrobów instalacyjnych.

I tak w poradniku znaleźć można:
- zalety stosowania niskotemperaturowych ogrzewań wodnych,
- informacje o ogrzewaniach powietrznych,
- rozdział o wkładach kominkowych,
- informacje o konieczności stosowania właściwej wentylacji,
- informacje o kotłach opalanych węglem,
- zasady działania, zalety oraz ograniczenia stosowania kotłów opalanych słomą i drewnem
- zasobniki ciepła w instalacjach co,
- wysokosprawne kotły na paliwa gazowe itp.

Spis treści

PRZEDMOWA DO CZWARTEGO WYDANIA / 3
SPIS TREŚCI / 5

1. WSTĘP / 9

2. WIADOMOŚCI OGÓLNE / 11
2.1. Rodzaje budynków, systemy ogrzewań / 11
2.2. Izolacyjność budynków jednorodzinnych / 12
2.3. Ocieplenie istniejących budynków jednorodzinnych / 14
2.3.1. Przykład ocieplenia budynku jednorodzinnego i obliczania strat ciepła / 15
2.4. Warunki komfortu w pomieszczeniach / 19
2.4.1. Komfort cieplny / 20
2.4.2. Temperatura w pomieszczeniach / 21
2.4.3. Jakość powietrza w pomieszczeniach / 22
2.5. Wymagania w odniesieniu do jakości wody w instalacjach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej / 24

3. ŹRÓDŁA CIEPŁA NA POTRZEBY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ / 25
3.1. Sieć ciepłownicza / 25
3.2. Paliwa stałe / 27
3.3. Paliwa ciekłe / 27
3.4. Paliwa gazowe / 28
3.5. Energia elektryczna / 30
3.6. Niekonwencjonalne źródła ciepła i energii / 30
3.6.1. Ciepło ze źródeł geotermalnych / 313.6.2. Promieniowanie słoneczne / 32
3.6.3. Spalanie biomasy / 39
3.6.4. Pompy ciepła / 40

4. SYSTEMY CENTRALNEGO OGRZEWANIA / 50
4.1. Ogrzewanie wodne / 50
4.1.1. Grzejnikowe ogrzewanie wodne w systemie „łagodnego ciepła” / 56
4.2. Ogrzewanie powietrzne / 59
4.2.1. Najprostsze ogrzewania powietrzne grawitacyjne / 60
4.2.2. Współczesne ogrzewania z wymuszonym obiegiem powietrza / 61
4.2.3. Ogólna ocena ogrzewań powietrznych / 63
4.2.4. Wkłady kominkowe do powietrznego ogrzewania budynku / 64
4.3. Ogrzewania elektryczne / 69
4.4. Inne systemy ogrzewania / 71

5. KRYTERIA WYBORU ŹRÓDŁA CIEPŁA I SYSTEMU OGRZEWANIA / 72
5.1. Kryteria wyboru źródła ciepła / 72
5.2. Kryteria wyboru systemu ogrzewania / 73
5.3. Wskaźnikowe koszty eksploatacji ogrzewania / 75

6. ELEMENTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO / 77
6.1. Kotły / 77
6.1.1. Pojęcia podstawowe / 77
6.1.2. Kotły na paliwa stałe / 79
6.1.2.1. Kotły opalane węglem / 79
6.1.2.2. Kotły opalane drewnem / 83
6.1.2.3. Kotły opalane słomą / 87
6.1.2.4. Zasobniki ciepła do kotłów na paliwa stałe / 89
6.1.3. Kotły na paliwa gazowe / 91
6.1.4. Kotły na paliwa ciekłe / 100
6.1.5. Kotły wielopaliwowe / 102
6.1.6. Kominy kotłów centralnego ogrzewania / 102
6.1.6.1. Problemy w eksploatacji kominów instalacji c.o / 102
6.1.6.2. Systemy kominowe / 104
6.1.6.3. Problemy wykonawcze / 108
6.2. Węzły ciepłownicze / 108
6.3. Grzejniki / 110
6.3.1. Grzejniki żeliwne / 111
6.3.2Grzejniki stalowe / 112
6.3.3. Grzejniki aluminiowe / 116
6.3.4. Konwektory / 120
6.3.5. Inne grzejniki / 121
6.3.6. Warunki stosowania grzejników w instalacjach c.o. / 121
6.3.7. Czyszczenie powierzchni grzejników / 125
6.4. Przewody / 128
6.4.1 .Przewody stalowe / 128
6.4.2. Przewody miedziane / 128
6.4.3. Przewody z tworzyw sztucznych / 129
6.4.4. Izolacja cieplna przewodów / 131
6.5. Armatura / 132
6.5.1. Armatura odcinająca / 132
6.5.2. Armatura regulacyjna / 133
6.5.3. Armatura zabezpieczająca / 135
6.5.4. Przyrządy pomiarowe / 137
6.6. Pompy obiegowe / 141
6.6.1. Pojęcia podstawowe / 141
6.6.2. Dławnicowe pompy obiegowe / 145
6.6.3. Bezdławnicowe pompy obiegowe / 146
6.6.4. Dobór pomp obiegowych / 149
6.6.5. Montaż i eksploatacja pomp obiegowych / 151

7. OGRZEWANIA PODŁOGOWE / 154
7.1. Ogrzewanie podłogowe wodne / 155
7.2. Ogrzewanie podłogowe elektryczne / 160
7.3. Specjalne systemy ogrzewań podłogowych / 161

8. INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UŻYTKOWEJ / 162
8.1. Instalacje wody zimnej / 162
8.2. Instalacje ciepłej wody użytkowej / 166
8.2.1. Źródła ciepła do przygotowania c.w.u / 166
8.2.2. Instalacje c.w.u / 168
8.2.3. Termostatyczne baterie mieszające / 169
8.3. Wykorzystanie wody deszczowej / 170

9. WENTYLACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH / 173
9.1. Zadania wentylacji pomieszczeń mieszkalnych / 173
9.2. Systemy wentylacji / 174
9.2.1. Wentylacja grawitacyjna / 174
9.2.2. Wentylacja mechaniczna / 175
9.2.3. Porównanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej / 175
9.3. Wymagania dotyczące instalacji wentylacyjnych / 176
9.3.1. Wentylacja grawitacyjna / 176
9.3.1.1. Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego / 176
9.3.1.2. Sposoby doprowadzania i odprowadzania powietrza / 177
9.3.1.3. Przewody wentylacyjne / 178
9.3.1.4. Usytuowanie wylotów powietrza na dachu budynku / 178
9.3.1.5. Odbiór wentylacji grawitacyjnej / 179
9.3.2. Wentylacja mechaniczna wywiewna / 179
9.3.2.1. Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego / 179
9.3.2.2. Sposoby doprowadzania i odprowadzania powietrza / 180
9.3.2.3. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej / 180
9.3.2.4. Głośność pracy instalacji wentylacyjnej / 181
9.3.2.5. Regulacja i odbiór instalacji wentylacyjnych / 181
9.3.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna / 181
9.4. Kryteria doboru rozwiązania wentylacji / 182
9.4.1. Warunki budowlane / 182
9.4.2. Sposób użytkowania budynku / 183
9.4.3. Usytuowanie budynku / 183
9.4.4. Rodzaj ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej / 183
9.4.5. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne / 184
9.5. Rozwiązania wentylacji w budynkach jednorodzinnych / 184
9.5.1. Wentylacja grawitacyjna / 184
9.5.2. Wentylacja mechaniczna / 187
9.5.2.1. Wentylacja mechaniczna wywiewna / 187
9.5.2.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna / 191
9.5.2.1.2. Wentylacja zdecentralizowana / 190
9.5.2.2.1. Wentylacja z odzyskiwaniem ciepła / 191
9.5.2.2.2. Wentylacja bez odzyskiwania ciepła / 192

10. INSTALACJE GAZOWE / 193
10.1. Ogólne informacje techniczne związane z dostarczaniem gazu do budynku / 193
10.2. Podział urządzeń gazowych / 194
10.3. Przewody gazowe i złączki instalacyjne / 195
10.3.1. Przewody (rury) stalowe i ich łączenie / 195
10.3.2. Przewody (rury) miedziane i ich łączenie / 197
10.3.3. Prowadzenie przewodów (rur) gazowych / 198
10.4. Instalowanie kurka głównego, reduktora ciśnienia, gazomierza / 199
10.5. Instalowanie urządzeń gazowych / 201
10.5.1. Wymagania wspólne dotyczące wszystkich urządzeń gazowych instalowanych w budynku mieszkalnym / 201
10.5.2. Instalowanie kuchni gazowych / 203
10.5.3. Instalowanie gazowych, przepływowych grzejników wody / 205
10.5.4. Instalowanie gazowych kotłów grzewczych / 207
10.5.4.1. Pomieszczenia z kotłami o łącznej mocy cieplnej do 30 kW / 207
10.5.4.2. Pomieszczenia z kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 do 60 kW / 210
10.5.5. Instalowanie urządzeń gazowych do ogrzewania pomieszczeń / 210
10.6. Instalowanie urządzeń sygnalizujących niedopuszczalny poziom stężenia gazu / 211
10.7. Wymagania związane z wykonywaniem i odbiorem instalacji gazowych / 213
10.8. Eksploatacja instalacji gazowych / 214

11. PRAKTYCZNA TRWAŁOŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH / 215

12. PROJEKTY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ / 222
12.1. Wymagania prawne / 222
12.2. Potrzeba projektu i jego koszty / 223
12.3. Nadzór nad wykonaniem instalacji / 223
12.4. Odbiór instalacji, rozruch i regulacja wstępna / 231
12.5. Przykładowe projekty instalacji centralnego ogrzewania / 224

13. WYKAZ NORM I PIŚMIENNICTWO / 233