Chemia budowlana. Produkty, właściwości, wykonawstwo

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5379
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Sławomir Chłądzyński

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 149,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 160,95 zł 169,00 zł

Chemia budowlana. Produkty, właściwości, wykonawstwo

 

rok wydania: 2024

ISBN: 978-83-64094-84-2
ilość stron: ok 560
oprawa: twarda

Opis

W książce podjęto tematykę chemii budowlanej: produktów oferowanych przez producentów, ich parametrów i właściwości, a także - co bardzo istotne - prawidłowego wykonawstwa. Przedmiotem książki są głównie wyroby produkowane fabrycznie w postaci suchych mieszanek (zaprawy, tynki, podkłady podłogowe, betony, kleje, wyroby gipsowe), gotowych do stosowania po zarobieniu wodą, także opisano wybrane produkty "mokre", takie jak środki gruntujące, gładzie, tynki elewacyjne i farby.

Liczymy, że publikacja przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy technicznej dotyczącej szeroko pojętej chemii budowlanej i będzie stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną, uwzględniającą obecny stan wiedzy, badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne z wykonywania pracy z zastosowaniem wyrobów chemii budowlanej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do uczniów szkół średnich, studentów szkół wyższych i pracowników naukowych, jak i do specjalistów, inwestorów, projektantów, architektów i wykonawców stosujących na co dzień różnego rodzaju wyroby chemii budowlanej.

 

Spis treści

Wstęp
1. Definicja chemii budowlanej

2. Surowce stosowane przy produkcji suchych mieszanek
2.1 Spoiwa
2.1.1 Cement
2.1.1.1 Cementy na bazie klinkieru portlandzkiego
2.1.1.2 Cementy glinowe
2.1.1.3 Cement w suchych zaprawach
2.1.2 Wapno hydratyzowane
2.1.3 Gips i anhydryt
2.2 Kruszywa i wypełniacze
2.2.1 Kruszywo
2.2.2 Wypełniacze węglanowe
2.2.3 Inne wypełniacze lekkie
2.3 Domieszki
2.3.1 Proszki redyspergowalne
2.3.2 Domieszki zwiększające więźliwość wody.
2.3.3 Włókna zbrojące
2.3.4 Inne domieszki

3. Zaprawy murarskie
3.1 Rodzaje i właściwości
3.2 Normalizacja
3.3 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
3.4 Elementy murowe
3.5 Konstrukcje ścian
3.6 Wykonywanie prac murarskich
3.7 Murowanie elementów murowych z klinkieru
3.8 Dobór zaprawy murarskiej
3.9 Rysy w konstrukcjach murowych
3.10 Murowanie w skrócie

4. Zaprawy tynkarskie
4.1 Rodzaje i właściwości
4.2 Tynki na bazie cementu i/lub wapna
4.2.1 Wymagania normowe
4.3 Tynki gipsowe
4.3.1 Wymagnia normowe
4.4 Wykonawstwo
4.4.1 Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych
4.4.2 Wykonywanie tynków gipsowych
4.5 Tynki cementowo-wapienne a tynki gipsowe
4.6 Tynkowanie w skrócie

5. Kleje gipsowe
5.1 Rodzaje i właściwości
5.2 Dokumenty odniesienia
5.3 Wykonawstwo
5.3.1 Przyklejanie płyt gipsowych
5.3.2 Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych
5.4 Przyklejanie płyt w skrócie

6. Masy szpachlowe, gipsy szpachlowe oraz gładzie
6.1 Rodzaje i właściwości
6.1.1 Masy szpachlowe i gipsy szpachlowe
6.1.2 Gładzie
6.2 Dokumenty odniesienia
6.3 Wykonawstwo
6.3.1 Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
6.3.2 Szpachlowanie i wyrównywanie powierzchni
6.3.3 Wykonywanie gładzi
6.4 Szpachlowanie i gładzenie w skrócie

7. Materiały na podkłady podłogowe i masy wyrównujące
7.1 Rodzaje i właściwości
7.2 Dokumenty odniesienia
7.3 Wykonawstwo
7.3.1 Konstrukcje podkładów i wymagania
7.3.2 Wykonywanie podkładów i wylewek na spoiwach mineralnych
7.3.2.1. Przygotowanie podłoża
7.3.2.2. Wykonanie izolacji
7.3.2.3. Wykonywanie podkładów i wylewek
7.3.2.4. Wykonywanie dylatacji
7.3.2.5. Testy i przygotowanie podłoża pod układanie wykładzin/okładzin
7.3.3 Wykonywanie posadzek żywicznych
7.4 Układanie podkładów i wylewanie wylewek w skrócie

8. Betony
8.1 Rodzaje i właściwości
8.2 Dokumenty odniesienia
8.3 Wykonawstwo
8.4 Betonowanie w skrócie

9. Środki gruntujące do podłoży
9.1 Rodzaje i właściwości
9.2 Normalizacja
9.3 Wykonawstwo

10. Hydroizolacje

11. Kleje do płytek
11.1 Rodzaje i właściwości
11.1.1 Rodzaje okładzin
11.1.2 Rodzaje i właściwości klejów do okładzin
11.1.3 Kleje do parkietu i wykładzin
11.2 Dokumenty odniesienia
11.3 Kwestia nazewnictwa – kleje uelastycznione i (wysoko) elastyczne
11.4 Wykonawstwo
11.4.1 Przygotowanie podłoża
11.4.2 Dobór okładziny
11.4.3 Sposoby ułożenia płytek
11.4.4 Dobór kleju do płytek
11.4.5 Warunki prowadzenia prac
11.4.6 Przyklejanie okładzin
11.4.6.1 Przyklejanie płytek klejami cementowymi
11.4.6.2 Przyklejanie płytek klejami dyspersyjnymi
11.4.6.3 Przyklejanie płytek klejami żywicznymi
11.4.6.4 Przyklejanie okładzin wielkoformatowych
11.4.6.5 Przyklejanie mozaiki
11.4.6.6 Przyklejanie okładzin kamiennych
11.4.6.7 Płytka na płytkę
11.4.6.8 Przyklejanie płytek rektyfikowanych
11.4.6.9 Obróbka miejsc szczególnych
11.4.6.10 Dalsze prace
11.4.6.11 Problem trwałości
11.5 Przyklejanie okładzin w skrócie

12. Spoiny (fugi)
12.1 Rodzaje i właściwości
12.1.1 Spoiny do płytek
12.1.2 Spoiny do bruku
12.2 Dokumenty odniesienia
12.3 Wykonawstwo
12.3.1 Spoinowanie płytek
12.3.2 Spoinowanie bruku
12.4 Spoinowanie okładzin i bruku w skrócie
12.4.1 Spoinowanie okładzin
12.4.2 Spoinowanie bruku

13. Systemy ociepleń
13.1. Wprowadzenie – działania UE na rzecz poprawy energetycznej budynków
13.2. Rodzaje systemów ociepleń
13.3. Składniki systemów ociepleń
13.3.1 Kleje do ociepleń
13.3.2 Środki gruntujące
13.3.3 Tynki elewacyjne
13.3.4. Farby elewacyjne
13.3 Dokumenty odniesienia
13.4 Wykonawstwo
13.4.1 „Klasyczne” systemy ociepleń – wykończone tynkami i farbami elewacyjnymi
13.4.2 Systemy ociepleń wykonywane w niskich temperaturach („zimowe” systemy ociepleń)
13.4.3 Systemy ociepleń z okładzinami elewacyjnymi
13.4.4 Systemy ociepleń stropów
13.4.5 Ocieplenia montowane na istniejących systemach ociepleń
13.4.6 Wykonywanie dociepleń wewnątrz pomieszczeń
13.5 Wykonywanie ociepleń w skrócie

Normy, dyrektywy, rozporządzenia, wytyczne i inne dokumenty formalno-prawne

Literatura