Chemia organiczna dla zainteresowanych

  • Dodaj recenzję:
  • 3212
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Krystyna Dzierzbicka, Grzegorz Cholewiński, Janusz Racho

Chemia organiczna dla zainteresowanych

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 152
ISBN: 978-83-7348-650-8
format: 23x16 cm
oprawa: miękka


Opis
Skrypt Chemia organiczna dla zainteresowanych zawiera zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi, z krótkim wprowadzeniem teoretycznym, pozwalającym lepiej zrozumieć podstawowe mechanizmy reakcji chemii organicznej, problemy związane z reakcjami kondensacji karbonylowych, syntezy peptydów, a przede wszystkim problematykę syntezy wielofunkcyjnych związków organicznych o znaczeniu komercyjnym (leki, kosmetyki, związki zapachowe). Urok tej dyscypliny naukowej polega na sztuce transformacji związków organicznych, co determinuje jej ogromny potencjał innowacyjny.

Książka jest rozwinięciem wcześniej wydanego skryptu – Chemii organicznej dla opornych pomocnego w opanowaniu podstaw tej nauki. Ten zbiór zadań, wraz z przedstawionymi krok po kroku rozwiązaniami, powinien przybliżyć studentowi tok myślenia i dedukcji. Intencją autorów nie było przekazanie Czytelnikom skryptu do nauczenia się „na pamięć”, tylko zainspirowanie ich do samodzielnego korzystania z podręczników i rozwiązywania zawartych tam zagadnień. Taki sposób studiowania chemii organicznej gwarantuje nie tylko dobry wynik „zaliczenia” tego przedmiotu, ale i satysfakcję studenta, który świadomie wybrał studia chemiczne.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że rośnie grupa studentów, którzy korzystając z doświadczeń poprzedników, uruchamiają proces rozumowania i po pewnym czasie odkrywają, że w chemii organicznej wiele rzeczy można przewidzieć. W tym celu należy mieć odrobinę wyobraźni przestrzennej, znać strukturę reagentów, rozkład gęstości elektronowej w cząsteczce i mechanizmy reakcji. Co więcej, to ta grupa studentów odkrywa, że synteza organiczna jest dyscypliną naukową, która na bazie wiedzy o mechanizmach reakcji chemicznych pozwala z różnych substratów, w różnych warunkach reakcji otrzymywać ten sam związek organiczny, najczęściej o znacznym potencjale komercyjnym.

Autorzy są głęboko przekonani, że niniejszy skrypt będzie przydatny zarówno studentom podstawowego kursu chemii organicznej, jak i słuchaczom takich przedmiotów, jak: chemia organiczna II, synteza związków organicznych, chemia leków syntetycznych, strategia syntezy związków organicznych o znaczeniu komercyjnym, a także słuchaczom studium doktoranckiego o profilu organicznym.

Spis treści
1. Wstęp / 5
2. Mechanizmy reakcji organicznych / 7
3. Kondensacja karbonylowa / 22
4. Synteza peptydów / 33
5. Retrosynteza / 54
6. Syntezy związków chiralnych / 115
7. Pytania sprawdzajace / 130
Bibliografia / 149
Wykaz skrótów o symboli / 150

Wstęp
Chemia organiczna jest postrzegana przez studentów jako przedmiot trudny, a częstokroć  nawet  jako  bardzo  trudny.  Wielu  młodych  ludzi,  mimo  że świadomie  wybrali  ten kierunek studiów, ma problemy z „zaliczeniem” tego przedmiotu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że młody człowiek, przyzwyczajony do polskiego systemu edukacji, stara się wszystkiego nauczyć na pamięć. Wielokrotnie powtarzam moim studentom, że pomysł nauczenia się na pamięć chemii organicznej jest tak samo dobry jak pomysł nauczenia się na pamięć książki telefonicznej. Można to zrobić – tylko po co?
  Kolejny problem to atomizacja wiedzy, a powinniśmy być świadomi, że jest coś takiego  jak  unity  of  science. Niestety,  z  przykrością  należy  stwierdzić, że  wielu  studentów  jest  błędnie  przeświadczonych  o  tym,  że  pozyskane  przez  nich  wiadomości  z  zakresu  chemii ogólnej, nieorganicznej i fizycznej nie są przydatne w chemii organicznej. A przecież takie pojęcia, jak np. „wiązania chemiczne”, „rozkład gęstości elektronowej”, „kwas”, „zasada”, „równowaga  chemiczna”,  „kinetyka”  czy  też  „termodynamika  reakcji  chemicznych”,  są obowiązujące również w chemii organicznej.
Zawsze powtarzam, że  chemia  organiczna  to  fascynujący  obszar  nauki.  Jednak  aby  zrozumieć otaczający nas świat, należy uruchomić proces myślenia i poszukiwać odpowiedzi na proste pytanie: dlaczego?
Dlaczego,  na  przykład,  nitrobenzen  ulega  reakcji  nitrowania,  dając m-dinitrobenzen, a m-dinitrobenzen nie ulega reakcji nitrowania?
Dlaczego  toluen  traktowany  bromem  w  obecności światła  tworzy  bromek  benzylu,  a ten sam toluen z tym samym bromem wobec trójbromku glinu daje jako główny produkt p-bromotoluen?
Skąd ten toluen „wie”, jak ma reagować?
 
Nasz  skrypt  pt.  Chemia  organiczna  dla  opornych  stanowi  pomoc  w  opanowaniu  podstaw chemii organicznej. Ten zbiór zadań, wraz z przedstawionymi krok po kroku rozwiązaniami,  powinien  przybliżyć  studentowi  tok  myślenia  i  dedukcji.  Intencją  autorów  nie  było przekazanie Czytelnikom skryptu do nauczenia się „na pamięć”, tylko, zainspirowanie ich do samodzielnego korzystania z podręczników i rozwiązywania zawartych tam zagadnień. Taki  sposób  studiowania  chemii  orga
nicznej  gwarantuje  nie  tylko  dobry  wynik  „zaliczenia”  tego  przedmiotu, ale i satysfakcję studenta, który świadomie wybrał studia chemiczne.  
Z  drugiej  zaś  strony,  z  satysfakcją  należy  stwierdzić, że  rośnie  grupa  studentów,  którzy  korzystając  z  doświadczeń  poprzedników,  uruchamiają  proces  rozumowania i  po  pewnym  czasie  odkrywają, że  w  chemii  organicznej  wiele  rzeczy  można  przewidzieć.  W  tym  celu  należy  mieć odrobinę wyobraźni przestrzennej, znać  strukturę reagentów,  rozkład  gęstości elektronowej w cząsteczce i mechanizmy reakcji.
Co więcej, to ta grupa studentów odkrywa, że synteza organiczna jest dyscypliną naukową, która na bazie wiedzy o mechanizmach reakcji chemicznych pozwala z różnych substratów, w   różnych   warunkach   reakcji   otrzymywać   ten   sam   związek  organiczny,  najczęściej o znacznym potencjale komercyjnym.  
Urok  tej  dyscypliny  naukowej  polega  na  sztuce  transformacji  związków  organicznych,  co  determinuje jej ogromny potencjał innowacyjny.  Z tych powodów przygotowaliśmy nowy skrypt Chemia organiczna dla zainteresowanych,  który  zawiera  zagadnienia  w  formie  pytań  i  odpowiedzi,  z  krótkim  wprowadzeniem  teoretycznym,  pozwalający  lepiej zrozumieć  podstawowe  mechanizmy  reakcji  chemii  organicznej, problemy związane z reakcjami kondensacji karbonylowych, syntezy peptydów, a  przede  wszystkim  problematykę syntezy  wielofunkcyjnych  związków  organicznych  o znaczeniu komercyjnym (leki, kosmetyki, związki zapachowe).
Dobór        przykładów był arbitralny i został opracowany na podstawie oryginalnej literatury  chemicznej  ostatnich  lat.  Zawiera  on  cytaty  źródłowe,  tak  by Czytelnik mógł  sięgnąć do  prac  oryginalnych  bądź  przeglądowych  dotyczących  nowoczesnych  metod  syntezy  organicznej.

Autorzy są głęboko przekonani, że niniejszy skrypt będzie przydatny zarówno studentom  podstawowego  kursu  chemii  organicznej,  jak  i  słuchaczom  takich  przedmiotów,  jak:  
chemia organiczna II, synteza związków organicznych, chemia leków syntetycznych, strategia  syntezy  związków  organicznych  o  znaczeniu  komercyjnym,  a  także  słuchaczom studium doktoranckiego o profilu organicznym.

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń