Chłodnictwo i klimatyzacja

  • Dodaj recenzję:
  • 934
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 złChłodnictwo i klimatyzacja

rok wydania: 2019, wydanie drugie, dodruk
ISBN: 978-83-01-18548-0
ilość stron: 334
format: 16,5 x 23,8 cm
oprawa: miękka

Opis
Chłodnictwo i klimatyzacja to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono:
- podstawy termodynamiczne chłodnictwa,
- czynniki chłodnicze i chłodziwa,
- substytucję czynników chłodniczych,
- układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury,  
- konkretne rozwiązania wykorzystywane w budowie maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, a także chłodni.

Cennym uzupełnieniem wykładu są tablice i wykresy własności czynników chłodniczych i wilgotnego powietrza.
Warto również podkreślić, że do omówienia zagadnień związanych z obiegami klimatyzacyjnymi zastosowano zarówno wykres Carriera, powszechny w USA i państwach Europy Zachodniej, jak i wykres Molliera, wykorzystywany w Polsce, co ułatwia porównywanie dokumentacji technicznej.

Książka polecana jest studentom kierunku chłodnictwo i klimatyzacja oraz specjalistom z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Spis treści
Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 - 11 
Przedmowa do drugiego wydania polskiego 13 - 15 
Wykaz ważniejszych oznaczeń 17 - 18
 
1. Wprowadzenie i podstawy termodynamiki 19 - 34 
1.1. Wprowadzenie 19 - 20 
1.2. Własności fizyczne i termodynamiczne substancji 20 - 21 
1.3. Stan fizyczny substancji 21 - 25 
1.4. Gazy i pary 25 - 28 
1.5. Zasady termodynamiki i przemiany termodynamiczne 28 - 33 
1.6. Roztwory czynników chłodniczych 33 - 34
 
2. Obieg chłodniczy sprężarkowy 35 - 41 
2.1. Obieg Carnota 35 - 36 
2.2. Obieg Lorenza 36 - 37 
2.3. Obieg Lindego 38 - 39 
2.4. Obieg Joule’a 39 - 41 

3. Czynniki chłodnicze i chłodziwa 42 - 81 
3.1. Czynniki chłodnicze 42 - 70 
3.1.1. Systematyka czynników chłodniczych 42 - 45 
3.1.2. Wskaźniki ekologicznej oceny czynników chłodniczych 45 - 50 
3.1.3. Regulacje ograniczające 50 - 52 
3.1.4. Ocena własności termodynamicznych czynników chłodniczych 52 - 57 
3.1.5. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych 58 - 70 
3.2. Chłodziwa 71 - 81 
3.2.1. Solanki 72 - 75 
3.2.2. Chłodziwa pochodzenia organicznego 75 - 76 
3.2.3. Lód zawiesinowy 76 - 77 
3.3. Oleje chłodnicze 77 - 81

4. Analiza urządzeń chłodniczych sprężarkowych 82 - 93 
4.1. Urządzenia jednostopniowe 82 - 85 
4.2. Urządzenia dwustopniowe 85 - 89 
4.2.1. Urządzenia dwustopniowe z jednostopniowym dławieniem 86 - 88 
4.2.2. Urządzenia dwustopniowe z dwustopniowym dławieniem 88 - 89 
4.3. Urządzenia kaskadowe 89 - 90 
4.4. Pompy ciepła 90 - 93

5. Urządzenia chłodnicze niskotemperaturowe 94 - 98 
5.1. Obieg Lindego 94 - 95 
5.2. Obieg Claude’a 96 - 97 
5.3. Obieg Kapicy 97 - 98 

6. Urządzenia absorpcyjne 99 - 105 
6.1. Podstawy termodynamiki roztworów 99 - 103 
6.2. Obieg urządzenia absorpcyjnego 104 - 105 

7. Analiza pracy absorpcyjnych i strumienicowych urządzeń chłodniczych 106 - 125 
7.1. Wielokrotność cyrkulacji roztworu 106 - 108 
7.1.1. Bilans strumieni masy roztworu dwóch cieczy 106 - 107 
7.1.2. Bilans strumieni masy roztworu soli w cieczy 107 - 108 
7.2. Urządzenie absorpcyjne amoniakalne-wodne 108 - 112 
7.3. Urządzenie absorpcyjne amoniakalno-wodne z gazem wyrównawczym 112 - 113 
7.4. Urządzenie absorpcyjne bromolitowe 113 - 117 
7.5. Absorpcyjne pompy ciepła 117 - 119 
7.6. Transformator ciepła 119 - 122
7.7. Urządzenie chłodnicze strumienicowe 123 - 125 

8. Powietrze wilgotne 126 - 131 
8.1. Wilgotność bezwzględna 126 - 126 
8.2. Zawartość wilgoci 127 - 127 
8.3. Wilgotność względna 127 - 127 
8.4. Entalpia powietrza wilgotnego 128 - 128 
8.5. Ciepło właściwe powietrza wilgotnego 128 - 128 
8.6. Objętość właściwa powietrza wilgotnego 129 - 129 
8.7. Wykres własności powietrza wilgotnego 129 - 129 
8.8. Temperatura termometru mokrego 129 - 130 
8.9. Temperatura punktu rosy 130 - 131 

9. Procesy wymiany ciepła i masy w powietrzu wilgotnym 132 - 144 
9.1. Mieszanie strumieni powietrza 132 - 133 
9.2. Ogrzewanie oraz ochładzanie powietrza przez powierzchnie suche 133 - 134 
9.3. Ogrzewanie oraz ochładzanie powietrza przez powierzchnie wilgotne 134 - 136 
9.4. Nawilżanie izotermiczne powietrza 136 - 137 
9.5. Nawilżanie adiabatyczne powietrza 137 - 138 
9.6. Liczba Lewisa 138 - 140 
9.7. Adiabatyczne chemiczne procesy osuszania powietrza 141 - 141 
9.8. Potencjał entalpii 141 - 144 

10. Jakość powietrza w systemach klimatyzacji 145 - 147 
11. Obiegi klimatyzacyjne powietrza wilgotnego 148 - 156 
11.1. Obiegi klimatyzacyjne o przeważających zyskach wilgoci 148 - 152 
11.2. Obiegi klimatyzacyjne o przeważających zyskach ciepła jawnego 152 - 156 

12. Systemy klimatyzacji 157 - 161 
12.1. Systemy wielostrefowe z podgrzewem wtórnym 157 - 158 
12.2. Systemy o zmiennym strumieniu objętości powietrza 158 - 159 
12.3. Systemy zdecentralizowane 159 - 160 
12.4. Systemy jednostrefowe 160 - 161 

13. Obliczanie obciążenia chłodniczego 162 - 183 
13.1. Strumień ciepła przenikający przez przegrodę budowlaną 163 - 164 
13.2. Zyski ciepła pochodzące od promieniowania słonecznego 165 - 176 
13.2.1. Strumień ciepła pochodzący od bezpośredniego promieniowania słonecznego 165 - 172 
13.2.2. Strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego przekazywany przez okna 172 - 176 
13.3. Zyski ciepła pochodzące od ochładzanych towarów 176 - 178 
13.4. Zyski ciepła spowodowane wentylacją 178 - 179 
13.5. Zyski ciepła spowodowane infiltracją powietrza zewnętrznego 179 - 180 
13.6. Zyski ciepła wytwarzane przez silniki elektryczne 180 - 181 
13.7. Zyski ciepła wytwarzane przez oświetlenie elektryczne 181 - 181 
13.8. Zyski ciepła pochodzące od ludzi 181 - 182 
13.9. Zyski ciepła utajonego spowodowane odprowadzaniem wilgoci 183 - 183

14. Sprężarki chłodnicze 184 - 204 
14.1. Sprężarki tłokowe 184 - 192 
14.2. Sprężarki śrubowe 192 - 195 
14.3. Sprężarki łopatkowe 195 - 196 
14.4. Sprężarki spiralne 196 - 198 
14.5. Sprężarki odśrodkowe 198 - 204 

15. Wymienniki ciepła 205 - 224 
15.1. Skraplacze 205 - 209 
15.1.1. Skraplacze chłodzone wodą 205 - 206 
15.1.2. Skraplacze natryskowo-wyparne 206 - 207 
15.1.3. Skraplacze chłodzone powietrzem 207 - 209 
15.2. Parowniki 209 - 214 
15.2.1. Parowniki suche 209 - 210 
15.2.2. Parowniki zalane 211 - 212 
15.2.3. Parowniki mokre 212 - 214 
15.2.4. Wężownice chłodzące 214 - 214 
15.3. Absorbery 214 - 216 
15.3.1. Absorbery zalane 215 - 215 
15.3.2. Absorbery z wypełnieniem 215 - 216 
15.3.3. Absorbery zroszeniowe 216 - 216 
15.4. Warniki 216 - 218 
15.5. Przegrzewacze pary 218 - 219 
15.6. Wodne nawilżacze powietrza 219 - 220 
15.7. Chłodnie wieżowe wody 220 - 224 

16. Agregaty skraplające i chłodnicze 225 - 227 

17. Zasilanie parowników chłodniczych 228 - 244 
17.1. Elementy rozprężne 228 - 237 
17.1.1. Termostatyczne zawory rozprężne 228 - 231 
17.1.2. Automatyczne zawory rozprężne 232 - 233 
17.1.3. Rurki kapilarne 233 - 234 
17.1.4. Pływakowe zawory rozprężne 234 - 235 
17.1.5. Ręczne zawory rozprężne 236 - 236 
17.1.6. Dobór zaworu rozprężnego 236 - 237 
17.2. Systemy zasilania parowników 237 - 244 
17.2.1. Zasilanie parowników suchych 237 - 239 
17.2.2. Zasilanie oddzielaczy cieczy 239 - 244 

18. Przewody chłodnicze 245 - 256 
18.1. Przewody cieczowe 245 - 246 
18.2. Przewody parowe 246 - 249 
18.3. Spadki ciśnienia w przewodach chłodniczych 249 - 256 

19. Przewody powietrzne 257 - 271 
19.1. Obliczanie spadku ciśnienia statycznego 258 - 261 
19.2. Wymiarowanie przewodów powietrznych 261 - 265 
19.3. Moc napędowa wentylatora i podobieństwo dynamiczne wentylatorów 265 - 266 
19.4. Optymalizacja układów rozprowadzania powietrza 266 - 268 
19.5. Rozdział powietrza w pomieszczeniach 269 - 271
 
20. Wykres Molliera własności powietrza wilgotnego 272 - 283 
20.1. Konstrukcja wykresu Molliera h-X 272 - 276 
20.2. Charakterystyczne przemiany powietrza wilgotnego na wykresie Molliera 276 - 281 
20.2.1. Mieszanie strumieni powietrza wilgotnego 276 - 277 
20.2.2. Ogrzewanie powietrza wilgotnego 277 - 277 
20.2.3. Chłodzenie powietrza wilgotnego 277 - 280 
20.2.4. Nawilżanie powietrza 280 - 281 
20.3. Obiegi klimatyzacyjne powietrza wilgotnego na wykresie Molliera 281 - 283

Literatura 284 - 288 
Załącznik 289 - 331
1. Własności termodynamiczne powietrza wilgotnego nasyconego 289 - 293 
2. Własności termodynamiczne czynników chłodniczych 294 - 324 
2.1. Woda (R718) 294 - 296 
2.2. Amoniak (R717) 296 - 298 
2.3. Propan (R290) 299 - 301 
2.4. Izobutan (R600a) 302 - 305 
2.5. Dwutlenek węgla (R744) 306 - 308 
2.6. Czynnik R22 309 - 312 
2.7. Czynnik R23 313 - 314 
2.8. Czynnik R134a 315 - 316 
2.9. Czynnik R227 317 - 320 
2.10. Czynnik R410A 321 - 322 
2.11. Czynnik R507 323 - 324 
3. Roztwory stosowane w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych 325 - 327 
4. Wybrane zależności do obliczania własności termodynamicznych czynników chłodniczych 328 - 331 
Skorowidz 332 - 334

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku Rynek Instalacyjny

Zamów prenumeratę >>


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl