Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien?

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5089
  • Producent: ODDK
  • Autor: Małgorzata Sulestrowska

  • szt.
  • Cena netto: 100,00 zł 105,00 zł

Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien?

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-7804-775-9
ilość stron: 58
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Przyczyny pożarów najczęściej związane są z nieodpowiedzialnym zachowaniem człowieka. Działania człowieka powodują również utrudnienia w ewakuacji osób zagrożonych i mogą przyczynić się do tragicznych skutków pożaru.

Opracowanie ma na celu zapoznanie pracowników i pracodawców z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, jak również sposobami eliminowania bądź ograniczania zagrożeń pożarowych, a także z zasadami używania podstawowego sprzętu gaśniczego oraz działaniem urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

Z książki czytelnik dowie się także, co to jest pożar, jak powstaje i jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w zakładach pracy, jakie są obowiązki pracodawcy, co to są drogi pożarowe i ewakuacyjne, jakie prace są niebezpieczne pod względem pożarowym, a przede wszystkim, o czym należy pamiętać, aby zminimalizować ryzyko pożaru, a jeśli już do niego dojdzie – jak przeprowadzić skuteczną i szybką ewakuację osób z miejsca zagrożenia.

Spis treści

1. Podstawowe definicje / 5
1.1. Czym jest pożar? / 5
1.2. Jak powstaje pożar? / 5
1.3. Najczęstsze przyczyny pożarów w zakładach pracy / 6

2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy / 11
2.1. Klasyfikacja i odporność pożarowa budynków / 11
2.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony ppoż. / 12
2.3. Drogi pożarowe i ewakuacyjne / 13
2.3.1. Drogi pożarowe / 13
2.3.2. Drogi ewakuacyjne / 14
2.4. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, znaki ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne / 19
2.4.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego / 19
2.4.2. Znaki ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne / 20
2.5. Strefy zagrożenia wybuchem / 22
2.6. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 25
2.7. Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje, zastosowanie, przeglądy / 26
2.7.1. Gaśnice / 29
Gaśnica pianowa / 29
Gaśnica proszkowa / 30
Gaśnica CO2 (śniegowa) / 30
Gaśnica wodna mgłowa / 31
Gaśnica halonowa / 31
2.7.2. Podział gaśnic ze względu na budowę / 32
2.7.3. Jak używać gaśnicy? / 32
2.7.4. Wyposażenie zakładów pracy w gaśnice / 37
2.7.5. Przeglądy konserwacyjne gaśnic / 38
2.7.6. Inny podręczny sprzęt gaśniczy / 39
Koc gaśniczy / 39
Spray gaśniczy / 40

3. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe / 41
3.1. Wodociągowa instalacja przeciwpożarowa / 41
3.2. System sygnalizacji pożaru (SSP) / 42
3.3. Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) / 43
3.4. Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) / 44
3.5. Klapy oddymiające / 45
3.6. Pasywne zabezpieczenia przeciwpożarowe / 45

4. Zachowanie podczas ewakuacji / 47
4.1. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji / 47
4.2. Co zrobić, gdy zauważymy pożar? / 48
4.3. Podstawowe zasady bezpiecznej ewakuacji / 50
4.4. Niebezpieczne zjawiska podczas pożaru / 54
4.5. Pierwsza pomoc osobom poszkodowanym w pożarze / 54
4.6. Podsumowanie / 55
Załącznik. Znaki ewakuacyjne / 57