Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej. Cz. I

  • Dodaj recenzję:
  • 1457
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Z.Kańska, A.Grabińska-Łoniewska, M.Łebkowska, E.Rzechowska
  • Cena netto: 17,00 zł 17,85 zł
Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej. Cz. I, Z.Kańska, A.Grabińska-Łoniewska, M.Łebkowska, E.Rzechowska, rok: 2006, ISBN: 83-86569-29-8, liczba stron: 270, Wydanie: 6, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Przedstawiony układ doświadczeń niniejszego skryptu dotyczy podstaw morfologii, fizjologii i systematyki organizmów występujących w wodzie, glebie i powietrzu, a także uwzględnia ich rolę jako wskaźników stopnia zanieczyszczenia ww. środowisk. Część I obejmuje analizę mikrobiologiczną wody, gleby i powietrza dla celów sanitarnych oraz analizę biologiczną wody ze szczególnym uwzględnieniem systemu saprobów. Część II dotyczy metod biologicznych unieszkodliwiania ścieków i odpadów, zapobiegania eutrofizacji wód powierzchniowych, jak również badań, służących ocenie pracy wodnych instalacji przemysłowych oraz urządzeń do uzdatniania wody.

Spis treści

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl