Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

  • Dodaj recenzję:
  • 1461
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Z.L.Kowalewski, P.Popielski
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, Z.L.Kowalewski, P.Popielski, rok: 2006, ISBN: 83-7207-605-7, liczba stron: 158, Wydanie: 2 uzup., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Skrypt podzielony jest na sześć rozdziałów, w których omówiono: metody opracowywania wyników badań oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunku błędów, pomiarów sił i przemieszczeń, procedurę wykonania statycznej próby rozciągania dla metali, przebieg statycznej próby ściskania materiałów konstrukcyjnych, metody pomiaru twardości, próbę udarności metali w temperaturze pokojowej.

Spis treści


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl