Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z płyt warstwowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4200
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Krzysztof Kuczyński, Ołeksij Kopyłow
  • szt.
  • Cena netto: 32,86 zł 34,50 zł

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z płyt warstwowych

Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zeszyt nr A9/2019

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 34
ISBN: 978-83-249-8551-7
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej - w okładzinach z blach metalowych. Opracowanie zawiera: wymagania dotyczące obudowy wykonanej z płyt warstwowych (w tym obudowy chłodni), warunki montażu oraz kryteria odbioru obudowy. Opracowanie nie dotyczy prefabrykowanych elementów przeznaczonych do wykonywania chłodni. Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów i wykonawców robót związanych z lekkimi obudowami z płyt warstwowych oraz dla inwestorów, nadzoru (osób odpowiedzialnych za jakość) przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.2. Terminy i definicje / 7
2. Dokumentacja budowy / 8
3. Materiały / 9
3.1. Wymagania ogólne / 9
3.2. Budowa płyt warstwowych / 10
3.3. Właściwości mechaniczne płyt warstwowych / 11
3.4. Właściwości użytkowe płyt warstwowych / 12
3.5. Przyjęcie materiałów na budowę, rozładunek, składowanie płyt i transport na placu budowy / 16
4. Wykonywanie obudowy / 17
4.1. Uwagi ogólne / 17
4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy / 17
4.3. Warunki przystąpienia do montażu obudowy / 18
4.4. Montaż płyt / 19
5. Odbiór lekkiej obudowy / 22
5.1. Odbiór częściowy / 22
5.1. Odbiór końcowy / 23
Bibliografia / 26
Przepisy krajowe / 26
Polskie Normy / 26
Załącznik: Odchyłki wymiarów płyt / 29