Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2021

  • Dodaj recenzję:
  • 3028
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Ołeksij Kopyłow
  • szt.
  • Cena netto: 36,19 zł 38,00 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2021

Niniejsza publikacja zastępuje wydanie z 2018 r.

rok wydania: 2021
ilość stron: 43
ISBN: 978-83-249-8605-7
oprawa: miękka

Opis

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji.

Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, z laminatów HPL (tj. laminatów wysokociśnieniowych). Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy.

Opracowanie zawiera: terminy i definicje dotyczące elewacji wentylowanych, podstawowe wymagania stawiane elewacjom wentylowanym oraz elementom mocującym je do budynku, opis podstawowego sprzętu do wykonania i kontroli robót elewacyjnych, zasady wykonania robót oraz kryteria odbioru robót.

W opracowaniu omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

Opracowanie nie dotyczy elewacji wentylowanych wykonanych z samonośnych warstwowych płyt izolacyjnych (składających się z rdzenia ze styropianu, pianki PUR lub wełny mineralnej i połączonych z nim przez klejenie dwóch okładzin metalowych) oraz samonośnych płyt kompozytowych, których jedna lub dwie okładziny wykonane są z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych. Opracowanie nie obejmuje również rusztowań.

 

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
1.3. Typy elewacji wentylowanych / 9
2. Dokumentacja / 11
2.1. Dokumentacja robót elewacyjnych / 11
2.2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy / 11
3. Materiały / 17
4. Wymagania / 18
5. Sprzęt, narzędzia, urządzenia / 23
6. Wykonanie elewacji / 25
6.1. Przyjęcie elementów elewacji na budowę, rozładunek i składowanie / 25
6.2. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych / 28
6.3. Wykonanie robót / 30
7. Odbiór elewacji / 32
7.1. Odbiór robót zanikających / 32
7.2. Odbiór końcowy / 34
Bibliografia / 36
Przepisy prawne / 36
Normy i dokumenty normatywne / 37
Literatura / 38

Słowa kluczowe: elewacja wentylowana, okładzina elewacyjna, dokumentacja techniczna, wymagania, roboty elewacyjne, element elewacyjny, projekt, ruszt, konsola, łata, materiał izolacyjny, łącznik mechaniczny, odbiór techniczny, WTWiORB, dokumentacja