C9/2021 Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 4069
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Anna Sokalska, Marian Suchan, Teresa Możaryn
  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-249-8608-8
ilość stron: 24
numer w serii: C9/2021
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych. Roboty naprawcze mogą obejmować: uzupełnienie ubytków betonu w zniszczonej otulinie (jeżeli nie nastąpiło odsłonięcie zbrojenia lub jego korozja), zahamowanie procesów korozji zbrojenia (jeżeli beton utracił właściwości ochronne w stosunku do stali, a pręty nie zostały uszkodzone w stopniu wymagającym uzupełnienia) oraz iniekcję i wypełnienie rys oraz pustek powstałych w konstrukcji. Do wykonywania napraw wymienionych wyżej stosuje się: wyroby cementowe, obejmujące mieszanki betonowe i mieszanki z zapraw cementowych z mineralnymi dodatkami lub domieszkami modyfikującymi korzystnie ich właściwości, wyroby polimerowo-cementowe, stanowiące mieszanki zapraw cementowych z domieszkami lub dodatkami polimerów modyfikującymi korzystnie ich właściwości oraz żywice syntetyczne lub mieszanki z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi, takimi jak plastyfikatory, barwniki itp. Opracowanie dotyczy grupy wyrobów ogólnie nazywanych kompozytami żywicznymi. Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: wypełnianie i uszczelnianie rys w betonie oraz wypełnianie ubytków w betonie mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu elementu oraz nośności elementu. Niniejszy zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
2. Dokumentacja / 9
2.1. Wymagania ogólne / 9
2.2. Dziennik budowy / 9
2.3. Dokumentacja jakości wyrobów / 9
3. Wymagania dotyczące wyrobów / 10
3.1. Rodzaje wyrobów / 10
3.2. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów naprawczych na budowę / 10
4. Wymagania dotyczące wykonawstwa / 11
4.1. Przygotowanie wyrobów do wykonania napraw / 11
4.2. Przygotowanie podłoża betonowego / 13
4.3. Wykonanie napraw / 13
5. Odbiór robót naprawczych / 14
5.1. Wymagania ogólne / 14
5.2. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych / 15
5.3. Protokół odbioru przejściowego i odbioru końcowego / 17
Bibliografia / 18