Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 4069
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Anna Sokalska, Marian Suchan, Teresa Możaryn
  • Cena netto: 20,00 zł 21,00 zł

Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

rok wydania: 2019
ilość stron: 18
numer w serii: C9/2019
ISBN: 978-83-249-8536-4
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych. Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: – wypełnianie ubytków w betonie mające na celu przywrócenie: pierwotnego kształtu elementu oraz nośności elementu; – wypełniania i uszczelniania rys w betonie. Niniejszy zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 8
2. Dokumentacja / 9
2.1. Wymagania ogólne / 9
2.2. Dziennik budowy / 9
2.3. Dokumentacja jakości wyrobów / 9
3. Wymagania dotyczące wyrobów / 10
3.1. Rodzaje wyrobów / 10
3.2. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów naprawczych na budowę / 10
4. Wymagania dotyczące wykonawstwa / 11
4.1. Przygotowanie wyrobów do wykonania napraw / 11
4.2. Przygotowanie podłoża betonowego / 13
4.3. Wykonanie napraw / 13
5. Odbiór robót naprawczych / 14
5.1. Wymagania ogólne / 14
5.2. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych / 15
5.3. Protokół odbioru przejściowego i odbioru końcowego / 17
Bibliografia / 18


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl