Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią

  • Dodaj recenzję:
  • 2556
  • Producent: CeDeWu
  • Autor: Maciej Nowak
  • Cena netto: 53,33 zł 56,00 zł
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Maciej Nowak, oprawa: miękka, format: 16.5x23.5cm, stron: 176, rok wydania: 2012

"Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki planowania przestrzennego."
Z recenzji Prof. Ryszarda Cymermana

W książce scharakteryzowano:
- instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym,
- rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym,
- sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce,
- najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl