Detale projektowe dla architektów

  • Dodaj recenzję:
  • 2116
  • Producent: Archi-Plus
  • Autor: Przemysław Markiewicz
  • szt.
  • Cena netto: 160,00 zł 179,00 zł 168,00 zł

Detale projektowe dla architektów

rok wydania: 2010
ilość stron: 432
ISBN: Przemysław Markiewicz
format: 21,5x30,5 cm
oprawa: broszura, szyta

Opis
Podstawowym wymogiem stawianym wobec każdego projektu jest przedstawienie wszystkich zamierzeń w sposób jasny, czytelny i bez żadnych niedomówień, toteż rysunki bardziej skomplikowanych fragmentów budynku (detali projektowych) często wykonuje się w skali 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 i 1:1, zależnie od ilości szczegółów. W rysunku budowlanym przyjmuje się zasadę, że wszystkie bardziej skomplikowane fragmenty rysunku i trudniejsze konstrukcje, które nie zostały jednoznacznie przedstawione w projekcie technicznym na rzutach i przekrojach w skali 1:200, 1:100 lub 1:50 oznacza się okręgiem i numeruje a następnie przedstawia się jeszcze raz w odpowiednio większej skali.

Zewnętrzna forma architektoniczna rozwiązań budowlanych to nie jedyne kryterium, które musi uwzględnić projektant.
Czynniki zewnętrzne jakie oddziaływają na budynek to m.in.: warunki geotechniczne, zmienność temperatur (wychłodzenie, przegrzanie), woda (deszcz, śnieg), para wodna, wiatr, światło (nasłonecznienie, promieniowanie UV), brud i kurz, zanieczyszczenia chemiczne, dźwięk, ogień, wibracje, szkody górnicze, itp.
Przedstawione w książce detale architektoniczno-budowlane zostały opracowane z założeniem, iż rozwiązania budowlane powinny skutecznie chronić budynek i jego użytkowników przed czynnikami zewnętrznymi i zapewniać odpowiedni komfort i bezpieczeństwo użytkowania.Tak więc architekt projektujący budynek musi uwzględnić bardzo wiele czynników oddziaływujących na budynek i odpowiednio dostosować do nich rozwiązania projektowe. Okazuje się, że wiele z rozwiązań budowlanych ma znacznie ograniczoną dowolność kształtu i formy architektonicznej.
Opracowane detale projektowe pokazują jak wybór konkretnego rozwiązania budowlanego determinuje kolejne rozwiązania projektowe i wpływa na wyraz architektoniczny całego budynku.

Książka "DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW" nie zawiera zarówno wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki budownictwa ogólnego jak i kompletnej systematyki dostępnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i technologiczno-materiałowych. Z tego względu książka ta stanowi uzupełnienie dla bogato ilustrowanego podręcznika "BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW".
Książka stanowi zarówno ważną pomoc naukową jako podręcznik dla studentów Wydziałów Architektury jak i wyznacznik standardów projektowych dla pracowni projektowych i praktykujących architektów.

Spis treści
1. FUNDAMENTY I PRZYZIEMIE BUDYNKU

1-1 a Drenaż opaskowy wokół budynku
1-1 b Drenaż opaskowy połączony z drenażem powierzchniowym pod płytą podłogową
1-2 a, b Piwnica nieogrzewana
1-3 a, b Piwnica nieogrzewana
1-4 a, b Piwnica ogrzewana
1-5 a, b Piwnica o konstrukcji z betonu wodoszczelnego
1-6 a, b Piwnica nieogrzewana o betonowej konstrukcji monolitycznej
1-7 a, b Okno w ścianie piwnicznej z betonową studzienką doświetlającą
1-8 Okno w ścianie piwnicznej ze studzienką doświetlającą z prefabrykatów
1-9 Okno w ścianie piwnicznej ze studzienką doświetlającą z tworzywa sztucznego
1-10 Przyziemie budynku z podłogą na gruncie i ścianą parteru z ceramiki poryzowanej
1-11 Przyziemie budynku z podłogą na gruncie i ścianą parteru z ceramiki poryzowanej
1-12 Przyziemie budynku z podłogą na gruncie z płytą podłogową pomiędzy ścianami
1-13 Przyziemie budynku z podłogą na gruncie z płytą podłogową opartą na ścianach
1-14 a, b Połączenia ścian wewnętrznych z płytą podłogową wylaną miedzy ścianami
1-15 a, b Połączenia ścian wewnętrznych z płytą podłogową opartą na ławach
1-16 a, b Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-17 Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-18 Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-19 Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
1-20 Wjazd do garażu z miejscowym pogłębieniem fundamentów
1-21 a...d Przyziemie budynku z obniżeniem terenu i murem oporowym
1-22 a, b Ażurowy taras z desek na podniesionej konstrukcji drewnianej
1-23 Wentylowana podłoga na drewnianych legarach podpartych ceglanymi słupkami


2. TECHNOLOGIE BUDOWY I TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

2-0 Rozwiązania konstrukcyjne ścian

2-1 Jednorodne ściany murowane z ceramiki poryzowanej
2-1-1 a, b Zestawienie elementów systemu Porotherm
2-1-2 a...d Układ pustaków w ścianach jednorodnych 44cm
2-1-3 Układ pustaków w ścianach jednorodnych 50cm i 38cm
2-1-4 Układ pustaków w ścianach warstwowych
2-1-5 a, b Ceramiczny systemowy strop gęstożebrowy
2-1-6 Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem zespolonym
2-1-7 Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem z belek prefabrykowanych
2-1-8 a, b Okno z wbudowaną roletą i wnęką podokienną
2-1-9a Detal kamiennego cokołu i kamiennego parapetu okiennego
2-1-9b Detal kamiennego parapetu i wykończonego kamieniem ościeża okiennego
2-1-9c Detal kamiennego gzymsu pod okapem i wykończonego kamieniem ościeża okiennego

2-2 Jednorodne ściany murowane z bloków z betonu komórkowego
2-2-1 Zestawienie elementów systemu Ytong
2-2-2 Przyziemie budynku z podłogą na gruncie
2-2-3 a, b Budynek podpiwniczony ze ścianami piwnicy z bloków silikatowych 66
2-2-4 a, b Budynek podpiwniczony ze ścianami piwnicy z bloczków z betonu komórkowego
2-2-5 Cokół z cegły klinkierowej w budynku podpiwniczonym
2-2-6 Okno z nadprożem zespolonym
2-2-7 Okno z belką nadprożową
2-2-8 Okno z nadprożem w kształtce “U”
2-2-9 Okno ze słupkiem międzyokiennym wykonanym w kształtkach “U”
2-2-10 Okno z filarkiem przyokiennym wykonanym w kształtkach “U”
2-2-11 Strop z prefabrykowanych płyt stropowych ze zbrojonego betonu komórkowego
2-2-12 Balkon z przewieszonych nad ścianą płyt ze zbrojonego betonu komórkowego
2-2-13 Drewniany strop belkowy w ścianie jednorodnej z bloczków z betonu komórkowego
2-2-14 Strop gęstożebrowy w ścianie jednorodnej z bloczków z betonu komórkowego
2-2-15 Ścianka kolankowa z dodatkowym wieńcem pod murłatą i słupkami żelbetowymi

2-3 Dwuwarstwowe ściany murowane ocieplone metodą “lekką-mokrą”
2-3-1 Cokoły budynków z podłogą na gruncie
2-3-2 Cokół w budynku z podpiwniczeniem
2-3-3 a, b Okno z wnęką podparapetową
2-3-4 Okno z wbudowaną roletą
2-3-5 Dylatacje konstrukcyjne
2-3-6 Połączenie balustrady ze ścianą

2-4 Dwuwarstwowe ściany murowane z elewacją wentylowaną
2-4-1 Elewacje z okładzinami z desek
2-4-2 a...c Okładzina z blachy płaskiej na pełnym deskowaniu
2-4-3 a...c Panele z blachy w układzie poziomym
2-4-4 a...c Panele z blachy w układzie pionowym
2-4-5 a...f Płyty cementowo włóknowe
2-4-6 a...f Okładzina z płyt kamiennych

2-5 Trójwarstwowe, szczelinowe ściany murowane
2-5-1 a...h Ściana ze szczeliną wentylacyjną z warstwą osłonową z cegły klinkierowej
2-5-2 a...e Ściana ze szczeliną wypełnioną termoizolacją z otynkowaną warstwą osłonową

2-6 Ściany szkieletowe
2-6-1 a...f Szkielet drewniany z oblicówką z desek w układzie poziomym
2-6-2 a...f Szkielet drewniany ze ściana osłonową z cegły klinkierowej
2-6-3 a, b Szkielet stalowy z elewacja z sidingu
2-6-4 a...d Zabudowa tarasu w szkielecie stalowym z ociepleniem metodą lekką - mokrą
2-6-5 a...h Masywny szkielet drewniany z oblicówka z desek w układzie pionowym
2-6-6 a...f Szkielet słupowo - ryglowy z oblicówką z desek w układzie pionowym

2-7 Inne systemy i technologie budowy ścian
2-7-1 a...d Ściana z kształtek styropianowych
2-7-2 a...f Masywne ściany drewniane o konstrukcji zrębowej


3. STROPY, PODŁOGI, SCHODY

3-1 a, b Strop gęstożebrowy z pustaków ceramicznych Akermana
3-2 a, b Strop gęstożebrowy z pustaków betonowych typu DZ-3
3-3 a, b Strop gęstożebrowy z pustaków ceramicznych typu Fert - 45
3-4 a, b Strop gęstożebrowy z pustaków ceramicznych w systemie Porotherm
3-5 a, b Drewniany strop belkowy
3-6 a, b Drewniany strop belkowo - żebrowy
3-7 a, b Żelbetowy, płytowy strop monolityczny
3-8 a, b Żelbetowy płytowo - żebrowy strop monolityczny
3-9 a, b Żelbetowy strop monolityczny na blasze trapezowej
3-10 a, b Płytowe schody żelbetowe
3-11 a, b Schody betonowe z okładziną kamienną
3-12 Okładziny stopni na schodach betonowych
3-13 Okładziny stopni na schodach prefabrykowanych betonowych
3-14 a, b Schody stalowe z okładziną nastopnic z płyt kamiennych
3-15 Schody stalowe z okładziną nastopnic z płyt kamiennych
3-16 Schody stalowe
3-17 a, b Schody ze szkła laminowanego na podwieszonej konstrukcji szklanej
3-18 a, b Schody stalowe na konstrukcji podwieszanej pod belkami policzkowymi
3-19 a,b Prefabrykowane betonowe schody kręcone
3-20 Schody stalowe kręcone
3-21 Schody żelbetowe, wachlarzowe o konstrukcji wspornikowej
3-22 a, b Schody drewniane policzkowe
3-23 a, b Zabiegowe schody drewniane
3-24 Poręcze na schodach dwubiegowych


4. OKNA, DRZWI, BRAMY, PRZESZKLONE ŚCIANY OSŁONOWE

4-1 a...d Podstawowe typy okien
4-2 Rysunek zestawczy okna
4-3 Rysunek zestawczy zespołu okiennego
4-4 Połączenie ościeżnic drzwi wejściowych z ościeżami ścian murowanych
4-5 Stalowy profil progowy drzwi zewnętrznych
4-6 Ościeżnice drewniane i tworzywowe drzwi wewnętrznych
4-7 Ościeżnice aluminiowe drzwi wewnętrznych
4-8 Drzwi przeciwpożarowe
4-9 Drzwi zewnętrzne
4-10 a, b Brama garażowa segmentowa mocowana za otworem
4-11 a,b Brama garażowa uchylna z prowadnicami podsufitowymi
4-12 Ściana z pustaków szklanych
4-13 Ściana z pustaków szklanych
4-14 a, b Strop z pustaków szklanych
4-15 a, b Połaciowe okno dachowe
4-16 a...d Przeszklona ściana osłonowa słupowo - ryglowa
4-17 a...d Przeszklona strukturalna ściana osłonowa słupowo - ryglowa
4-18 Przeszklona ściana pozorna na pełnej ścianie zewnętrznej
4-19 a, b Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb pojedynczych

4-20 a, b Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb na konstrukcji z żebre szklanych
4-21 Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb zespolonych
na konstrukcji prętowo - cięgnowej


5. DACHY SKOŚNE

5-1 Dach jednostolcowy o konstrukcji jętkowej
5-2 Dach dwustolcowy o konstrukcji jętkowej, z naczółkiem (półszczyt dolny)
5-3 Dach jednostolcowy ze ściankami kolankowymi o konstrukcji płatwiowo kleszczowej
5-4 Dach dwustolcowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
5-5 Dach pulpitowy ze ścianką kolankową o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
5-6 Dach kopertowy dwustolcowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
5-7 Wentylacja jednokanałowa poddasza użytkowego, dach kryty dachówką
5-8 Wentylacja dwukanałowa poddasza użytkowego, dach kryty dachówką
5-9 Wentylacja poddasza użytkowego, dach kryty blachą na pełnym deskowaniu
5-10 Wentylacja poddasza nieużytkowego, dach kryty blachą na pełnym deskowaniu
5-11 Zestawienie rozwiązań dachów skośnych
5-12 a...c Dach z poddaszem nieużytkowym
5-13 a, b Dach z poddaszem nieużytkowym
5-14 a, b Dach z poddaszem nieużytkowym z deskowaniem
5-15 a, b Dach tramowy na budynku o drewnianej konstrukcji zrębowej z poddaszem użytkowym
5-16 a, b Dach tramowy, mansardowy z poddaszem użytkowym
5-17 a, b Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
5-18 Ścianka kolankowa o konstrukcji drewnianej cofnięta do wnętrza
5-19 Ścianka kolankowa o konstrukcji drewnianej cofnięta do wnętrza
5-20 a, b Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
5-21 a, b Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
5-22 a, b Dach z gzymsami pod okapem i na ścianie szczytowej
5-23 a, b Dach z murowanymi ściankami kolankowymi i wysuniętym okapem
5-24 a, b Dach z termoizolacją umieszczoną pod krokwiami
5-25 Ściana szczytowa dachu z połacią nachodzącą na ścianę
5-26 Ściana szczytowa dachu z połacią przewieszoną
5-27 Ściana szczytowa dachu dochodząca pod pokrycie połaci
5-28 Ściana szczytowa dachu wychodząca ponad połać dachu
5-29 Ściana szczytowa wychodząca nad połać dachu
5-30 Ściana wychodząca nad połać dachu
5-31 Kalenica dachu jednospadowego
5-32 Okno połaciowe
5-33 a, b Przejście komina obmurowanego cegłą klinkierową przez połać dachu
5-34 a, b Przejście komina przez połać dachu
5-35 Grzbiet (naroże) dachu
5-36 Kosz wentylowany dachu
5-37 Płotek i belka przeciwśniegowa


6. STROPODACHY, TARASY, BALKONY

6-0 Rozwiązania konstrukcyjne stropodachów
6-1 a...g Stropodach pełny - zestawienie typowych detali na stropie betonowym
6-2 Wpusty odwadniające w stropodachach o odwróconym układzie warstw
6-3 a, b Stropodach o odwróconym układzie warstw z dociskową warstwą żwirową
6-4 a, b Stropodach o odwróconym układzie warstw z kostką brukową
6-5 a, b Stropodach o odwróconym układzie warstw z płytami betonowymi
6-6 a, b Stropodach o odwróconym układzie warstw z płytą żelbetową
6-7 Stropodach z blach trapezowych na kratownicach stalowych z attyką
6-8 Stropodach z blach trapezowych na kratownicach stalowych z połacią przewieszoną ponad ścianą
6-9 a, b Stropodach tarasowy o odwróconym układzie warstw z nawierzchnią z płyt betonowych
6-10 Stropodach o odwróconym układzie warstw na drewnianej konstrukcji szkieletowej
6-11 Stropodach o odwróconym układzie warstw na konstrukcji z belek z drewna klejonego
6-12 a, b Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw z drewnianym podestem tarasu
6-13 a, b Stropodach pełny “zielony” o odwróconym układzie warstw
6-14 a, b Stropodach pełny “zielony” o odwróconym układzie warstw
6-15 “Zielony” stropodach pełny o odwróconym układzie warstw
6-16 Stropodach pełny o szkieletowej konstrukcji drewnianej
6-17 Tarasowy stropodach pełny o konstrukcji drewnianej
6-18 Stropodach szczelinowy o konstrukcji drewnianej
6-19 Stropodach wentylowany kanalikowy z blachy trapezowej
6-20 Dwudzielny stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej
6-21 a...g Dwudzielny stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej
6-22 a...c Dwudzielny stropodach wentylowany z betonowych płyt korytkowych
6-23 a...c Tarasowy stropodach pełny z odwodnieniem powierzchniowym
6-24 a...c Tarasowy stropodach pełny z odwodnieniem dwupoziomowym
6-25 a, b Tarasowy stropodach pełny ze żwirową warstwą drenażową

6-26 a, b Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
6-27 a, b Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
6-28 a, b Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
6-29 a, b Balkon z odwodnieniem dwupoziomowym
6-30 Ażurowy balkon z podestem drewnianym na lekkiej konstrukcji stalowej
6-31 Ażurowy balkon z podestem drewnianym na lekkiej konstrukcji stalowej
6-32 Ażurowy balkon z podestem drewnianym na konstrukcji z belek drewnianych


7. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

7-1 a,b Okładzina ścienna z płyt g-k szkielet mocowany do ściany
7-2 a,b Okładzina ścienna z płyt g-k szkielet wolnostojący
7-3 Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet pojedynczy
7-4 Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet pojedynczy
7-5 Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet podwójny
7-6 Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet podwójny
7-7 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia prostopadłe ścianek
7-8 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia narożnikowe ścianek
7-9 Ściany szkieletowe z płyt g-k - dylatacyjne połączenia ślizgowe
7-10 Ściany szkieletowe z płyt g-k - ukryte doświetlenie pośrednie
7-11 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z podłogami
7-12 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia ze stropami
7-13 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z podłogami w pomieszczeniach mokrych
7-14 Ściany i okładziny z płyt g-k - połączenia z urządzeniami w pomieszczeniach mokrych
7-15 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z sufitami podwieszanymi
7-16 Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z sufitami podwieszanymi
7-17 Sufit podwieszany z płyt g-k - połączenia brzegowe ze ścianami
7-18 Sufit podwieszany z płyt g-k - dylatacje sufitu
7-19 Sufit podwieszany z płyt g-k - pionowy uskok poziomów sufitu
7-20 Sufit podwieszany z płyt g-k - pionowy uskok poziomów sufitu z doświetleniem
7-21 Sufit podwieszany z płyt g-k - ukośny uskok poziomów sufitu
7-22 Sufit podwieszany z płyt g-k - półkolista wnęka w suficie
7-23 Sufit podwieszany z płyt g-k - poziomy uskok poziomów sufitu
7-24 Sufit podwieszany z płyt g-k - kolisty uskok poziomów sufitu z doświetleniem
7-25 Sufit podwieszany z płyt g-k - uskoki sufitowe z doświetleniem
7-26 Sufit podwieszany z płyt g-k - sufit krzywiznowy
7-27 Ogniochronne obudowy z płyt g-k - obudowy konstrukcji stalowych
7-28 Ogniochronne obudowy z płyt g-k - obudowy ciągów instalacyjnych
7-29 Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z łat drewnianych
7-30 Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili kapeluszowych
7-31 Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili CD 60 na uchwytach
7-32 Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili CD 60 na wieszakach
7-33 Podłogi podniesione - konstrukcje monolityczne i modułowe
7-34 Podłogi podniesione - detale konstrukcji monolitycznych
7-35 a Elementy stałej zabudowy wnętrza - lada barowa
7-35 b Elementy stałej zabudowy wnętrza - blat roboczy
7-36 Elementy stałej zabudowy wnętrza - ławki z pulpitami w audytorium
7-37 Balustrada ze szkła laminowanego
7-38 Balustrada
7-39 Balustrada mocowana na stropie z wypełnieniem ze stalowych linek
7-40 Balustrada mocowana na stropie z wypełnieniem ze stalowych prętów
7-41 Balustrada mocowana do czoła stropu z przeszkleniami mocowanymi punktowo
7-42 Balustrada mocowana na stropie z przeszkleniami mocowanymi punktowo
7-43 Połączenie sufitów z murowanymi ścianami działowymi

Bibliografia
Spis treści
Legenda