Dezynfekcja wody pitnej

  • Dodaj recenzję:
  • 21365
  • Producent: Proj-przem-EKO
  • Autor: Wolfgang Roeske
  • Cena netto: 88,00 zł 92,40 zł
Dezynfekcja wody pitnej

ilość stron: 240
ISBN: 978-83-922194-5-3
format: 150x210 mm
oprawa: twarda

Opis
Uzyskanie czystej pod względem sanitarnym wody dla potrzeb konsumpcyjnych oraz gospodarczych jest aktualnym wyzwaniem dla współczesnej technologii uzdatniania i odnowy wody. Znajomość natury mikroorganizmów oraz fizykochemicznych i procesowych podstaw ich eliminacji ze środowiska wodnego decyduje o właściwym doborze dezynfektantów a także układów aparaturowych do dezynfekcji. Prawidłowe postępowanie przy wyborze sposobu i prowadzenia dezynfekcji wody decyduje o bezpieczeństwie sanitarnym, wpływając istotnie na zdrowie jej konsumentów.

Pozycja kierowana do Państwa obejmuje całokształt zagadnień procesowych związanych z istotnym zagadnieniem prawidłowej, nowoczesnej dezynfekcji wody przeznaczonej na cele gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem wody do picia. Sądzimy, że będzie stanowiła zwarte kompendium wiedzy o tym istotnym zagadnieniu, będąc jednocześnie cennym uzupełnieniem bibliotek inżynierskich oraz będzie służyła realizacji zagadnień projektowych i procesów dydaktycznych. Sposób prezentacji poszczególnych jej rozdziałów stanowi z tej pozycji również ciekawą lekturę nie tylko dla specjalistów z zakresu uzdatniania wody.

Pragniemy podziękować Panu Doktorowi Dieterowi Hohm za możliwość publikowania niniejszej pozycji oraz cenne rady podczas przygotowywania jej polskiego wydania.

Spis treści
1. Wprowadzenie

2. Przegląd historyczny
- Grecy i Rzymianie
- Średniowiecze
- Epoka odkryć i wynalazków
- Czasy nowożytne
- Tablica chronologiczna

3. Mikroorganizmy chorobotwórcze w wodzie
- Pojęcia z zakresu mikrobiologii
- Mikroorganizmy chorobotwórcze
- Bakterie
- Wirusy
- Pierwotniaki

4. Przepisy i wytyczne
    Prawo ochrony przed infekcjami
    Niemieckie rozporządzenie o wodzie pitnej
    - Parametry mikrobiologiczne
    - Parametry chemiczne
    - Parametry wskaźników
    - Środki chemiczne do uzdatniania i dezynfekcji wody
    - Metody dezynfekcji wody
    Zbiór wytycznych Niemieckiego Zrzeszenia d/s Gazu i Wody (DVGW)
    Normy
    - Normy DIN EN ISO: Właściwości wody
    - Normy DIN EN ISO: Środki chemiczne do uzdatniania wody
    - Normy DIN EN ISO: Metody pomiarowe. Technologia.

5. Dezynfekcja wody pitnej
    Pojęcia i definicje z zakresu dezynfekcji wody
    Środki dezynfekcyjne

6. Środki chemiczne do chlorowania i utleniania
    Chlor gazowy
    Podchloryn sodowy
    Podchloryn wapniowy
    Dwutlenek chloru
    Dwuchloroizocyjanian sodowy
    Ozon
    Nadtlenek wodoru
    Nadmanganian potasu.

7. Technologia chlorowania wody
    Definicje pojęć z zakresu chlorowania
    Urządzenia i instalacje do dozowania chloru gazowego
    - Urządzenia do odparowania chloru
    - Urządzenia zabezpieczające
    - Płuczki chloru gazowego
    Urządzenia do dozowania podchlorynu sodowego
    Urządzenia do otrzymywania chloru metodą elektrolizy
    - Elektrolizery komorowe rurowe
    - Elektrolizery membranowe
    - Urządzenia do elektrolizy kwasu solnego
    - Utlenianie anodowe
    Urządzenia do dozowania podchlorynu wapniowego
    Urządzenia i instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru
    - Metoda wytwarzania dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i chloru
    - Metoda wytwarzania dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i kwasu solnego
    Mobilne urządzenia do dezynfekcji chlorem
    - Przeprowadzanie dezynfekcji
    - Wstępne oczyszczanie i płukanie
    - Dezynfekcja zbiorników
    - Dezynfekcja przewodów
    - Przewoźne i przenośne urządzenia do chlorowania

    8. Technologia ozonowania wodya
        Definicje pojęć z zakresu ozonowania
        Uzdatnianie wody pitnej ozonem
        Urządzenia i instalacje do wytwarzania ozonu
        Systemy wprowadzania ozonu do wody
        Usuwanie ozonu pozostałego
        Przepisy bezpieczeństwa

    9. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi (UV)
        Definicje pojęć z zakresu dezynfekcji UV
        · Urządzenia do dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi
        - Wymagania i warunki techniczne dla urządzeń do napromieniowania UV
        Wymagania dotyczące jakości wody

    10. Filtracja membranowa
        Definicje pojęć z zakresu filtracji membranowej
        Zasada działania filtracji membranowej
        Wymagania stawiane modułom membranowym
        Części składowe stacji filtrów membranowych
        Metody eksploatacji
        - Przywracanie przepuszczalności membran
        - Fouling i biofouling (blokowanie i biologiczne blokowanie membran)

    11. Przegląd metod dezynfekcji
        Ocena metod dezynfekcji
        Porównanie kosztów środków dezynfekcyjnych

    12. Kontrola jakości wody
        Użycie przyrządów pomiarowych
        Umieszczenie przyrządów pomiarowych
        Temperatura
        Wartość pH
        Mętność
        Chlor
        Dwutlenek chloru
        Potencjał redox
        Ozon
        Absorpcja promieniowania UV
    13. Literatura
    14. Skorowidz