Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

  • Dodaj recenzję:
  • 3552
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Zbigniew Korczewski
  • szt.
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 451
ISBN:  978-83-7348-695-9

Opis
W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej silników spalinowych dużej mocy, zarówno tłokowych, jak i turbinowych, ukierunkowane na eksploatację okrętowych (i nie tylko) systemów energetycznych, w których występują tego typu silniki. W początkowej części opracowania zaproponowano koncepcję systemowego ujęcia diagnostyki eksploatacyjnej silników okrętowych w aspekcie obowiązujących standardów światowych i europejskich, stanowiącą wstęp do dalszych, znacznie dogłębniejszych rozważań praktycznych dotyczących szeroko rozumianej technologii diagnozowania. Zademonstrowane w kolejnych rozdziałach metody i środki działania diagnostycznego – endoskopowe i parametryczne – obejmują te układy funkcjonalne rozpatrywanych silników, które bezpośrednio uczestniczą w realizacji podstawowego procesu roboczego, tj. przetwarzania energii chemicznej zawartej w paliwie zasilającym w energię mechaniczną na sposób pracy i ciepła. Szczególną uwagę poświęcono metodom modelowania matematycznego i symulacji numerycznej procesów oraz ich kluczowemu znaczeniu w poszukiwaniu relacji pomiędzy parametrami struktury konstrukcyjnej silnika a parametrami wyjściowymi procesu roboczego, definiowaniu symptomów diagnostycznych, a także efektywnemu projektowaniu systemów diagnozujących.

Publikacja została bogato zilustrowana wynikami badań diagnostycznych okrętowych silników spalinowych tłokowych i turbinowych, eksploatowanych w siłowniach statków transportowych i pozatransportowych, z uwzględnieniem również okrętów wojennych. Znakomita większość prezentowanych wyników i ich interpretacja to rezultat własnych badań i analiz autora, które stanowią cenne źródło informacji diagnostycznych przydatnych nie tylko w fazie eksploatacji silników okrętowych, ale także na etapie ich projektowania. W tym kontekście niniejsza monografia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska specjalistów zajmujących się problematyką identyfikacji stanu technicznego silników spalinowych, a zwłaszcza inżynierów okrętowych i pracowników służb inżynieryjnotechnicznych zajmujących się eksploatacją statków morskich oraz pracowników stoczni i biur projektowych. Książka może być też przydatna akademickim pracownikom naukowym i dydaktycznym, w szczególności wydziałów okrętowych i mechanicznych, a także studentom kierunków oceanotechnika, energetyka i transport przy realizacji prac naukowobadawczych, jak również wykładów z zakresu budowy i eksploatacji siłowni okrętowych, silników spalinowych tłokowych i turbinowych oraz ich diagnostyki, niezawodności i bezpieczeństwa działania.