Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5232
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Lesław Brunarski, Marek Dohojda
  • Rok wydania: 2015
  • ISBN: 978-83-249-8218-9

  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Prace Naukowe ITB
Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

ebook PDF

 

rok wydania: 2015
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 208
ISBN: 978-83-249-8218-9

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: MB


Opis
W monografii przedstawiono problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących. Poddano w niej krytycznej analizie i skorygowano nieuprawnione procedury badania i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz przedstawiono oryginalne propozycje alternatywne. Uwzględniono dotychczas pomijane kwestie przedziałów ufności dopasowanych zależności korelacyjnych i określania niepewności rozszerzonej wyników badań.

Monografia składa się z czterech rozdziałów oraz suplementu. W rozdziale 1 zawarto zasady i sposoby badania oraz oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji. Przedstawiono komentarze do związanych norm, wskazując na potrzeby ich korekt i uzupełnień. Rozdział 2 dotyczy diagnostyki wytrzymałości betonu w konstrukcji na podstawie bezpośredniego badania próbek rdzeniowych. W rozdziale 3 i 4 szczegółowo potraktowano kwestie określania zależności korelacyjnych pomiędzy wynikami badań metodami pośrednimi a wytrzymałością betonu na ściskanie w próbkach rdzeniowych oraz sprawdzania normowych kryteriów zgodności wytrzymałości betonu. W suplemencie przedstawiono wybrane metody statystyczne mające na celu ułatwienie Czytelnikowi zrozumienia proponowanych oryginalnych procedur diagnostycznych.

Publikacja adresowana jest do pracowników specjalistycznych laboratoriów badawczych w instytutach i na wyższych uczelniach, a także do wykonawców konstrukcji z betonu i rzeczoznawców – ekspertów budowlanych

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
Spis ważniejszych symboli / 7
Wstęp / 11
1. Metodyka diagnostyki wytrzymałości betonu w konstrukcji / 15
1.1. Zasady i sposoby oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji / 15
1.2. Możliwości i specyfika badań wytrzymałości betonu in situ / 17
1.3. Komentarze do wybranych normowych procedur badań i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcjach / 36
2. Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą bezpośrednią badania próbek rdzeniowych / 49
Wprowadzenie / 49
2.1. Procedura badania wytrzymałości betonu na próbkach rdzeniowych / 50
2.2. Procedura oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji na próbkach rdzeniowych / 63
3. Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą nieniszczących badań sklerometrycznych / 81
Wprowadzenie / 81
3.1. Procedura badań sklerometrycznych betonu in situ / 83
3.2. Procedury wyznaczania zależności korelacyjnej liczb odbicia i wytrzymałości betonu na ściskanie / 91
3.3. Procedura oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji na podstawie wyników badań sklerometrycznych / 114
4. Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą nieniszczących badań utradźwiękowych / 129
Wprowadzenie / 129
4.1. Procedura badań ultradźwiękowych betonu in situ / 131
4.2. Procedury wyznaczania zależności korelacyjnej prędkości fal ultradźwiękowych i wytrzymałości betonu na ściskanie / 139
4.3. Procedura oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji na podstawie wyników badań ultradźwiękowych / 159
Suplement. Metody statystyczne do zastosowania w diagnostyce wytrzymałości betonu w konstrukcji / 173
Wprowadzenie / 173
S1. Estymacja miar punktowych i przedziałowych wyników badań / 173
S2. Analizy korelacji i regresji / 184
S3. Niepewność wyników pomiarów / 191
Bibliografia / 197