501/2022 Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. Wytyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4975
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Katarzyna Kaczorek-Chrobak, Andrzej Kolbrecki, Andrzej Borowy

  • szt.
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł

501/22 Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. Wytyczne

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-249-8623-1
ilość stron: 20
oprawa: miękka

Opis

Opracowanie zawiera wytyczne w zakresie właściwości związanych z reakcją na ogień kabli elektrycznych stosowanych w budynkach dla producentów, projektantów, architektów i rzeczoznawców budowlanych. W opracowaniu przyporządkowano klasy reakcji na ogień kabli elektrycznych w oparciu o wymagania stawiane budynkom oraz częściom budynków, stanowiącym odrębne strefy pożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248).

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wprowadzenie / 5
2. Terminy i definicje / 5
3. Klasyfikacja kabli w zakresie reakcji na ogień / 7
4. Podział kabli z uwagi na właściwości ogniowe w przepisach krajowych / 9
5. Określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy reakcji na ogień / 9
6. Wytyczne w zakresie reakcji na ogień kabli / 10
Bibliografia / 13
Załącznik 1: Klasy reakcji kabli i przewodów według PN-EN 13501-6 / 16
Załącznik 2: Wymagania ogniowe dla kabli i urządzeń elektrycznych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248) / 18