Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć – przykłady obliczeniowe

  • Dodaj recenzję:
  • 4783
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Adam Smolarczyk
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć – przykłady obliczeniowe

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-249-2
ilość stron: 146
format: B5

Opis

W skrypcie, oprócz doboru nastaw zabezpieczeń przedstawione zostały podstawowe obliczenia zwarciowe, które są stosunkowo proste i z tego powodu często pomijane w literaturze dotyczącej doboru nastawień zabezpieczeń. Przedstawiono w nim przykłady obliczeniowe doboru nastawień zabezpieczeń od skutków zwarć wielko- i małoprądowych w sieciach średniego napięcia. Opracowanie może być uzupełnieniem podstawowej literatury dotyczącej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Błędne obliczenia zwarciowe często są jednak przyczyną błędnego nastawiania zabezpieczeń. Podstawy teoretyczne dotyczące stosowanych zestawów zabezpieczeń elementów SEE oraz sposobu ich nastawiania zostały pominięte lub ograniczone do minimum i można je znaleźć w załączonej do skryptu bibliografii.

Spis treści

Przedmowa / 7
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń / 9

1. Moc zwarciowa w SEE i wielkości charakterystyczne dla zwarć międzyfazowych / 11
Przykład 1.1. Układ system elektroenergetyczny – linia rozdzielcza / 15
Przykład 1.2. Układ z odczepem / 17
Przykład 1.3. Układ z równolegle połączonymi transformatorami / 19
Przykład 1.4. Układ z transformatorem rozdzielczym i linią SN / 21

2. Zwarcia wielkoprądowe w sieciach SN / 23
Przykład 2.1. Układ z linią SN i transformatorem odbiorczym / 23
Przykład 2.2. Układ z kilkoma liniami SN i odbiorami / 31
Przykład 2.3. Układ z dwoma transformatorami rozdzielczymi / 37
Przykład 2.4. Metoda grafi czna wyznaczania zasięgu naturalnego i napięciowego zabezpieczenia zwarciowego 51
Przykład 2.5. Nastawienia zabezpieczeń odcinających 53
Przykład 2.6. Zasięgi minimalne i maksymalne zabezpieczeń zwarciowych / 59
Przykład 2.7. Zasięg zabezpieczenia zwarciowego z blokadą napięciową / 66

3. Zwarcia małoprądowe w sieciach SN / 77
Przykład 3.1. Sieć SN z izolowanym punktem neutralnym / 89
Przykład 3.2. Sieć SN kompensowana 105
Przykład 3.3. Sieć SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor – metoda uproszczona / 127
Przykład 3.4. Sieć SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor / 133
Literatura / 145
Układ całkujący / 153
Układ różniczkujący / 154
Opóźnienie napięcia w stosunku do prądu / 155
Kształtowanie sygnałów / 156
Zbędny element? / 157
Dwa łyki logiki / 160