Dokumentacja w firmie transportowej 2023. Czas pracy kierowców

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5304
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: praca zbiorowa

  • szt.
  • Cena netto: 104,67 zł 109,90 zł

Dokumentacja w firmie transportowej 2023. Czas pracy kierowców

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-8276-717-9
ilość stron: 112
oprawa: miękka

Opis

Z tej publikacji dowiesz się, jak prowadzić dokumentację w firmie transportowej. Znajdziesz dokumenty zarówno dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców i harmonogramów czasu pracy kierowców oraz wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Dowiesz się także jak stosować wykresówki i zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, czyli tzw. świadectwo działalności, znane kiedyś jako urlopówka lub żółta tarczka. Mamy tu też dla Ciebie dokumenty związane z uzyskaniem licencji transportowych oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne. W książce ponadto zawarliśmy dokumenty potrzebne przy zatrudnieniu kierowcy (m.in. brak sądowego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, zaświadczenie/oświadczenie i niekaralności, oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu w innych firmach, informacja o czasie pracy kierowcy). Ponadto dokumenty firmowe (regulamin pracy i wynagrodzenia). Publikacja zawiera także dokumentację związaną z kontrolami ITD – protokoły kontroli, odwołania od kar, zezwolenia na przewozy nienormatywne czy też dokumenty związane z przewozami ADR – sprawozdanie, instrukcje itp.

Spis treści

Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach – przypomnienie obowiązujących zasad / 5
Jak często aktualizować ewidencję czasu pracy przy 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym? / 12
Czy przedsiębiorca – kierowca musi prowadzić nową ewidencję czasu pracy? / 17
Prowadzenie ewidencji czasu pracy – kierowcy samozatrudnionego / 21
Jak można rozłożyć na części przerwę w pracy – jak to udokumentować / 23
Kiedy kierowca jadący w załodze powinien robić przerwę śniadaniową? / 24
Jeśli przerwa w pracy wypada kierowcy w porze nocnej, może pracować tylko 10 godzin / 27
Czas prowadzenia pojazdu przez kierowców w załodze / 28
Grafik pracy kierowcy autobusu w komunikacji regularnej / 30
Czas pracy w busie do 3,5 tony w międzynarodówce – jaki obowiązuje
oraz jakie informacje powinny być zawarte w dokumentacji? / 33
Jak dokumentować pracę w nocy i jak ją obliczyć według zasad wprowadzonych w 2022 r. / 36
Czy wolno zaplanować załadunki w czasie dozwolonego odstępstwa na zjazd do domu? / 41
Wydłużenie jazdy o 1–2 godz. – czy dotyczy również czasu pracy i czy trzeba
wykonać odpowiedni opis na wydruku / 44
Pamiętaj o obowiązku wpisywania symbolu kraju na tachografie cyfrowym / 49
Jak oznaczyć przekroczenie granicy na tachografie? / 50
Czy kierowca może na czas urlopu zostawić kartę w tachografie?
Jak dokumentować takie przejazdy? / 54
Zmiana czasu – jaki ma wpływ na tachograf / 58
Jak używać na zmianę karty do tachografu i wykresówki / 60
Rozliczenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu – co z tachografem / 64
Dokumentowanie czasu pracy przez kierowcę zmieniającego pojazdy – jak prawidłowo wypełnić wykresówkę / 68
Czy samozatrudniony musi oznaczać kraj przekroczenia na tachografie? / 72
Czy dojeżdżając busem do pracy w Niemczech, należy zarejestrować kraj przekroczenia granicy w tachografie? / 74
Czy przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego jest zwolniony z tachografu? / 77
Odbiór odpadów i dalszy przewóz – czy stosować tachograf? / 79
Czy przewóz zwolniony z tachografu podlega delegowaniu? / 84
Pamiętaj o zarejestrowaniu na karcie – dojazd do miejsca pracy / 85
Oznaczenie przekroczenia granicy w trakcie przerwy w tachografie / 87
Karta przedsiębiorstwa do tachografu – do czego służy? / 90
Dlaczego włożenie karty przerywa odpoczynek? / 93
Czy norweska karta kierowcy jest ważna w kraju? / 98
Zastępstwo przez pracownika czekającego na kartę kierowcy / 99
Czy ukraińska karta kierowcy jest ważna? / 101
Mam uszkodzoną kartę kierowcy, co robić? / 104
Czy w zastępstwie może wyjechać w trasę kierowca bez karty? / 106
Obwieszczenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz okresie rozliczeniowym / 109
Wzór schematu czasu pracy i odpoczynku kierowców / 110
Wzór ewidencji nieobecności kierowcy w pracy / 111