Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia

  • Dodaj recenzję:
  • 3368
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Mirosław Nader
  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł 32,00 zł
Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia

rok wydania: 2016
ilość stron: 134
ISBN: 978-83-7814-543-1

Opis
W publikacji opisano problematykę oddziaływań dynamicznych powodowanych przez środki transportu podczas eksploatacji oraz wpływu oddziaływań dynamicznych na organizm człowieka. Podkreślono szkodliwość wpływu dynamicznie zmiennych wymuszeń na stan techniczny konstrukcji inżynierskich. Szczególną uwagę poświęcono drganiom i hałasowi powodowanym działalnością człowieka, a dokładniej eksploatacją środków transportu i towarzyszącej im infrastruktury technicznej. Przedstawiono metody badania, analizy i oceny oddziaływań. Omówiono szkodliwy charakter oddziaływań w świetle bezpieczeństwa ruchu i powodowane przez nie zmiany stanu psychofizycznego człowieka. Wskazano na zależności między występowaniem oddziaływań oraz potencjalnymi objawami towarzyszącymi ekspozycji człowieka na drgania i hałas.

Spis treści
1. Wprowadzenie / 7
2. Podstawy teoretyczne / 10
2.1. Drgania / 10
2.2. Hałas / 14
2.3. Sygnały i metody ich oceny / 17
3. Transport jako antropogeniczne źródło oddziaływań / 22
3.1. Charakterystyka oddziaływań wibroakustycznych / 22
3.1.1. Drgania mechaniczne / 23
3.1.2. Hałas komunikacyjny / 24
3.1.3. Hałas pochodzący od autostrad i dróg szybkiego ruchu / 29
3.1.4. Hałas przemysłowy / 30
3.1.5. Hałas jako wynik intensyfikacji zabudowy mieszkalnej / 31
3.1.6. Hałas pochodzący od sieci transportu energii elektrycznej oraz stacji elektroenergetycznych / 31
3.2. Propagacja oddziaływań do otoczenia / 32
4. Wpływ drgań na człowieka / 35
4.1. Ekspozycja człowieka na drganiowy bodziec zewnętrzny / 36
4.1.1. Propagacja bodźca w organizmie i reakcja na bodziec / 39
4.1.2. Negatywne skutki funkcjonalne / 41
4.1.3. Negatywne skutki chorobowe / 43
4.2. Metody badania i oceny wpływu wibracji na człowieka / 44
4.2.1. Wpływ drgań na człowieka przebywającego w obiektach inżynierskich narażonych na drgania transportowe / 47
4.2.2. Wpływ drgań na człowieka w pojazdach / 49
4.2.3. Ocena komfortu / 51
4.2.4. Ocena  jakości siedzisk w pojazdach / 52
4.2.5. Modelowanie człowieka podczas badań symulacyjnych / 58
4.2.6. Modelowanie przepływu energii i dystrybucji mocy wewnątrz struktur człowieka / 72
5. Wpływ hałasu na człowieka / 83
5.1. Ekspozycja człowieka na hałas / 85
5.1.1. Negatywne skutki funkcjonalne / 87
5.1.2. Negatywne skutki chorobowe / 88
5.2. Metody badania i oceny wpływu hałasu na człowieka / 90
5.3. Wartości normatywne / 93
5.4. Skutki łącznego oddziaływania drgań mechanicznych i hałasu / 98
6. Wpływ drgań na konstrukcje inżynierski / 100
6.1. Drogi propagacji drgań / 102
6.2. Metody oceny wpływu drgań na konstrukcje inżynierskie / 104
6.2.1. Normatywne sposoby oceny / 108
6.2.2. Modelowanie konstrukcji inżynierskich / 112
7. Środki ochrony przed oddziaływaniem drgań i hałasu / 117
7.1. Ochrona przed hałasem / 118
7.2. Ochrona obiektów i pomieszczeń w obiektach przed drganiami / 122
Literatura / 124
Wybrane dyrektywy, rozporządzenia i normy / 132