Drgania mechaniczne. 15 podstawowych wykładów

  • Dodaj recenzję:
  • 4208
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Włodzimierz Kurnik
  • Cena netto: 41,90 zł 44,00 zł

Drgania mechaniczne. 15 podstawowych wykładów

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 220
ISBN: 978-83-7814-866-1
oprawa: miękka

Spis treści

PRZEDMOWA / 9

Rozdział 1: Wiadomości wstępne / 13
Wykład 1
1.1. Istota, występowanie i znaczenie drgań / 13
1.2. Modele układów drgających / 14
1.3. Modele oddziaływań wzbudzających drgania / 16
1.4. Klasyfikacja drgań / 17
1.5. Składanie drgań harmonicznych / 18
1.6. Analiza harmoniczna drgań okresowych / 23
1.7. Budowanie równań ruchu układów drgających / 26
Pytania sprawdzające do wykładu 1 / 29

Rozdział 2: Drgania układu liniowego o jednym stopniu swobody / 31
Wykład 2
2.1. Modele fizyczne układów o jednym stopniu swobody / 31
2.2. Nieliniowe równanie ruchu i jego lokalna linearyzacja / 32
2.3. Rozwiązanie liniowego równania drgań swobodnych / 35
2.4. Logarytmiczny dekrement tłumienia / 40
Pytania sprawdzające do wykładu 2 / 44
Wykład 3
2.5. Istota i przykłady drgań wymuszonych / 45
2.6. Model matematyczny oscylatora liniowego z wymuszeniem harmonicznym / 46
2.7. Rozwiązanie równania ruchu oscylatora liniowego z wymuszeniem harmonicznym / 47
2.8. Drgania oscylatora liniowego przy wymuszeniu bezwładnościowym / 53
2.9. Drgania oscylatora liniowego przy wymuszeniu kinematycznym / 55
2.10. Amortyzacja drgań / 57
Pytania sprawdzające do wykładu 3 / 60
Wykład 4
2.11. Zasada superpozycji i drgania przy wymuszeniu poliharmonicznym / 61
2.12. Drgania oscylatora liniowego przy wymuszeniu dowolnym / 63
2.13. Zastosowanie liczb zespolonych do badania drgań z wymuszeniem harmonicznym / 66
2.14. Przykłady uzupełniające / 67
Pytania sprawdzające do wykładu 4 / 73
Rozdział 3: Badanie i interpretacja drgań na płaszczyźnie fazowej / 74
Wykład 5
3.1. Płaszczyzna fazowa, trajektoria fazowa, obraz fazowy / 74
3.2. Punkty osobliwe układu liniowego / 78
3.3. Izokliny i trajektorie proste w obrazie fazowym / 83
Pytania sprawdzające do wykładu 5 / 86
Wykład 6
3.4. Mnogość punktów osobliwych i ich stateczność / 87
3.5. Trajektorie separujące / 91
3.6. Szkicowanie trajektorii i obrazów fazowych. Metoda izoklin / 93
Pytania sprawdzające do wykładu 6 / 96

Rozdział 4: Drgania układów liniowych o wielu stopniach swobody / 97
Wykład 7
4.1. Ogólna postać równań ruchu układów liniowych o wielu stopniach swobody / 97
4.2. Drgania swobodne nietłumione / 99
4.3. Postać ruchu odpowiadająca zerowej częstości własnej / 105
4.4. Drgania swobodne tłumione / 108
Pytania sprawdzające do wykładu 7 / 111
Wykład 8
4.5. Drgania nietłumione wymuszone harmonicznie / 112
4.6. Drgania tłumione z wymuszeniem harmonicznym / 116
4.7. Dynamiczny eliminator drgań / 118
4.8. Drgania układów liniowych o wielu stopniach swobody przy wymuszeniu dowolnym / 126
Pytania sprawdzające do wykładu 8 / 127

Rozdział 5: Drgania liniowych układów ciągłych / 129
Wykład 9
5.1. Wiadomości wstępne o ciągłych układach drgających / 129
5.2. Drgania swobodne struny / 130
5.3. Drgania swobodne podłużne pręta / 138
5.4. Drgania swobodne skrętne wału / 141
Pytania sprawdzające do wykładu 9 / 144
Wykład 10
5.5. Równanie drgań poprzecznych belki / 145
5.6. Drgania swobodne belki bez tłumienia / 146
5.7. Dyskretyzacja zagadnienia drgań swobodnych belki – metoda Rayleigha / 156
Pytania sprawdzające do wykładu 10 / 160
Wykład 11
5.8. Drgania belki wymuszone rozłożoną siłą harmoniczną / 161
5.9. Drgania belki wymuszone skupioną siłą harmoniczną / 166
5.10. Drgania belek wymuszone kinematycznie / 168
Pytania sprawdzające do wykładu 11 / 172

Rozdział 6: Drgania układów nieliniowych / 173
Wykład 12
6.1. Pochodzenie i rodzaje nieliniowości układów drgających / 173
6.2. Właściwości nieliniowych drgań swobodnych nietłumionych / 178
6.3. Drgania swobodne tłumione tarciem suchym / 181
Pytania sprawdzające do wykładu 12 / 184
Wykład 13
6.4. Pochodzenie wymuszeń i ich modele matematyczne / 185
6.5. Właściwości nieliniowych drgań wymuszonych nietłumionych / 186
6.6. Wpływ tłumienia na rezonans układu z nieliniową charakterystyką sprężystą / 191
6.7. Rezonans ultra-sub-harmoniczny / 192
Pytania sprawdzające do wykładu 13 / 193

Rozdział 7: Drgania parametryczne / 194
Wykład 14
7.1. Istota drgań parametrycznych / 194
7.2. Przykłady drgań parametrycznych w technice / 195
7.3. Przykładowa analiza równania Hilla – rezonans parametryczny / 203
Pytania sprawdzające do wykładu 14 / 208

Rozdział 8: Drgania samowzbudne / 209
Wykład 15
8.1. Istota układów i drgań samowzbudnych / 209
8.2. Podstawowe właściwości drgań samowzbudnych / 209
8.3. Przykłady drgań samowzbudnych w technice / 212
Pytania sprawdzające do wykładu 15 / 219
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA / 220


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl