Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

  • Dodaj recenzję:
  • 2013
  • Producent: WNT
  • Cena netto: 44,00 zł 46,20 zł
Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych, praca zbiorowa pod red. L. Tomskiego, rok: 2007, ISBN: 978-83-204-3473-6, oprawa twarda, liczba stron: 322, format: B5, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Badania drgań i stateczności rozważanych kolumn odnoszą się do struktur geometrycznie liniowych oraz geometrycznie i fizycznie nieliniowych. W zakresie tej problematyki dokonano szerokiego przeglądu literatury. Szczególną cechą tej pracy jest sformułowanie zagadnień brzegowych, które otrzymano na podstawie metody minimum energii potencjalnej lub mechanicznej (zasada Hamiltona).Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów wydziałów mechanicznych, budowlanych, fizyki technicznej i matematyki stosowanej politechnik, a także dla projektantów konstrukcji.

Spis treści:

Przedmowa
Część I
Układy smukłe w aspekcie konserwatywnego oraz niekonserwatywnego obciążenia czynnego oraz biernego
1. Obciążenia układów oraz układy swoiste
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Nazwy i charakterystyki obciążeń
  1.3. Obciążenia uogólnione
  1.4. Realizacja obciążenia konserwatywnego czynnego oraz biernego
  1.5. Obciążenie Eulera czynne oraz bierne
  1.6. Obciążenie siłą skierowaną do bieguna dodatniego (III D)
  1.7. Obciążenie swoiste
  1.8. Klasyfikacja układów smukłych ze względu na przebieg krzywych charakterystycznych
  1.9. Układy swoiste
  1.10. Stanowiska do badań swobodnych drgań układów smukłych poddanych obciążeniu
  konserwatywnemu
  1.11. Dodatek
Literatura
Część II
Kolumny geometrycznie liniowe
3. Drgania swobodne i stateczność kolumn poddanych obciążeniu Eulera (układy dyskretne
oraz ciągłe)
  3.1. Wprowadzenie
  3.2. Układy dyskretne
  3.3. Kolumna przegubowo podparta i obciążona poprzez sztywny element w strukturze
  obciążającej
  3.4. Układy ciągłe
  3.5. Stateczność i podłużne zginanie kolumn poddanych obciążeniu Eulera
  3.6. Podsumowanie
Literatura
4. Drgania swobodne i stateczność układów poddanych działaniu obciążenia swoistego
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Układy dyskretne
  4.3. Układy ciągłe
  4.4. Podsumowanie
Literatura
5. Drgania i stateczność kolumn obciążonych poprzez pobocznice walców kołowych
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Sformułowanie problemu
  5.3. Nomenklatura i cechy charakterystyczne rozpatrywanych układów
  5.4. Kolumna obciążona głowicą zbudowaną z trzech walców kołowych – układ typu WK 12D
  5.5. Kolumna obciążona głowicą zbudowaną z czterech walców kołowych – układy typu WK
  13D
  5.6. Podsumowanie
Literatura
Część III
Układy nieliniowe
6. Drgania swobodne i stateczność wspornikowych kolumn geometrycznie nieliniowych
  poddanych obciążeniu swoistemu
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Układ geometrycznie nieliniowy poddany obciążeniu uogólnionemu
  6.3. Kolumna poddana obciążeniu siłą śledzącą skierowaną do bieguna dodatniego
  6.4. Badania eksperymentalne złożonych układów geometrycznie nieliniowych poddanych
  obciążeniu swoistemu
  6.5. Podsumowani
Literatura
7. Wpływ oddziaływania nieliniowej sprężyny na drgania własne i stateczność wspornikowej
  kolumny poddanej obciążeniu swoistemu
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Kolumna poddana obciążeniu uogólnionemu z siłą skierowaną do bieguna dodatniego
  7.3. Kolumna poddana obciążeniu siłą śledzącą skierowaną skierowaną do bieguna dodatniego
  do bieguna dodatniego
  7.4. Podsumowanie
Literatura
8. Drgania swobodne i stateczność kolumny geometrycznie nieliniowej częściowo
  spoczywającej na podłożu sprężystym typu Winklera
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Modele fizyczne kolumn oraz ich klasyfikacja
  8.3. Energia mechaniczna układu NW, równania ruchu, warunki brzegowe
  8.4. Rozwiązanie równań przemieszczeń przy małym parametrze w potędze zerowej – zagadnienie
  statyki
  8.5. Rozwiązanie zagadnienia drgań swobodnych układu wokół prostoliniowej postaci
  równowagi statycznej
  8.6. Drgania i stateczność geometrycznie nieliniowej kolumny NW
  8.7. Podsumowanie
Literatura
9. Stateczność i drgania kolumn jedno- i dwuczłonowych z elementami wykonawczymi
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Sformułowanie i rozwiązanie zagadnień drgań i stateczność układów z elementami
  wykonawczymi przy obciążeniu podśledzącym
  9.3. Analiza wyników obliczeń numerycznych w zakresie drgań własnych i stateczności
  9.4. Podsumowanie
Literatura