Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczy dla inżynierów i nie tylko ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5217
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Katarzyna H. Tomiczak
  • Rok wydania: 2021
  • ISBN: 978-83-249-8603-3

  • szt.
  • Cena netto: 35,24 zł 37,00 zł

Prace Naukowe ITB
Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczy dla inżynierów i nie tylko

ebook PDF

 

rok wydania: 2021
nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej - Monografie
ilość stron: 211
ISBN: 978-83-249-8603-3

zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania:20 MB

Opis

Publikowanie artykułów naukowych jest bardzo istotne w każdej dziedzinie wiedzy. Podzielenie się wynikami badań to nie tylko wartość dodana dla świata nauki, ale często także podstawa do awansu naukowego. Monografia prowadzi potencjalnego autora przez proces powstawania publikacji: od kwestii podstawowych poprzez kolejne etapy tworzenia manuskryptu aż do przekazania publikacji do wydawnictwa. Część I obejmuje fazę przygotowań do pisania artykułu naukowego: zaczynając od procesu twórczego – wraz ze wskazaniem poszczególnych blokad i rozwiązań, poprzez uwarunkowania, aż do metod i narzędzi twórczych. W części II omówiono tworzenie manuskryptu: materiały potrzebne do przygotowania publikacji, dobór współautorów, części składowe oraz kolejne etapy tworzenia artykułu. Część III to współpraca z wydawnictwem: zgłoszenie publikacji wraz z listem do redaktora naczelnego, etapy w procesie recenzyjnym oraz akceptacja do druku. Część IV przedstawia proces ewaluacji jakości działalności naukowej. Monografia jest skierowana przede wszystkim do społeczności inżynierów, którzy nacisk kładą głównie na techniczne aspekty badań. Zawarte zostały w niej praktyczne sposoby na radzenie sobie z problemami, które spotyka się na drodze do publikacji naukowej. Opracowanie wzbogacone zostało obszernym materiałem ilustracyjnym (93 rysunki, 5 tablic) oraz wyodrębnionymi graficznie zaleceniami (22 wskazówki), a ponadto wyróżnia się przyjaznym językiem.

Spis treści

Streszczenie / 5
Summary / 6
Przedmowa prof. W. Węgrzyńskiego / 7
Od Autorki / 9

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIA

1. O procesie twórczym słów kilka / 19
1.1. Etapy procesu twórczego / 19
1.2. Blokady twórcze / 22

2. Uwarunkowania pisania / 31
2.1. Składowe uwarunkowań / 31
2.2. Motywacja do pisania / 31
2.3. Czas na pisanie / 33
2.4. Przestrzeń do pisania / 35
2.5. Nawyk pisania / 36
2.6. Bez czytania nie ma pisania. Jak czytać więcej / 39

3. Efektywność działania / 43
3.1. Skupienie / 43
3.2. Rytuały / 59
3.3. Formułowanie celów / 67
3.4. Metoda kaizen / 74

4. Narzędzia twórcze / 83
4.1. Technika fiszek / 83
4.2. Klastrowanie pomysłów / 84
4.3. Mapy myśli / 85
4.4. Subiektywna Mapa Sytuacji / 88
4.5. Diagram Ishikawy / 90
4.6. Prowadzenie dziennika / 92
4.7. Aplikacje i programy / 94

CZĘŚĆ II. MANUSKRYPT

5. Powstawanie manuskryptu / 99
5.1. Materiały do napisania artykułu / 99
5.2. Cel i tematyka / 100
5.3. Jak zacząć? / 104

6. Współautorzy / 107
6.1. Wybór współautorów / 107
6.2. Taksonomia ról współautorskich / 108
6.3. Kwestie etyczne / 110

7. Struktura manuskryptu / 113
7.1. Struktura standardowa (IMRaD) / 113
7.2. Poszerzona struktura podstawowa (PSP) / 114

8. Ilustrowanie artykułów naukowych / 121
8.1. Rola ilustracji w artykule naukowym / 121
8.2. Rodzaje ilustracji / 122
8.3. Abstrakt graficzny / 129
8.4. Programy graficzne / 130
8.5. Prawa do ilustracji w opublikowanych artykułach / 131

9. Manuskrypt – kolejne etapy / 133
9.1. Etapy powstawania manuskryptu / 133
9.2. Pierwszy szkic / 134
9.3. Proces leżakowania / 135
9.4. Edycja / 135
9.5. Pierwsza wersja artykułu / 136
9.6. Recenzja koleżeńska 137
9.7. Druga wersja artykułu / 137
9.8. Recenzja autorytetu / 137
9.9. Proces uszlachetniania 138

CZĘŚĆ III. WYDAWNICTWO

10. Gdy już mam manuskrypt – zgłoszenie / 147
10.1. Wybór czasopisma / 147
10.2. List przewodni do redaktora naczelnego / 150
10.3. Wskazanie recenzentów / 151
10.4. Wysyłka artykułu / 151

11. Artykuł wysłany – co dalej? / 171
11.1. Informacja zwrotna od redaktora / 171
11.2. Recenzenci / 171
11.3. Proces recenzji / 173
12. Przygotowania do druku / 175

CZĘŚĆ IV. EWALUACJA

13. Ewaluacja – informacje ogólne / 179

14. Kryterium pierwsze / 181
14.1. Informacje wstępne / 181
14.2. Udziały jednostkowe / 182
14.3. Przykłady / 185
14.4. Algorytm / 189
14.5. Zmniejszenie liczby osiągnięć publikacyjnych / 190

15. Kryterium drugie / 193

16. Kryterium trzecie / 195
16.1. Definicja kryterium wpływu / 195
16.2. Jak znaleźć potencjalne wpływy / 197

17. Kategoria A+ / 199

18. Podsumowanie / 201

Bibliografia / 203