Druty ze stali i stopów specjalnych

  • Dodaj recenzję:
  • 501
  • Producent: WNT
  • Rok wydania: J. Łuksza, A. Skołyszewski, F. Witek, W. Zachariasz
  • Cena netto: 119,05 zł 139,00 zł 125,00 zł

Druty ze stali i stopów specjalnych

rok wydania: 2009, wydanie pierwsze
ilość stron: 620
ISBN: 83-204-3176-X
format: 15,5x24 cm
oprawa: miękka

Książka stanowi kompendium najnowszej wiedzy o procesach ciągnienia drutów ze stali stopowych. Zawiera podstawy teoretyczne procesów ciągnienia drutów, opis konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod ciągnienia, szczegółowy opis maszyn ciągarskich, osprzętu technologicznego i narzędzi ciągarskich oraz informacje na temat doboru smarów technologicznych i podkładów podsmarowych. Podano w niej charakterystyki stali i stopów specjalnych oraz omówiono technologie wytwarzania drutów z tych materiałów. Bardzo obszernie przedstawiono zagadnienia przetwórstwa drutów. Na zakończenie omówiono ciągnienie drutów bardzo cienkich i supercienkich.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników zajmujących się technologiami przeróbki plastycznej na zimno. Mogą z niej korzystać studenci wydziałów mechanicznych i inżynierii materiałowej, gdzie wykładane są zagadnienia obróbki objętościowej metali. Niezwykle przydatna będzie dla właścicieli i pracowników małych firm produkujących wyroby z drutu, takie jak: sita, sprężyny, gwoździe, zawleczki, śruby itp.

 

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Przedmowa
 
1. Podział, przeznaczenie i produkcja drutów
1.1. Podział drutów
l.2. Materiały stosowane na druty
l.3. Przeznaczenie drutów

2. Zarys teorii procesów ciągnienia drutu
2.1. Stan naprężenia
2.2. Naprężenia w procesie ciągnienia drutów okrągłych
2.2.1. Naprężenie ciągnienia
2.2.2. Nacisk metalu na ciągadło
2.3. Naprężenia własne
2.3.1. Wpływ parametrów procesu ciągnienia na naprężenia własne
2.3.2. Metody zmniejszania naprężeń własnych
2.4. Stan odkształcenia
2.4.1. Wiadomości ogólne
2.4.2. Niejednorodność odkształcenia
2.5. Niejednorodność własności

3. Podstawy procesów ciągnienia drutów
3.1. Ciągnienie konwencjonalne
3.1.1. Ciągnienie z przeciwciągiem
3.1.2. Optymalny kąt ciągnienia
3.1.3. Tarcie w procesach ciągnienia
3.1.4. Prędkość odkształcenia
3.2. Niekonwencjonalne procesy ciągnienia
3.2.1. Ciągnienie w warunkach smarowania hydrodynamicznego
3.2.2. Ciągnienie przez ciągadło obrotowe
3.2.3. Ciągnienie z zastosowaniem ultradźwięków
3.2.4. Ciągnienie stali w podwyższonej temperaturze
3.2.5. Ciągnienie w ciągadłach rolkowych

4. Maszyny ciągarskie i osprzęt technologiczny
4.1. Historia rozwoju konstrukcji maszyn, narzędzi i osprzętu
4.2. Ciągarki i wielociągi
4.2.1. Ciągarki jednobębnowe
4.2.2. Ciągarki wielobębnowe
4.2.3. Mokrociągi
4.3. Bębny
4.4. Pierścienie ciągowe
4.5. Maszyny pomocnicze i osprzęt technologiczny
4.5.1. Urządzenia rozwijające
4.5.2. Urządzenia do zaostrzania
4.5.3. Urządzenia do zaciągania
4.5.4. Zgrzewarki
4.5.5. Skrzynki smarownicze i sposoby mocowania ciągadeł
4.5.6. Urządzenia do odbioru drutu
4.5.7. Przewijarki
4.5.8. Prostownice (prostarki)

5. Narzędzia ciągarskie
5.1. Podział narzędzi
5.2. Ciągadła monolityczne
5.2.1. Konstrukcja ciągadła monolitycznego
5.2.2. Materiały do budowy ciągadeł
5.2.3. Ciągadła przemysłowe
5.3. Ciągadła składane
5.4. Ciągadła rolkowe
5.5. Specjalne konstrukcje ciągadeł
5.5.1. Ciągadła ze wspomaganiem podawania i ciśnienia smaru
5.5.2. Ciągadła ruchome
5.6. Produkcja i regeneracja ciągadeł
5.6.1. Produkcja ciągadeł z węglików spiekanych
5.6.2. Produkcja ciągadeł diamentowych
5.6.3. Produkcja innych typów ciągadeł
5.6.4. Pomiary parametrów ciągadeł
5.6.5. Urządzenia i narzędzia do obróbki ciągadeł
5.6.6. Regeneracja ciągadeł

6. Smary ciągarskie i podkłady podsmarowe
6.1. Rola smarów i podkładów podsmarowych w procesie ciągnienia
6.2. Podkłady podsmarowe
6.3. Smary ciągarskie
6.3.1. Smary stałe
6.3.2. Smary półpłynne
6.3.3. Smary płynne
6.4. Metody badań jakości smarów ciągarskich i podkładów podsmarowych
6.5. Metody usuwania zużytych smarów i podkładów podsmarowych
6.5.1. Metoda fizyczna
6.5.2. Metoda chemiczna
6.5.3. Metoda elektrochemiczna
6.5.4. Metoda mechaniczna
6.5.5. Metoda ultradźwiękowa

7. Charakterystyki stali i stopów specjalnych
7.1. Stale stopowe spawalnicze
7.2. Stale ferrytyczne, ferrytyczno-martenzytyczne i martenzytyczne odporne na korozję
7.3. Stale austenityczne odporne na korozję
7.4. Stale żaroodporne
7.4.1. Stale żaroodporne ferrytyczne
7.4.2. Stale żaroodporne ferrytyczne oporowo-grzejne
7.4.3. Stale żaroodporne austenityczne
7.5. Stale żarowytrzymałe
7.6. Stale utwardzane wydzieleniowo
7.7. Stopy żelazowo-niklowe
7.8. Stopy niklowo-chromowe oporowo-grzejne
7.9. Stopy niklowe specjalnego przeznaczenia
7.10. Stopy miedziowo-niklowe

8. Technologia wytwarzania drutów ze stali i stopów specjalnych
8.1. Zasady projektowania procesów wytwarzania drutów ze stali i stopów specjalnych
8.1.1. Zasady doboru materiałów wsadowych
8.1.2. Zasady doboru maszyn, narzędzi, osprzętu i smarów
8.2. Technologia przygotowania wsadu
8.2.1. Walcówka
8.2.2. Technologia obróbki powierzchni walcówki
8.2.3. Nakładanie podkładów podsmarowych
8.3. Technologia ciągnienia
8.3.1. Technologie ciągnienia drutów okrągłych
8.3.2. Technologie ciągnienia drutów profilowych
8.3.3. Technologie płaszczenia drutów
8.3.4. Technologie kształtowania ciągnieniem drutów profilowych specjalnego przeznaczenia
8.4. Technologia obróbki cieplnej
8.4.1. Urządzenia do obróbki cieplnej drutów
8.4.2. Atmosfery ochronne
8.4.3. Dobór parametrów obróbki cieplnej drutów ze stali i stopów specjalnych
8.5. Technologia zabiegów wykańczających
8.5.1. Technologia prostowania i cięcia drutów na odcinki
8.5.2. Technologia oczyszczania powierzchni drutów
8.5.3. Technologia konfekcjonowania drutów i ich znakowania
8.6. Jakość drutów ciągnionych
8.6.1. Metody badania jakości drutów
8.6.2. Metody zabezpieczania jakości drutów

9. Przetwórstwo drutów
9.1. Wiadomości wstępne
9.2. Sita i siatki
9.3. Taśmy transporterowe
9.4. Grzejniki elektryczne, oporniki
9.5. Elektrody i druty do spawania
9.6. Szczotki
9.7. Elementy łączne
9.7.1. Złącza śrubowe
9.7.2. Gwoździe
9.7.3. Wkręty
9.7.4. Nity
9.7.5. Zawleczki
9.7.6. Skoble
9.8. Elementy gięte
9.9. Sprężyny
9.10. Liny
9.11. Wyroby specjalne
9.11.1. Narzędzia medyczne
9.11.2. Implanty, protezy
9.11.3. Termoelementy
9.11.4. Wyroby jubilerskie
9.11.5. Wiertła
9.11.6. Łańcuchy
9.11.7. Oploty, kompensatory drgań
9.11.8. Inne wyroby

10. Druty bardzo cienkie i supercienkie
10.1. Standardy wytwarzania drutów
10.2. Wsad na druty bardzo cienkie i supercienkie
10.2.1. Struktura wsadu
10.2.2. Obróbka cieplna wsadu
10.3. Projektowanie procesu ciągnienia drutów bardzo cienkich i supercienkich
10.3.1. Realizacja stopnia odkształcenia
10.3.2. Ciągadła
10.3.3. Smary ciągarskie
10.4. Wpływ procesu ciągnienia na własności użytkowe drutów bardzo cienkich i supercienkich po ciągnieniu
10.4.1. Krzywe zmian własności mechanicznych
10.4.2. Nierównomierność własności na przekrojach drutów
10.4.3. Struktura stali po ciągnieniu
10.5. Technologia ciągnienia drutów bardzo cienkich i supercienkich
10.5.1. Ciągnienie przez układ ciągadeł tandem
10.5.2. Intensyfikacja procesu odkształcania (zakres dopuszczalnych odkształceń)
10.5.3. Przeciwciąg krytyczny
10.5.4. Naprężenia własne w drutach (zabiegi wykańczające)
10.5.5. Optymalizacja procesu wielostopniowego ciągnienia z poślizgiem

Literatura
Skorowidz

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl