Dźwigi hydrauliczne

  • Dodaj recenzję:
  • 3694
  • Producent: Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
  • Autor: Rafał Jeżowski
  • Cena netto: 45,71 zł 48,00 zł

 

Promocyjny pakiet 2 książek

"Dźwigi elektryczne. Podstawy budowy, zasada działania"

i "Dźwigi hydrauliczne"

sprawdź szczegóły >>

 

 

 

 

Dźwigi hydrauliczne
Rozdział 10 Zasady działania i zespoły dźwigów hydraulicznych

uzupełniony o podrozdziały

12.7. System ochrony przed niezamierzonym ruchem kabiny (UCM) w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych
16.4.3. Montaż dźwigów hydraulicznych

rok wydania: 2017
ilość stron: 120
ISBN: 978-83-949256-0-4
format: 16x23 cm
oprawa: miękka

Biblioteka konserwatora i instalatoria dźwigów

Spis treści
10.1. Podstawy teoretyczne dźwigów hydraulicznych / 7
10.1.1. Napędy hydrauliczne – pojęcia podstawowe / 7
10.1.2. Podstawowe wielkości fizyczne stosowane w napędach hydraulicznych oraz jednostki miar / 7
10.1.3. Podstawowe prawa fizyczne i niektóre pojęcia dotyczące napędów hydraulicznych  / 9
10.1.4. Układ hydrauliczny / 12
10.2. Podstawy budowy dźwigów hydraulicznych / 16
10.2.1. Ciecze stosowane w napędach hydraulicznych dźwigów / 16
10.2.2. Uszczelnienia / 19
10.2.3. Technika połączeń / 25
10.3. Pompy i silniki stosowane w dźwigach hydraulicznych / 29
10.3.1. Definicje, podział i informacje ogólne / 29
10.3.2. Pompy zębate / 29
10.3.3. Pompy śrubowe / 30
10.3.4. Tłokowe pompy ręczne do awaryjnego podnoszenia kabiny / 32
10.3.5. Konserwacja pomp / 32
10.3.6. Silniki elektryczne / 33
10.4. Siłowniki dźwigów hydraulicznych / 36
10.4.1. Definicje, podział i informacje ogólne / 36
10.4.2. Siłowniki jednostopniowe / 37
10.4.3. Siłownik teleskopowy niesynchronizowany / 39
10.4.4. Siłowniki teleskopowe synchronizowane mechanicznie / 41
10.4.5. Siłowniki teleskopowe synchronizowane hydraulicznie / 42
10.4.6. Konserwacja siłowników / 45
10.5. Zawory w układach hydraulicznych dźwigów / 46
10.5.1. Klasyfikacja zaworów / 46
10.5.2. Zawory ciśnieniowe / 46
10.5.3. Zawory sterujące natężeniem przepływu / 48
10.6. Zbiorniki i ich osprzęt, podchwyty oraz inne zespoły układu hydraulicznego / 55
10.6.1. Zbiorniki / 55
10.6.2. Manometry i przekaźniki ciśnienia / 57
10.6.3. Filtry / 58
10.6.4. Tłumiki pulsacji / 60
10.6.5. Podchwyty / 61
10.6.6. Chłodnice oleju / 63
10.7. Schematy kinematyczne dźwigów hydraulicznych / 64A
10.7.1. Definicje, podział i informacje ogólne / 64
10.7.2. Napędy bezpośrednie / 64
10.7.3. Napędy pośrednie / 66
10.7.4. Układy z masami równoważącymi / 68
10.8. Przykłady układów hydraulicznych i bloków zaworowych wchodzących w ich skład  / 70
10.8.1. Układ hydrauliczny z blokiem zaworowym Blain EV 100 / 70
10.8.2. Układ hydrauliczny z blokiem zaworowym GMV 3010 + DLV A3 / 80
10.8.3. Układ hydrauliczny z blokiem zaworowym GMV NGV A 3 / 88
10.8.4. Układ hydrauliczny z blokiem zaworowym Bucher Hydraulics LRV 175-1 / 96
12.7. Systemy ochrony przed niezamierzonym ruchem kabiny (UCM) w dźwigach elektrycznych i hydraulicznych  / 104
16.4.3. Montaż dźwigów hydraulicznych / 107
Spis rysunków / 112
Spis tabel / 116
Literatura  /   / 117

Przedmowa
Niniejsza książka powstała w ramach Grupy Roboczej ds. podręcznika powołanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego oraz zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy konserwacji i instalacji dźwigów hydraulicznych.

Zawarte w opracowaniu wiadomości służą do prowadzenia w systemie oświaty publicznej nauczania zawodu technik urządzeń dźwigowych oraz zdobywania przez osoby dorosłe dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży dźwigowej.

Zawód technik urządzeń dźwigowych powstał w 2014 roku dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Minister Edukacji Narodowej wydał w 2015 roku rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia, w tym m.in. nowo tworzonego zawodu technik urządzeń dźwigowych (nr 311940). Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów brało czynny udział w tworzeniu podstawy programowej tego zawodu. W związku z mającą miejsce reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce, PSPD było również zaangażowane w dostosowanie tej podstawy programowej do wymogów reformy i 5-letniego technikum.
Niniejszy Poradnik jest częścią, będącego jeszcze w opracowywaniu przez PSPD, szerszego wydawnictwa pokrywającego cały zakres wymagany podstawą programową. Dlatego też obrano taki sposób numeracji rozdziałów podręcznika – znajdują się w nim odniesienia do pozostałych, opracowywanych części.

Materiałem uzupełniającym niniejszy Poradnik są następujące broszury wydane wcześniej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów:
–    Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach dźwigowych,
–    Kodeks dobrych praktyk i standardów w konserwacji dźwigów,
–    Bezpieczeństwo użytkowania dźwigów – wstęp do zastosowania normy SNEL (norma EN 81-80),
–    Bezpieczeństwo schodów i chodników ruchomych,
–    Poradnik dla projektów budynków i właścicieli dźwigów – dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej dźwigów osobowych i schodów ruchomych (nowych i modernizowanych).

Mam nadzieję, że zawarte w poradniku wiadomości będą przydatne w nauczaniu zawodu technik urządzeń dźwigowych.

Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów