Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach Zeszyty 1-9 ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4940
  • Producent: SEP COSIW

  • szt.
  • Cena netto: 141,90 zł 149,00 zł

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach

Komplet zeszytów 1-9 w wersji elektronicznej (ebook PDF)

 

Zeszyt 1. Wymagania ogólne
Zeszyt 2. Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
Zeszyt 3. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Zeszyt 4. Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
Zeszyt 5 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Zeszyt 6. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
Zeszyt 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki
Zeszyt 8. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
Zeszyt 9. Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 1. Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich osób przystępujących do egzaminu)
ebook PDF

 

rok wydania: 2018, wydanie trzecie poprawione, rozszerzone

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 8,42 MB
ilość stron: 128
ISBN: 978-83-61163-74-9

207 pytań i odpowiedzi

Spis treści

Od autora
Do wydania trzeciego
I. Ogólne zasady bhp
II. Organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
III. Dobre praktyki przy organizacji bezpiecznej pracy
IV. Postępowanie w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia w pracy urządzeń
V. Sprzęt ochronny
VI. Ochrona przeciwpożarowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych
VII. Udzielanie pomocy przedlekarskiej, w szczególności osobom porażonym prądem elektrycznym i poparzonym
VIII. Literatura

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 2. Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
ebook PDF

 

rok wydania: 2018, wydanie trzecie poprawione, uzupełnione

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 522 KB
ilość stron: 52
ISBN: 978-83-89008-95-4

83 pytań i odpowiedzi

Spis treści

I. Ogólne zasady eksploatacji i ruchu sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
II. Służby eksploatacyjne i uprawnienia kwalifikacyjne
III. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
IV. Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci elektroenergetycznej
V. Racjonalne użytkowanie energii i programowanie pracy urządzeń elektroenergetycznych
VI. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
VII. Ochrona środowiska a eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Literatura
Wykaz Polskich Norm związanych z tematyką zeszytu
Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 3 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
ebook PDF

 

rok wydania: 2015, wydanie drugie poprawione, dodruk 2018

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 2,78 MB
ilość stron: 158
ISBN: 978-83-89008-62-6

103 pytania i odpowiedzi

Spis treści

I. Zmiany w uzyskiwaniu zaświadczeń kwalifikacyjnych wprowadzone w 2012 r.
Do czego służą zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych
Jaki jest termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Jaki okres ważności mają dotychczas wydane zaświadczenia kwalifikacyjne
II. Ochrona przeciwporażeniowa
Wymagania wg PN-IEC 60364-1:2009
Wymagania ogólne wg PN-EN 61140:2005
Wymagania wg PN-IEC 60364-4-41
Wymagania według N SEP-E-001:2013
Wymagania wg m.in. WTWiORB
Literatura
III. Ochrona przeciwprzepięciowa
Literatura do części II

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 4. Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
ebook PDF

 

rok wydania: 2011, wydanie drugie poprawione, dodruk 2017

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 1,32 MB
ilość stron: 68
ISBN: 978-83-89008-63-3

110 pytań i odpowiedzi

Spis treści

I. Urządzenia prądotwórcza przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
II. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
Literatura
Wykaz PN związanych z tematyką zeszytu
Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 5 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
ebook PDF

 

rok wydania: 2016, wydanie trzecie poprawione, uzupełnione; dodruk 2018

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 2,47 MB
ilość stron: 108
ISBN: 978-83-61163-75-6

163 pytania i odpowiedzi

Spis treści

I. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu do 1 kV
II. Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu do 1 kV
III. Instalacje elektroenergetyczne w budynkach i obiektach budowlanych
IV. Elektryczne instalacje przemysłowe
V. Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym
VI. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych
VII. Elektryczne urządzenia napędowe
VIII. Urządzenia oświetleniowe
IX. Baterie kondensatorów niskiego napięcia
Literatura

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 6. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
ebook PDF

 

rok wydania: 2016, wydanie drugie poprawione, dodruk 2018

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 3,11 MB
ilość stron: 138
ISBN: 978-83-61163-01-5

160 pytań i odpowiedzi

Spis treści
I. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1 kV
II. Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu powyżej 1 kV
III. Stacje elektroenergetyczne
IV. Transformatory energetyczne
V. Elektryczne urządzenia napędowe
VI. Baterie kondensatorów na napięcie powyżej 1 kV
VII. Elektrofiltry
Literatura

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki
ebook PDF

 

rok wydania: 2018, wydanie trzecie poprawione, uzupełnione

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 2,45 MB
ilość stron: 85
ISBN: 978-83-61163-75-6

103 pytań i odpowiedzi

Spis treści

I. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
II. Elektryczna sieć trakcyjna
III. Urządzenia elektrotermiczne
IV. Elektryczne spawarki i zgrzewarki
V. Urządzenia do elektrolizy
VI. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe
Literatura

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 8 Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
ebook PDF

 

rok wydania: 2008, wydanie drugie

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 283 KB
ilość stron: 36
ISBN: 978-83-89008-67-1

Spis treści

I Układy aparatury kontrolno-pomiarowej w energetyce - pytania 1-16 / 5
II Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - pytania 17-31 / 13
III Automatyka przemysłowa i montaż aparatury - pytania 32-50 / 19
Zasady eksploatacji - pytania 51-55 / 30
Literatura / 34
Wykaz PN związanych z tematyką zeszytu / 34
Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu / 35

 

Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach
Zeszyt 9. Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV
ebook PDF

 

rok wydania: 2006, 2008, wydanie pierwsze

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 510 KB
ilość stron: 84
ISBN: 978-83-89008-68-8

Spis treści

I. Pomiary w instalacjach elektrycznych / 5
Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych – pytania 1-5 / 5
Zasady, zakres i dokumentowanie wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych oraz częstość wykonywania pomiarów okresowych - pytania 6 – 16 / 7
Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i pomiar ich rezystancji - pytania 17 i 18 / 14
Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji - pytania 19-25 / 16
Sprawdzenie oddzielenia obwodów, pomiar rezystancji podłogi i ścian oraz próba wytrzymałości elektrycznej - pytania 26-28 / 21
Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pytania 29-50 / 22
Pomiary rezystancji uziomów - pytania 51-69 / 40

II. Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv / 52
Zasady wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych - pytania 70-83 / 52
Badania, spawarek, zgrzewarek, agregatów prądotwórczych, elektronarzędzi i elektrycznych urządzeń napędowych - pytania 84-100 / 59
Badanie instalacji i urządzeń na placach budowy - pytania 101-103 / 65
Badania elektroenergetycznych lini napowietrznych i kablowych do 1 kv - pytania 104-107 / 67
Badania elektrycznych instalacji oświetleniowych - pytania 108-110 / 69
badania instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem - pytania 111-115 / 71
Badania rozdzielni elektroenergetycznych transformatorów i baterii kondensatorów o napięciu do 1 kv - pytania 116-131 / 74

Literatura / 81

Wykaz norm związanych z tematyką zeszytu / 82
Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką zeszytu / 83