Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w pytaniach i odpowiedziach w. 2023

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5062
  • Producent: Kabe
  • Autor: Kazimierz Buczek

  • szt.
  • Cena netto: 62,86 zł 66,00 zł

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w pytaniach i odpowiedziach w. 2023

rok wydania: 2023, wydanie piąte uzupełnione
ISBN: 978-83-67635-01-1
ilość stron: 369
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Książka pomyślana jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D. Uzupełnienia i zmiany, w niniejszym piątym wydaniu, opracował mgr inż. Marian Sajnok.

Spis treści

Wstęp

Część 1

1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
2.1. Podstawowe wiadomości w zakresie bhp
2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
2.3. Pierwsza pomoc
2.4. Ochrona przeciwpożarowa
2.5. Znaki bezpieczeństwa

3. Przepisy o dozorze technicznym

4. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
4.1. Podstawowe pojęcia i wielkości
4.2. Wymiana ciepła
4.3. Spalanie
4.4. Paliwa
4.5. Para wodna
4.6. Powietrze wilgotne
4.7. Niekonwencjonalne źródła ciepła

5. Materiały i armatura
5.1. Metale
5.2. Izolacja cieplna
5.3. Materiały uszczelniające
5.4. Rury i armatura

6. Woda w gospodarce cieplnej

Część 2

7. Kotły parowe i wodne
7.1. Ogólne wiadomości dotyczące kotłów
7.2. Kotły centralnego ogrzewania
7.3. Kotły przemysłowe-rusztowe
7.4. Kotły pyłowe, kotły o wymuszonej cyrkulacji i kotły przepływowe
7.5. Urządzenia nawęglające, odpylające spaliny i odpopielające
7.6. Eksploatacja kotłów
7.7. Kotły na paliwa odnawialne i inne
7.8. Kotły opalane gazem

8. Sieci i instalacje cieplne
8.1. Sieci ciepłownicze

9. Turbiny parowe i wodne
9.1. Turbiny parowe
9.2. Turbiny wodne

10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
10.1. Suszenie i suszarki
10.2. Wymienniki ciepła
10.3. Wyparki
10.4. Autoklawy
10.5. Gospodarka skroplinami (kondensatem)

11. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
11.1. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji
11.2. Urządzenia chłodnicze

12. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
12.1. Pompy
12.2. Wentylatory, dmuchawy, ssawy

13. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza

14. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
14.1. Paliwa stałe
14.2. Paliwa ciekłe

15. Piece przemysłowe

16. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
16.1. Wiadomości ogólne
16.2. Pomiar temperatury
16.3 Pomiar ciśnienia
16.4. Pomiary natężenia przepływu
16.5. Podzielniki i liczniki ciepła
16.6. Analiza składu gazów i spalin
16.7. Podstawowe zasady automatycznej regulacji

Literatura