Ekonomiczne ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3426
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Autor: Barbara Kryk

Ekonomiczne ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych

rok wydania: 2016
ilość stron: 208
ISBN: 978-83-7972-101-6
format: 17,0x23,9cm
oprawa: miękka

Opis
Monografia składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia zasobooszczędności i efektywności energetycznej w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego, której realizacja jest determinantą podejmowanych działań proekologicznych. W rozdziale drugim zaprezentowano wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego, postrzeganego jako źródło ogromnych możliwości w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. Natomiast w rozdziale trzecim – kwestie ubóstwa energetycznego i jego pomiaru.
Każdy rozdział zaczyna się opisem poszczególnych zagadnień od strony teoretycznej, a kończy prezentacją i oceną wyników badań gospodarstw domowych na dany temat. Dzięki temu było możliwe sformułowanie wniosków uogólniających zarówno w poszczególnych rozdziałach, jak i w zakończeniu pracy.
Ze wstępu


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl