Elektroakustyka w praktyce estradowej

  • Dodaj recenzję:
  • 4791
  • Producent: WKŁ
  • Autor: Maciej Znamierowski
  • szt.
  • Cena netto: 65,71 zł 69,00 zł

Elektroakustyka w praktyce estradowej

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-206-2040-5
ilość stron: 296
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Praktyczny podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury systemu nagłośnienia z uwzględnieniem modułów ujmowania sygnałów na scenie, kontroli sygnału, wzmocnienia i monitorowania sceny, mikrofonów i podstawowych technik mikrofonowych, głośników i systemów głośnikowych, procesorów dynamicznych i ich wykorzystania, monitorowania sceny, efektów specjalnych (pogłosowych, echa i innych), procesorów głośnikowych, taktyki nagłośnienia koncertowego, zawartości listy kontrolnej, riderów i poszczególnych elementów dokumentacji koncertowej, urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w praktyce nagłośnienia, strojenia systemów nagłośnieniowych oraz zaleceń co do eksploatacji sprzętu nagłośnieniowego.
Odbiorcy: elektroakustycy estradowi, inżynierowie dźwięku, technicy realizacji nagłośnień oraz studenci i uczniowie kształcący się w zawodzie technika realizacji nagłośnień.

Spis treści

Od autora / 9
1. Zarys rozwoju elektroakustyki / 13

2. Struktura systemu nagłośnieniowego / 33
2.1. Moduł ujmowania sygnałów na scenie / 33
2.2. Moduł kontroli sygnału / 35
2.3. Moduł mocy – końcówki mocy i zestawy głośnikowe / 42
2.4. Moduł monitorowania sceny / 44

3. Mikrofony i podstawowe techniki mikrofonowe / 47
3.1. Wiadomości wstępne / 47
3.2. Podział mikrofonów według sposobu generowania sygnału / 48
3.2.1. Mikrofony dynamiczne / 48
3.2.2. Mikrofony pojemnościowe / 54
3.2.3. Mikrofony wstęgowe / 58
3.3. Podział mikrofonów według charakterystyki kierunkowej / 61
3.4. Funkcjonalny podział mikrofonów / 65
3.4.1. Mikrofony wokalne / 65
3.4.2. Mikrofony perkusyjne / 68
3.4.3. Mikrofony instrumentalne / 78
3.4.4. Mikrofony wiszące / 83
3.4.5. Mikrofony pomiarowe / 85
3.4.6. Mikrofony płaszczyzny ograniczającej / 86
3.4.7. Mikrofony kontaktowe / 89
3.4.8. Mikrofony węglowe / 90
3.4.9. Mikrofony bezprzewodowe / 91

4. Głośniki i systemy głośnikowe / 93
4.1. Historyczna konstrukcja głośnika / 94
4.2. Typy głośników / 96
4.2.1. Głośniki dynamiczne / 96
4.2.2. Głośniki piezoelektryczne / 98
4.2.3. Głośniki planarne / 99
4.2.4. Głośniki koncentryczne / 101
4.2.5. Głośniki z silnikami liniowymi / 102
4.3. Parametry głośników / 104
4.3.1. Parametry geometryczne / 104
4.3.2. Parametry elektromechaniczne / 104
4.3.3. Parametry akustyczne / 104
4.3.4. Parametry opisujące zachowanie się głośnika w obudowie / 105
4.4. Obudowy głośnikowe i ich zadania / 106
4.4.1. Odgroda / 106
4.4.2. Obudowa zamknięta / 107
4.4.3. Obudowa wentylowana (bass-reflex) / 108
4.4.4. Obudowa band-pass / 109
4.4.5. Obudowa tubowa / 109
4.5. Współpraca wielu zestawów głośnikowych / 112
4.5.1. Układy klasyczne / 112
4.5.2. Układy jednopunktowe – pomysł na ideał / 118
4.5.3. Systemy liniowe / 120
4.5.4. Systemy sterowania kierunkiem wiązki / 125

5. Procesory dynamiczne i ich kreatywne stosowanie (loudness war) / 129

6. Monitorowanie sceny / 145
6.1. Zasady ogólne / 145
6.2. Monitory podłogowe typu wedge / 146
6.3. Monitory bliskiego pola na statywach / 149
6.4. Monitory dla perkusistów (drum fill) / 149
6.5. Monitory ogólne dla całej sceny (side fill) / 151
6.6. Monitory słuchawkowe IEM (in ear monitor) / 152
6.7. Metody realizacji monitorów scenicznych / 153
6.7.1. Realizacja z konsolety głównej / 153
6.7.2. Realizacja z konsolety monitorowej / 154
6.7.3. Realizacja indywidualna monitorów przez wykonawców / 160
6.7.4. Realizacja zdalna monitorów / 162
6.8. Ograniczenia w realizacji monitorów / 164
6.9. Praktyczne uwagi dotyczące monitorowania / 166
6.10. Monitory na stanowisku realizatora FOH / 168

7. Efekty specjalne FX – pogłosowe i inne / 171
7.1. Pojęcia podstawowe / 171
7.2. Efekty pogłosowe / 172
7.3. Efekt echa / 179

8. Procesory głośnikowe / 185
8.1. Pasywne zwrotnice głośnikowe / 185
8.2. Aktywne zwrotnice głośnikowe / 187
8.3. Przykładowe procesory głośnikowe / 191
8.3.1. Procesory głosnikowe małych systemów (Behringer DCX 2496) / 191
8.3.2. Procesory głośnikowe dużych systemów (Oxford Dolby Lake, Galileo) / 196
8.4. Integracja procesorów głośnikowych z programami do modelowania przestrzeni / 199
8.5. Procesory głośnikowe rozproszone w końcówkach mocy / 201

9. Taktyka nagłośnienia koncertowego (virtual soundcheck) / 205

10. Lista kontrolna / 209

11. Ridery i dokumentacja koncertowa / 219

12. Urządzenia pomocnicze w praktyce nagłośnienia / 227

13. Strojenie systemów nagłośnieniowych RTA / 255

14. Eksploatacja sprzętu nagłośnieniowego / 261
14.1. Równomierność odległościowego pokrycia audytorium dźwiękiem / 262
14.2. Równomierność horyzontalnego pokrycia audytorium dźwiękiem / 265
14.3. Dobór mocy aparatury nagłośnieniowej / 266
14.4. Głośność koncertowa / 267
14.5. Równowaga barwowa w nagłośnieniu ‒ nieliniowa reakcja słuchu / 269
14.6. Wrażliwość na głośność słuchaczy w różnym wieku / 271
14.7. Zmęczenie słuchu i wpływ długotrwałej pracy ekipy na jakość nagłośnienia / 272
14.8. Odmienność zachowania się w nagłośnieniu częstotliwości niskich i wysokich / 273
14.9. Zasilanie systemu nagłośnieniowego / 275
14.10. Problemy z filtrowaniem grzebieniowym / 276
14.11. Konfiguracja wyjść systemu nagłośnieniowego / 277
14.12. Ekipa - ludzie / 278
Bibliografia / 281
Słowniczek pojęć i osób / 283
Tablica częstotliwości muzycznych oraz zestawienie prawidłowych połączeń w systemie złącz XLR, TRS i RCA (wkładka)