Elementy budownictwa ochrony środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • 1464
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: S.Pisarczyk
  • Cena netto: 24,76 zł 26,00 zł
Elementy budownictwa ochrony środowiska, S.Pisarczyk, rok: 2008, ISBN: 978-83-7202-750-9, lliczba stron: 186, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, spalarnie oraz zakłady przetwórstwa odpadów. Podano również ogólne zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny oddziaływania takich obiektów na środowisko, a także zasady opracowywania projektu budowlanego. 

Spis treści