Elementy etyki w zawodzie architekta

  • Dodaj recenzję:
  • 1630
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  • Autor: Marcin Lisak
  • szt.
  • Cena netto: 18,76 zł 19,70 zł
Elementy etyki w zawodzie architekta, Marcin Lisak, rok: 2006, ISBN: 83-7143-207-0, liczba stron: 94, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

W książce określono miejsce etyki wśród dyscyplin filozoficznych i omówiono teorię samej etyki (czyli tak zwaną metaetykę). Wskazano na podstawowe sposoby rozumienia i uprawiania tej dyscypliny oraz podstawowe kryteria uzasadnień etycznych. W zwięzły sposób przedstawiono kilka podstawowych pojęć etycznych, takich jak norma, sumienie, cnota, wartość, a także wybrane stanowiska i systemy etyczne wypracowane w kręgu cywilizacji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii starożytnej Grecji. Następnie omówiono kwestię szczegółową, czyli problematykę etyki zawodowej, i zamieszczono komentarz do kodeksów etyki zawodowej architektów w Polsce. W końcowej części książki załączono kluczowe kodyfikacje etyki zawodowej i wybrane normy prawne, ściśle związane z etycznym wymiarem pracy architekta i urbanisty. Wśród nich czytelnik odnajdzie między innymi: kodeks etyki zawodowej architektów, zasady etyki zawodu architekta oraz wybrane fragmenty prawa autorskiego.