502/2021 Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 4853
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leonard Runkiewicz, Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski
  • szt.
  • Cena netto: 36,19 zł 38,00 zł

502/2021 Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik

rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-249-8614-9
ilość stron: 39
seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB
numer w serii: 502/2021

Opis

Elewacje wentylowane należą do grupy najczęściej stosowanych rozwiązań elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Niestety, wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Awarie te nie zawsze są związane z błędami wykonawczymi lub projektowymi, ale często wynikają z zaniedbań podczas ich użytkowania oraz z niewłaściwego monitoringu i diagnostyki stanów technicznych systemów elewacyjnych. Jednym z najbardziej skutecznych środków pozwalających na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest przeprowadzanie w sposób prawidłowy ich kontroli okresowych i bieżących. W poradniku przedstawiono metody przeprowadzania kontroli stanów technicznych elewacji wentylowanych oraz wskazano podstawową aparaturę i narzędzia badawczo-eksperckie, niezbędne do ich przeprowadzenia. Omówiono również najczęściej spotykane uszkodzenia elewacji wentylowanych.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4

1. Wprowadzenie / 5
1.1. Wstęp / 5
1.2. Przedmiot i zakres poradnika / 8
1.3. Terminy i definicje / 10
1.4. Typy elewacji wentylowanych / 11
1.5. Stopień przydatności elewacji wentylowanych do użytkowania / 12
1.6. Podstawy prawne przeprowadzania okresowych kontroli elewacji wentylowanych / 13
1.7. Sprzęt, narzędzia, urządzenia i aparatura badawcza / 14

2. Badania elewacji wentylowanych / 15
2.1. Monitoring i diagnostyka elewacji wentylowanych / 15
2.2. Etapy badań stanu technicznego elewacji wentylowanych / 16
3. Ocena stanu technicznego elewacji wentylowanych / 34
4. Podsumowanie i wnioski / 37
Bibliografia / 38