Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5327
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  • Autor: Agnieszka Brzezińska
  • Rok wydania: 2019
  • ISBN: ISBN: 978-83-7283-965-7

  • szt.
  • Cena netto: 44,00 zł 46,20 zł
  • Niedostępny

Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej

rok wydania: 2019
ilość stron: 153
ISBN: 978-83-7283-965-7
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Autorka monografii pt. Emisja zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, podjęła się zgłębienia tematyki związanej ze zmianami klimatycznymi, źródłami zanieczyszczeń w przelewach burzowych, które mają znaczący wpływ na pogarszanie się stanu odbiorników. Praca jest oparta na pięcioletnim okresie badań autorki przeprowadzonych na terenie aglomeracji łódzkiej.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 5

2. Aspekty prawne funkcjonowania przelewów burzowych / 10
2.1. Wymagania dotyczące przelewów burzowych w wybranych krajach Europy / 10
2.2. Wymagania dotyczące przelewów burzowych w Polsce / 15

3. Skład ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej / 18
3.1. Czynniki wpływające na skład ścieków emitowanych przelewami burzowymi / 18
3.1.1. Opady / 19
3.1.2. Osady kanałowe / 20
3.2. Badania składu ścieków ogólnospławnych z przelewów burzowych prowadzone w świecie / 21
3.3. Wpływ ścieków ogólnospławnych z przelewów burzowych na odbiornik / 27
3.3.1. Amoniak / 30
3.3.2. Substancje organiczne / 30
3.3.3. Substancje biogenne / 31
3.3.4. Zawiesiny ogólne / 32
3.3.5. Metale ciężkie / 32
3.3.6. Inne mikrozanieczyszczenia / 34
3.3.7. Skażenie mikrobiologiczne / 34
3.3.8. Względy estetyczne / 36

4. Badania własne / 38
4.1. Opis obiektów badań / 38
4.2. Zakres i metodyka badań / 41
4.2.1. Metodyka poboru próbek / 41
4.2.2. Metodyka prowadzenia badań składu ścieków ogólnospławnych emitowanych przelewami / 43
4.3. Metody opracowania wyników badań / 50

5. Wyniki badań i ich dyskusja / 51
5.1. Metody szacowania częstości działania przelewów burzowych / 51
5.2. Funkcjonowanie przelewów burzowych w latach 2010-2015 / 52
5.3. Dynamika zmian składu ścieków ogólnospławnych emitowanych przelewami burzowymi / 55
5.3.1. Współzależność między parametrami opadów a aktywnością przelewów burzowych / 55
5.3.2. Analiza wyników badań laboratoryjnych składu ścieków ogólnospławnych emitowanych przelewami B1, J4 i J1 / 60
5.3.3. Analiza składu ścieków z przelewu J1 z zastosowaniem sond on-line / 73
5.4. Frakcjonowanie ChZT i zawiesin ogólnych / 79
5.4.1. Frakcjonowanie ChZT i zawiesin ogólnych w ściekach ogólnospławnych / 79
5.4.2. Frakcjonowanie ChZT i zawiesin ogólnych w ściekach emitowanych przelewami burzowymi / 83
5.5. Udział ładunku ścieków pogody suchej w całkowitym ładunku zanieczyszczeń zrzucanych przelewem burzowym / 88

6. Analiza zjawiska pierwszej fali zanieczyszczeń na przelewach burzowych / 92

7. Celowość działań zmierzających do ograniczania częstości aktywacji przelewów burzowych / 100
7.1. Działania w systemie kanalizacyjnym / 101
7.1.1. Zbiorniki retencyjne / 101
7.1.2. Regulacja wysokości krawędzi przelewu / 101
7.1.3. System Real Time Control (RTC) / 103
7.2. Działania na zlewni / 104
7.2.1. LID – (Low Impact Development) / 105
7.2.2. Dachy zielone / 106

8. Model szacowania ładunku zanieczyszczeń emitowanego przez przelewy burzowe kanalizacji ogólnospławnej / 108

9. Wykorzystanie opracowanego modelu do prognozowania ładunku zanieczyszczeń emitowanego przelewami burzowymi kanalizacji ogólnospławnej / 119

10. Podsumowanie i wnioski / 124

Literatura / 130

Streszczenie / 150

Summary / 152