Energetyka transportu zelektryfikowanego. Zbiór zadań problemowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5063
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: red. Krzysztof Karwowski

  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Energetyka transportu zelektryfikowanego. Zbiór zadań problemowych

rok wydania: 2023, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-7348-884-7
ilość stron: 132
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Przekazujemy do rąk Czytelników zbiór zadań problemowych, będący dopełnieniem i rozszerzeniem podręcznika Energetyka transportu zelektryfikowanego o liczne przykłady praktycznych obliczeń inżynierskich. Treść została podzielona na cztery rozdziały, które obejmują następujące grupy zagadnień:

- podstawowe zależności fizyczne dotyczące pojazdów elektrycznych i stosowane jednostki fizyczne,
- kinematyka i dynamika ruchu pojazdów elektrycznych,
- elektryczne napędy trakcyjne,
- zasilanie sieciowe pojazdów elektrycznych.

Tematyka zadań została dobrana tak, aby ukierunkować Czytelnika na najbardziej istotne i najczęściej występujące w praktyce zagadnienia obliczeniowe w dziedzinie transportu zelektryfikowanego i elektromobilności. Dzięki temu odbiorcami książki – poza studentami kierunków obejmujących swoim zakresem tę tematykę – mogą być również inżynierowie zajmujący się nią zawodowo, a także osoby interesujące się pojazdami elektrycznymi hobbystycznie.

W każdym rozdziale znajdują się przykłady dość prostych zadań, które można rozwiązać, opierając się na podstawowej wiedzy na poziomie akademickim z zakresu elektrotechniki, mechaniki i przedmiotów kierunkowych, takich jak: maszyny elektryczne, napęd elektryczny, energoelektronika, inżynieria elektryczna w transporcie lub pokrewne, ale występują też zadania, które zawierają w swojej treści dużą dawkę uzupełniającej wiedzy teoretycznej, w niektórych przypadkach zaś mogą wymagać od Czytelnika wyszukania informacji w odpowiednich źródłach – wykaz literatury zamieszczono na końcu każdego rozdziału. Dodatkowym źródłem wiedzy przydatnej do zrozumienia i właściwej interpretacji treści zadań może być wykaz pojęć i definicji zamieszczony w końcowej części książki.

Do wszystkich zadań załączono odpowiedzi. W wybranych zadaniach wskazano możliwość wykorzystania do obliczeń powszechnie dostępnych, popularnych narzędzi informatycznych, jak pakiet oprogramowania Matlab/Simulink czy arkusz kalkulacyjny. Przykładowe, z reguły bardziej złożone, zadania zamieszczono wraz z pełnym rozwiązaniem w końcowej części każdego rozdziału. Stanowią one formę wskazówek dla Czytelnika przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań o zbliżonej treści.

Niniejszy zbiór zadań przeznaczony został w szczególności jako literatura uzupełniająca dla przedmiotów akademickich: inżynieria elektryczna w transporcie, energetyka transportu, elektromobilność, trakcja elektryczna i urządzenia trakcyjne, energetyka i telematyka transportu. Może także służyć studentom kierunku transport w zakresie przedmiotu energetyka transportu. Zbiór zadań problemowych może stanowić materiał pomocniczy również dla innych kierunków studiów w zakresie transportu zelektryfikowanego – w tym w realizacji projektów inżynierskich i prac dyplomowych.

Spis treści

Przedmowa / 5
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów / 7

1. Podstawowe zależności i jednostki fizyczne / 13
1.1. Przekształcanie jednostek fizycznych 13
1.2. Przykłady wraz z rozwiązaniami / 16
1.3. Literatura 19

2. Ruch pojazdu elektrycznego / 20
2.1. Charakterystyka trakcyjna i opory ruchu pojazdu / 20
2.2. Podstawowe równanie ruchu / 31
2.3. Profile prędkości / 36
2.4. Przykłady wraz z rozwiązaniami / 41
2.5. Literatura / 50

3. Elektryczne napędy trakcyjne / 51
3.1. Zagadnienia ogólne / 51
3.2. Elektryczne maszyny trakcyjne / 54
3.3. Przekształtniki energoelektroniczne / 62
3.4. Trakcyjne układy napędowe / 70
3.5. Przykłady wraz z rozwiązaniami / 78
3.6. Literatura / 93

4. Zasilanie sieciowe pojazdów elektrycznych / 94
4.1. Podstacje trakcyjne / 94
4.2. Sieci trakcyjne / 98
4.3. Trakcja elektryczna / 102
4.4. Przykłady wraz z rozwiązaniami / 111
4.5. Literatura / 117
Leksykon wybranych terminów 119