Funkcjonowanie bocznic kolejowych

  • Dodaj recenzję:
  • 3865
  • Producent: SzkolTrans
  • Autor: Marek Pilarczyk, Jakub Tomczak
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł

Funkcjonowanie bocznic kolejowych

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 134
ISBN: 978-83-950727-0-3
oprawa: miękka

 

Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia główne aspekty dotyczące funkcjonowania bocznic kolejowych. To właśnie problematyka działania, regulacje prawne oraz wymagania z zakresu eksploatacji stały się dla autorów bodźcem, który pozwolił zebrać najważniejsze informacje o pracy bocznic kolejowych. Głównym celem przewodnika jest przybliżenie zagadnień związanych z prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją bocznic kolejowych, których w Polsce swoją działalność prowadzi ponad 1100 posiadających świadectwo bocznicy kolejowej.

 

Poradnik dla bocznic kolejowych
W poradniku przedstawiono podstawy prawne regulujące funkcjonowanie bocznic kolejowych oraz zagadnienia związane ze zdobywaniem uprawnień przez pracowników zatrudnionych na bocznicach kolejowych, a także wypadkami kolejowymi.  Zaprezentowano również drogę formalno-prawną w uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa, a także wyjaśniona została kwestia funkcjonowania bocznic w świetle dużej zmiany w ustawie o transporcie kolejowym z grudnia 2016 r. Przybliżone zostały problemy, z którymi bocznice zmagają się po wejściu w życie nowelizacji ustawy.
Opracowanie koncentruje się ponadto na wskazywaniu prawidłowych kierunków działania poprzez przedstawienie praktycznych rozwiązań dla zarządzających bocznicą.

 

Spis treści
1. Wstęp – regulacje rynku kolejowego
2. Regulator rynku kolejowego – UTK
3. Minister właściwy do spraw transportu
4. Organy Unii Europejskiej
5. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
6. Przedsiębiorstwa kolejowe
7. Infrastruktura kolejowa
8. Infrastruktura kolejowa poza bocznicą kolejową
9. Infrastruktura kolejowa na bocznicy kolejowej
10. Historia bocznic
11. Funkcjonowanie bocznic – stan aktualny
12. Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy
13. Świadectw sprawności technicznej
14. Zatrudnienie na stanowiskach kolejowych
15. Przepisy wewnętrzne
16. Regulamin pracy bocznicy kolejowej
17. Status użytkownika bocznicy kolejowej
18. Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji
19. Licencja maszynisty
20. Prawo kierowania dla prowadzącego pojazdy na bocznicy
21. Infrastruktura prywatna czy udostępniona 
22. Wypadek na bocznicy kolejowej
23. Utrzymanie Infrastruktury
24. Utrzymanie pojazdów kolejowych
25. Zagadnienia z życia

 

To bardzo dobrze, że powstało aktualne, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany Ustawy o Transporcie Kolejowym, źródło wiedzy o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem bocznic kolejowych. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpływało i wpływa bardzo dużo problemowych zapytań związanych użytkowaniem bocznic. Wychodząc naprzeciw Urząd organizował dla zainteresowanych wiele otwartych warsztatów w ramach Akademii UTK, a odpowiedzią rynku jest m.in. to źródło wiedzy w postaci opracowania książkowego autorstwa Pana Marka Pilarczyka i Pana Jakuba Tomczaka.

Istotnym jest, że książka ma kompleksowy charakter i pokazuje również otoczenie funkcjonowania bocznicy kolejowej oraz to, że napisana jest w sposób czytelny, zrozumiały i przejrzysty.

Co ważne, treść zawarta w opracowaniu przybliża nowe zagadnienia związane z odpowiedzialnością i postępowaniem na okoliczność zdarzeń kolejowych oraz trudny obszar związany z pojęciami bocznica prywatna, bocznica udostępniana, obiekt czy też operator infrastruktury usługowej.

Przytoczone przepisy oraz ich opis są zgodne ze stanowiskami Prezesa UTK i stanowią zbiór najistotniejszych kwestii, których zrozumienie jest niezbędne w przypadku zarządzania bocznicą kolejową.

Dlatego też gratuluję Autorom książki a Państwu życzę czerpania i wykorzystywania wiedzy w niej zawartej.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl