Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

  • Dodaj recenzję:
  • 225343
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Krystyna Mizielińska, Jarosław Olszak
  • Cena netto: 42,86 zł 49,00 zł 45,00 zł

Kotłownie o mocy do 2000 kW, wodne, niskotemperaturowe, opalane gazem lub olejem opałowym

Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

rok wydania: 2020, w 3. poprawione
ilość stron: 314
ISBN: 9788381560238
format: B5
oprawa: miękka


Zakres tematyczny podręcznika obejmuje kotłownie o mocy do 2000 kW, wodne, niskotemperaturowe, opalane gazem lub olejem opałowym. Omówiono w nim wymagania i zalecenia oraz zasady projektowania kotłowni (także dachowych) zgodne z obowiązującymi przepisami i najnowszymi rozwiązaniami techniki grzewczej. Zamieszczone rysunki, schematy i tabele mają ułatwić zrozumienie całości.
 
Podręcznik skierowany jest do studentów kierunków związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem ciepła, projektantów i wykonawców kotłowni oraz instalacji grzewczych.

Spis treści

Przedmowa /7

1. PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA ZRÓDEŁ CIEPŁA / 9

2. CHARAKTERYSTYKA PALIW STOSOWANYCH W KOTŁOWNIACH / 11
2.1. Składniki paliw / 11
2.2. Własciwości węgla kamiennego / 13
2.3. Właściwości oleju opałowego / 14
2.4. Właściwosci gazu ziemnego / 15
2.5. Właściwosci gazu płynnego / 16
2.6. Porównanie węgla kamiennego, oleju opałowego, gazu ziemnego i gazu płynnego jako paliw stosowanych w kotłowniach / 19
2.7. Zanieczyszczenia emitowane podczas spalania paliw kopalnych / 21

3. UKŁAD TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI / 26

4. ELEMENTY UKŁADU HYDRAULICZNEGO KOTŁOWNI / 30
4.1. Kotły / 31
4.2. Naczynia wzbiorcze / 61
4.3. Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej / 82
4.4. Sprzęgła hydrauliczne metody hydraulicznego oddzielenia obiegów kotłowych od obiegów grzewczych / 98
4.5. Pompy / 105
4.6. Przewody obiegów hydraulicznych / 120
4.7. Zawory / 123

5. SCHEMATY HYDRAULICZNE KOTŁOWNI / 145
5.1. Układy hydrauliczne z kotłami wiszącymi / 145
5.2. Układ z kotłem opalanym paliwem stałym, wspomaganym praca kotła opalanego olejem lub gazem / 147
5.3. Układy z wykorzystaniem energii słonecznej / 150
5.4. Układ hydrauliczny z kotłami o dużej pojemności wodnej / 155
5.5. Układ hydrauliczny z PRH / 157
5.6. Układy hydrauliczne z rozdzielaczami systemu ZORT / 159

6. AUTOMATYKA KOTŁOWNI / 163
6.1. Regulacja pokojowa / 166
6.2. Regulacja pogodowa / 167
6.3. Dobór sterowników i dodatkowe funkcje, jakie mogą spełniać układy regulacji automatycznej / 169

7. MAGAZYNOWANIE I DOPROWADZANIE PALIWA DO KOTŁÓW / 173
7.1. Obliczanie zapotrzebowania na paliwo / 173
7.2. Magazynowanie oleju opałowego i osprzęt zbiorników oleju / 177
7.3. Palniki i instalacje olejowe / 190
7.4. Palniki i instalacje gazu ziemnego w kotłowniach / 200
7.5. Magazynowanie gazu płynnego i osprzęt zbiorników na gaz płynny / 215
7.6. Instalacje gazu płynnego / 225

8. UKŁADY ODPROWADZENIA SPALIN / 230
8.1. Projektowanie przewodów odprowadzających spaliny / 231
8.2. Podstawowe wyposażenie przewodów spalinowych /253
8.3. Podłączenie kilku kotłów do wspólnego komina / 255
8.4. Systemy powietrzno-spalinowe (SPS) / 257

9. PROJEKTOWANIE POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI / 261
9.1. Wymagania ogólne / 261
9.2. Wymagania szczegółowe / 262
9.3. Dodatkowe zalecenia do projektowania kotłowni dachowych / 273

10. JAKOŚĆ WODY W INSTALACJACH KOTŁOWYCH / 277
10.1. Zanieczyszczenia wody instalacyjnej / 277
10.2. Wymagania dotyczące jakości wody instalacyjnej / 279
10.3. Urządzenia do oczyszczania wody / 281
10.4. Napełnianie instalacji wodą i uzupełnianie ubytków / 286

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU / 298

Literatura / 301