Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców

  • Dodaj recenzję:
  • 3434
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: red.: Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Dorota Kamrowska-Załuska
  • szt.
  • Cena netto: 44,76 zł 47,00 zł
Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 223
ISBN: 978-83-7348-646-1

Opis
Niniejsza monografia przedstawia wieloaspektowe podejście do przestrzeni Gdańska z perspektywy kobiet naukowców na początku swojej kariery badawczej. Elementem wspólnym wszystkich wątków podjętych w tym opracowaniu jest nawiązanie do środowiska zbudowanego, a tematy są ograniczone tylko i aż do miasta Gdańska.

Celem publikacji jest pokazanie przestrzeni Gdańska w sposób interdyscyplinarny. W monografii podjęto dyskusję, jak kształt tej przestrzeni wpływa na jakość życia mieszkańców oraz na to, w jaki sposób miasto jest odbierane przez przyjezdnych. W publikacji opisano wybrane elementy historii Gdańska – od średniowiecza, przez czasy, kiedy miasto było członkiem Hanzy, i burzliwy wiek dwudziesty, aż po teraźniejszość. Autorki wskazują również trendy i możliwe kierunki rozwoju oraz to, w jaki sposób mogą one wpłynąć na kształt przestrzeni miasta.

Istotne miejsce w niniejszej monografii zajmuje specyfika Gdańska związana z jego nadmorskim położeniem, hanzeatycką historią, tożsamością, ale także obecną rolą wody w mieście. Wątki badawcze skupiają się na istotnych elementach budujących miasto, takich jak tkanka urbanistyczna i opisana w wielu różnych aspektach przestrzeń publiczna.  
Monografia składa się z trzech uzupełniających się części. Autorki pierwszych czterech rozdziałów skupiają się na przestrzeni publicznej, w drugiej – na środowisku mieszkaniowym Gdańska. Ostatnia część publikacji dotyczy przestrzeni czasu wolnego w Gdańsku i rozpoczyna się analizą jej dostępności i jakości.

Spis treści
Wprowadzenie / 5
I. Przestrzenie publiczne / 7
1. Przestrzenie publiczne Głównego Miasta - Marta Rusin / 9
2. Centrum Gdańska w powieściach Güntera Grassa − opisy zgodne z wiedzą historyczną czy fikcja literacka? - Anna Kowalewska-Mróz / 23
3. Rola przestrzeni publicznych w procesie umiastowiania oraz podnoszenia jakości życia w Gdańsku – Osowej - Weronika Dettlaff / 49
4. Security and safety in public spaces - Dorota Wiśniewska / 71
II. Środowisko mieszkaniowe / 85
1. Architektura mieszkaniowa Wrzeszcza na przełomie wieków XIX I XX - Aurelia Bladowska / 87
2. Nowe wysokościowce – stan obecny i wizja przyszłości - Alicja Stefańska / 107
III. Przestrzeń czasu wolnego / 121
1. Dostępność i jakość przestrzeni czasu wolnego - Anna Gralewska / 123
2. Gdańskie porty jachtowe – próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju - Katarzyna Rembarz / 157
3. Współczesna rola ogrodów zoologicznych w strukturze miasta - Daria Pawlaczyk / 199
Notki biograficzne  / 219