Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

  • Dodaj recenzję:
  • 1465
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Stanisław Pisarczyk
  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

rok wydania: 2020, wydanie trzecie
ilość stron: 236
ISBN: 978-83-7814-707-7
oprawa: miękka

Opis
W skrypcie omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp.
Skrypt stanowi znaczące uzupełnienie literatury dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego. Mogą z niego korzystać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Inżynierii Lądowej oraz studenci innych politechnik i akademii rolniczych. Zawarte w skrypcie wiadomości mogą być wykorzystywane również przez inżynierów-projektantów i wykonawców oraz pełniących nadzory budowlane.

Spis treści

Przedmowa / 6

1. WSTĘP / 7

2. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW / 10
2.1. Zagęszczanie statyczne / 11
2.1.1. Warunki zagęszczania / 11
2.1.2. Wałowanie statyczne i ugniatanie / 14
2.2. Zagęszczanie dynamiczne / 17
2.2.1. Metody wibracyjne / 17
2.2.2. Metody impulsowe / 31
2.3. Zagęszczanie gruntów pod wodą / 41
2.3.1. Wibrowanie powierzchniowe / 41
2.3.2. Wibrowanie wgłębne i wibrowymiana / 42
2.3.3. Zagęszczanie ubijakami ciężkimi / 43
2.3.4. Zagęszczanie metodą wybuchów podwodnych / 44

3. WYMIANA GRUNTÓW / 47
3.1. Wprowadzenie / 47
3.2. Wymiana płytka / 47
3.3. Wgłębna wymiana gruntów / 52
3.3.1. Pale piaskowe i żwirowe / 52
3.3.2. Kolumny kamienne / 58
3.3.3. Kolumny żwirowo-betonowe / 66
3.3.4. Polepszanie właściwości odpadów komunalnych metoda wibrowymiany / 69

4. PREKONSOLIDACJA GRUNTÓW / 72
4.1. Obciążenie wstępne / 72
4.1.1. Opis metody / 72
4.1.2. Odkształcenia podłoża w czasie / 74
4.1.3. Czasowe przeciążenie nasypu / 79
4.1.4. Metody oceny nośności i stateczności podłoża z gruntów słabonośnych / 81
4.2. Obciążenie wstępne z zastosowaniem drenów pionowych / 89
4.2.1. Dreny piaskowe / 89
4.2.2. Dreny jutowo-piaskowe / 95
4.2.3. Dreny z tworzyw sztucznych / 95
4.3. Konsolidacja podłoża metoda odwodnienia wgłębnego / 98
4.3.1. Odwodnienie wgłębne za pomocą studni depresyjnych i drenów pionowych / 98
4.3.2. Zastosowanie podciśnienia do odwodnienia podłoża / 100
4.3.3. Odwodnienie z wykorzystaniem elektroosmozy / 101

5. CEMENTACJA I STABILIZACJA / 106
5.1. Wprowadzenie / 106
5.2. Cementacja w skałach i gruntach / 108
5.2.1. Pomiary wodochłonności w skałach / 109
5.2.2. Próbna cementacja skał / 112
5.2.3. Wykonywanie zastrzyków cementowych w skałach pod zaporami / 114
5.2.4. Zastrzyki cementowe w gruntach / 115
5.2.5. Zastrzyki z ultracementów / 116
5.2.6. Zastrzyki cementowo-iłowe / 117
5.2.7. Zastrzyki iłowo-cementowo-piaskowe / 118
5.2.8. Zastrzyki cementowo-popiołowe / 118
5.3. Sylikatyzacja i cebertyzacja / 118
5.3.1. Zastrzyki silikatyzacyjne (chemiczne) / 119
5.3.2. Wykonywanie zastrzyków silikatyzacyjnych w gruntach / 121
5.3.3. Cebertyzacja (elektropetryfikacja) / 123
5.4. Zastrzyki z żywic syntetycznych / 125
5.5. Zastrzyki uszczelniające / 127
5.5.1. Zastrzyki iłowe / 127
5.5.2. Zastrzyki bitumiczne / 128
5.6. Iniekcja strumieniowa / 129
5.6.1. Opis technologii robót metoda soilcrete / 131
5.6.2. Zastosowanie iniekcji strumieniowej / 134
5.6.3. Zalety technologii iniekcji strumieniowej / 140
5.7. Stabilizacja termiczna / 140
5.7.1. Zamarzanie gruntów / 140
5.7.2. Spiekanie gruntów / 143
5.8. Stabilizacja wgłębna proszkowa / 145
5.8.1. Kolumny wapienne / 145
5.8.2. Kolumny cementowo-wapienne / 146
5.8.3. Iniekcja proszkowa / 147
5.8.4. Stabilizacja masowa / 148
5.9. Stabilizacja powierzchniowa / 148
5.9.1. Mieszanki gruntowe optymalne / 149
5.9.2. Stabilizacja gruntów cementem / 151
5.9.3. Stabilizacja gruntów wapnem / 153
5.9.4. Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi / 154
5.9.5. Stabilizacja gruntów żywicami / 154
5.9.6. Stabilizacja gruntów bitumami / 155
5.9.7. Maszyny do powierzchniowej stabilizacji gruntów / 156

6. ZBROJENIE MASYWU GRUNTOWEGO / 159
6.1. Wprowadzenie / 159
6.2. Klasyczny grunt zbrojony / 159
6.3. Zbrojenie gruntów geosyntetykami / 162
6.3.1. Ogólne wiadomości o geosyntetykach i ich stosowaniu / 162
6.3.2. Wzmacnianie gruntów geosyntetykami / 166
6.3.3. Wzmacnianie słabego podłoża i nasypów geotekstyliami / 169
6.3.4. Wzmacnianie słabego podłoża georusztami i geosiatkami / 173
6.3.5. Wzmacnianie słabego podłoża geokratami / 174
6.3.6. Wykonywanie ścian oporowych zbrojonych geotekstyliami / 176
6.3.7. Wykonywanie ścian oporowych z zastosowaniem geokrat / 178
6.3.8. Projektowanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego geotekstyliami / 179
6.3.9. Obliczanie stateczności nasypów na słabym podłożu zbrojonym geotekstyliami / 185
6.3.10. Obliczanie nośności fundamentów na podłożu wzmocnionym warstwa gruntu zbrojonego / 191
6.4. Zbrojenie szkieletowe / 193
6.4.1. Stabilizacja skarp i zboczy Texsolem / 193
6.4.2. Metoda Pneusol stabilizacji skarp i zboczy / 196
6.4.3. Konstrukcje wzmacniające z gabionów / 200
6.5. Zbrojenie prętowe / 204
6.5.1. Gwoździowanie / 204
6.5.2. Kotwy gruntowe / 207
6.5.3. Mikropale / 214

7. UMOCNIENIA POWIERZCHNIOWE ZBOCZY I SKARP BUDOWLI ZIEMNYCH KONSTRUKCJAMI BIOTECHNICZNYMI / 223
7.1. Wprowadzenie / 223
7.2. Czynniki niszczące zbocza i skarpy / 223
7.3. Umocnienia biotechniczne skarp i zboczy / 225
7.3.1. Obsiew / 225
7.3.2. Darniowanie / 229
7.3.3. Umocnienia faszynowe / 231
7.3.4. Zakrzewianie i zadrzewianie / 232
7.4. Obudowa roślinna inżynierskich konstrukcji umacniających / 233