Geometria wykreślna w zadaniach. Wybrane zagadnienia. Wieloboki i Wielościany

  • Dodaj recenzję:
  • 4567
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Dariusz Fabianowski
  • szt.
  • Cena netto: 73,24 zł 76,90 zł

Geometria wykreślna w zadaniach. Wybrane zagadnienia. Wieloboki i Wielościany

rok wydania: 2020, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-21315-2
ilość stron: 416
format: 20,5x28,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Geometria wykreślna w zadaniach ma na celu pobudzenie i rozwinięcie wyobraźni przestrzennej oraz naukę rozwiązywania zadań metodą wykreślną. Przyjęta przez Autora struktura Geometrii wykreślnej w zadaniach jest korzystna z dydaktycznego punktu widzenia, z pewnością jednak nie jest jedyną możliwą.

Geometria wykreślna w zadaniach składa się z czterech rozdziałów, z których każdy poświęcono innej metodzie odwzorowania. Rozdział pierwszy poświęcono rzutom Monge'a, drugi – rzutowi cechowanemu, trzeci – aksonometrii, a czwarty – perspektywie stosowanej. Rzuty Monge’a są podstawowym systemem odwzorowania stosowanym w projektach technicznych, znajomość rzutu cechowanego jest niezbędna do prac na podkładach geodezyjnych, aksonometria często służy do zobrazowania detalu, a perspektywa – do wizualizacji projektów.

Zadania w każdej grupie tematycznej Geometrii wykreślnej mają różną skalę trudności, począwszy od bardzo łatwych, aż do trudnych. Zostały tak ułożone, aby przybliżyć geometrię wykreślną do potrzeb praktyki inżynierskiej, bez sztucznego ich utrudniania. W zadaniach wymagających precyzji odwzorowania na kartce rysunkowej wprowadzono pomocną siatkę modularną. Każdy z rozwiązanych przykładów został zilustrowany rozłożonymi na poszczególne sekwencje rysunkami opisującymi kolejne kroki.

Taki układ Geometrii wykreślnej w zadaniach pozwala na czytelne wyodrębnienie poszczególnych etapów oraz kolejności postępowania w trakcie realizacji zadania. Rysunki, wraz z częścią opisową, pogrupowano na sąsiednich stronach, co powinno znacznie ułatwić czytelnikowi odbiór całości podręcznika. Matematyczny język związany z geometrią został uproszczony do pojęć potocznych w celu poprawy przejrzystości i zrozumienia opisu do zadań. Ponadto oznaczenia w tekście elementów geometrycznych, takich jak punkty, proste czy płaszczyzny zostały dodatkowo wytłuszczone.

Geometria wykreślna jest nauką o odwzorowaniach oraz wzajemnych relacjach elementów przestrzennych na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Geometria wykreślna to nauka, której poznanie i zrozumienie jest niezbędne każdemu przyszłemu inżynierowi do świadomej kreacji przestrzeni przez tworzenie zapisu projektów oraz umiejętności ich jednoznacznego odczytywania.

Niniejszy podręcznik do geometrii wykreślnej to zbiór zadań wraz z przykładowymi rozwiązaniami z zakresu wybranych tematów geometrii wykreślnej dotyczących wieloboków oraz wielościanów. Jedyne odstępstwo stanowią zadania rzutu cechowanego, w których pojawiają się elementy krzywych.