Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3432
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Praca zbiorowa Anna Maciejewska

  • szt.
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł
Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia

rok wydania: 2017
ilość stron: 116
ISBN: 978-83-7814-612-4

Opis
W monografi i zaprezentowano dyskusję dotyczącą obecnych związków gleboznawstwa   naukami technicznymi i przyrodniczymi. Przedstawiono założenia programów nauczania realizowanych na różnych kierunkach studiów uczelni technicznych i przyrodniczych. Podkreślono, że nauczaniu powinno przyświecać główne przesłanie, którym jest wyrobienie w studentach świadomości o znaczeniu gleb i ich funkcjach w różnych dziedzinach gospodarki narodowej.

Spis treści
Wstęp / 7
Sławomir Miklaszewski – założyciel gleboznawstwa w Politechnice Warszawskiej oraz twórca polskiej szkoły gleboznawczej / 9
Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesora Piotra Skłodowskiego w 55. rocznicę pracy zawodowej / 18
Nauczanie gleboznawstwa w Politechnice Warszawskiej / 25
Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / 44
Teoretyczne i praktyczne aspekty nauki o glebie na różnych kierunkach Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu / 64
Gleboznawcze kształcenie leśników – doświadczenia dydaktyczne Zakładu Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie / 90
Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na wybrane właściwości gleby oraz na plon i skład chemiczny roślin / 99