Hakowy. Praktyczny poradnik do szkoleń

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4109
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: red. Marek Gałusza

  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Hakowy. Praktyczny poradnik do szkoleń

rok wydania: 2020, wydanie trzecie
ilość stron: 92
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: 2020 r., uaktualnienie na dzień 23 stycznia 2023 r.

Opis

Doskonały poradnik opisujący zasady organizacji pracy przy szeroko rozumianym zmechanizowanym przemieszczaniu ładunków. Zawiera najistotniejsze informacje związane z pracą hakowego (sygnalisty), a tym samym służy pomocą w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji do wykonywania obowiązków na tym stanowisku. Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów, które mają pomóc odbiorcy w przyswojeniu wiedzy koniecznej do bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku hakowego:

I. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
II. Wymagania stawiane hakowym
III. Podstawowe wiadomości o dźwignicach
IV. Zawiesia
V. Bezpieczna organizacja prac przeładunkowych z użyciem dźwignic
VI. Pierwsza pomoc przedlekarska

Spis treści

Wstęp / 7

1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym / 9
1.1. Pojęcie dozoru technicznego / 9
1.2. Akty prawne regulujące zagadnienia związane z dozorem technicznym / 9
1.3. Jednostki uprawnione do wykonywania dozoru technicznego / 9
1.4. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego / 10
1.5. Zakres działania Transportowego Dozoru Technicznego / 10
1.6. Podmioty wykonujące czynności dozoru technicznego / 11
1.7. Przykłady urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym / 11
1.8. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego / 12

2. Wymagania stawiane hakowym / 13

3. Podstawowe wiadomości o dźwignicach / 14
3.1. Definicja i podział dźwignic / 14
3.2. Podstawowe parametry techniczne dźwignic / 16
3.3. Elementy budowy dźwignic ważne dla hakowego / 16
3.3.1. Mechanizm podnoszenia / 16
3.3.2. Liny stalowe / 18
3.3.3. Bębny i krążki linowe / 24
3.3.4. Łańcuchy nośne / 26
3.3.5. Koła i krążki łańcuchowe / 27
3.3.6. Haki / 28
3.3.7. Zblocza hakowe / 29
3.3.8. Sterownice elektryczne dźwignic / 30

4. Zawiesia / 32
4.1. Ogólne wiadomości o zawiesiach / 32
4.2. Zawiesia ogólnego przeznaczenia / 32
4.2.1. Zawiesia linowe / 33
4.2.2. Zawiesia łańcuchowe / 35
4.2.3. Zawiesia tekstylne / 37
4.2.4. Zakończenia górne i dolne zawiesi / 40
4.3. Zawiesia specjalnego przeznaczenia / 42
4.3.1. Zawiesia chwytne / 42
4.3.2. Zawiesia zaczepowe / 45
4.3.3. Zawiesia chwytakowe / 45
4.3.4. Trawersy / 46
4.4. Nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR) / 48
4.4.1. Wiadomości ogólne / 48
4.4.2. Wpływ kąta rozwarcia cięgien na DOR (WLL) / 49
4.4.3. Wpływ temperatury otoczenia na nośność zawiesi / 50
4.5. Eksploatacja zawiesi / 51
4.5.1. Warunki bezpiecznego i prawidłowego używania zawiesi / 52
4.5.2. Przechowywanie i konserwacja / 53
4.5.3. Kontrola i kryteria zużycia zawiesi / 54

5. Bezpieczna organizacja prac przeładunkowych z użyciem dźwignic / 56
5.1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa / 56
5.2. Czynności eksploatacyjne hakowego / 56
5.2.1. Czynności przed podjęciem pracy / 56
5.2.2. Czynności w trakcie pracy / 57
5.2.3. Czynności po zakończeniu pracy / 58
5.2.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych / 58
5.3. Podejmowanie ładunku, transport i składowanie / 58
5.3.1. Obsługa ładunków / 59
5.3.2. Technika podnoszenia, transportowania i opuszczania ładunku / 64
5.3.3. Składowanie ładunków / 71
5.4. Sygnały porozumiewawcze pomiędzy operatorem dźwignicy a hakowym / 72
5.4.1. Komunikaty słowne / 72
5.4.2. Sygnały ręczne / 73
5.5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych / 77
5.5.1. Nadmierne rozkołysanie ładunku / 77
5.5.2. Awaria hamulców / 79
5.5.3. Brak zasilania / 79

6. Pierwsza pomoc przedlekarska / 80
6.1. Organizacja akcji ratunkowej / 80
6.2. Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków / 81
6.2.1. Zranienia / 81
6.2.2. Krwotoki / 81
6.3. Postępowanie w przypadku amputacji / 82
6.4. Postępowanie w przypadku porażenia prądem / 82
6.5. Postępowanie w przypadku urazów kostnych i stawowych / 83
6.5.1. Skręcenie / 83
6.5.2. Zwichnięcie / 83
6.5.3. Złamanie / 84
6.5.4. Uraz kręgosłupa / 84

Bibliografia / 85
Źródła prawa / 85
Wykaz Polskich Norm / 85
Wykaz rysunków / 89
Źródła rysunków / 90
Wykaz tabel / 91