Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość

  • Dodaj recenzję:
  • 3804
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Stanisław Jemioło, Cyprian Suchocki
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość

rok wydania: 2018
ilość stron: 196
ISBN: 978-83-7814-715-2

Opis
VII tom serii wydawniczej „Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności”

Spis treści
Rozdział I
Podstawowe zależności mechaniki ośrodków ciągłych i hipersprężystości / 9
Stanisław Jemioło
Rozdział II
Energia sprężystości / 33
Stanisław Jemioło
Rozdział III
Tensory struktury i relacje konstytutywne hipersprężystych materiałów ortotropowych, poprzecznie izotropowych i izotropowych / 51
Stanisław Jemioło
Rozdział IV
Model Murnaghana izotropowych materiałów hipersprężystych i jego modyfikacje / 83
Stanisław Jemioło
Rozdział V
Funkcje jednostkowej energii sprężystości hipersprężystych izotropowych materiałów nieściśliwych zależne od pierwszego niezmiennika / 103
Cyprian Suchocki, Stanisław Jemioło
Rozdział VI
Funkcje jednostkowej energii sprężystości hipersprężystych materiałów nieściśliwych zależne od pierwszego i drugiego niezmiennika / 125
Cyprian Suchocki, Stanisław Jemioło
Rozdział VII
Model pseudohipersprężystości elastomerów / 139
Stanisław Jemioło
Rozdział VIII
Potencjał termodynamiczny i relacje konstytutywne pseudohipersprężystości / 151
Stanisław Jemioło
Rozdział IX
Quasi-liniowa lepkosprężystość - sformułowanie i implementacja MES / 169
Cyprian Suchocki
Rozdział X
Metodyka wyznaczania parametrów materiałowych modelu quasi-liniowej lepkosprężystości / 185
Cyprian Suchocki   


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl