Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3827
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Katarzyna Weinerowska-Bords

  • szt.
  • Cena netto: 20,95 zł 22,00 zł

Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

rok wydania: 2019, wydanie drugie
ilość stron: 100
ISBN: 978-83-7348-732-1

Opis

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentek i studentów inżynierii środowiska, którzy realizując kurs hydrauliki, przygotowują się do praktycznego stosowania praw rządzących mechaniką ciśnieniowych przepływów cieczy w rozwiązywaniu problemów z zakresu szeroko pojętej inżynierii sanitarnej, omawianych w późniejszym toku studiów w ramach przedmiotów specjalistycznych.

W opracowaniu zaprezentowano szereg przykładów zadań obliczeniowych dla poszczególnych rodzajów zagadnień, objętych pojęciem przepływu ciśnieniowego jako kategorią nadrzędną, z krótkimi wstępami teoretycznymi i omówieniem toku rozwiązania zadań. Dodatkowo zaproponowano ponad dziewięćdziesiąt zadań i zagadnień do samodzielnej analizy. Część zadań ma charakter tradycyjny, niektóre zaś mają formę pytań i zagadnień stanowiących pretekst do dyskusji na tematy związane z hydrauliką przepływów ciśnieniowych. Gwiazdkami zaznaczono zadania trudniejsze.

Książka, w założeniu autorki, z jednej strony stanowi podręcznik do zajęć w ramach kursu hydrauliki, a z drugiej strony (tej bardziej istotnej) ma pomóc Czytelnikom zrozumieć podstawowe prawa rządzące przepływem cieczy w ciśnieniowych systemach sanitarnych i wynikające z tych praw konsekwencje praktyczne. Ma także zachęcić Studentów do podejmowania aktywnych prób rozwiązywania zadań, prowadzenia własnych analiz, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, stawiania inżynierskich pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi - samodzielnie i we współpracy z prowadzącym zajęcia.

Spis treści

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje / 7
1.1. Wprowadzenie teoretyczne / 7
1.1.1. Natężenie przepływu i średnia prędkość masowa. Równanie ciągłości / 8
1.1.2. Ruch laminarny i turbulentny / 10
1.1.3. Ciśnienie absolutne, nadciśnienie, podciśnienie / 11
1.1.4. Równanie Bernoulliego – problemy ogólne. Bilans energii mechanicznej. Straty energii mechanicznej / 12
1.2. Przykładowe zadania / 17
1.2.1. Natężenie przepływu i średnia prędkość masowa. Równanie ciągłości / 17
1.2.2. Ruch laminarny i turbulentny / 19
1.2.3. Ciśnienie absolutne, nadciśnienie, podciśnienie / 20
1.2.4. Równanie Bernoulliego – problemy ogólne. Bilans energii mechanicznej. Straty energii mechanicznej / 21
1.3. Zadania do samodzielnego wykonania / 23
1.3.1. Natężenie przepływu i średnia prędkość masowa. Równanie ciągłości / 23
1.3.2. Ruch laminarny i turbulentny / 26
1.3.3. Ciśnienie absolutne, nadciśnienie, podciśnienie / 28
1.3.4. Równanie Bernoulliego – problemy ogólne. Bilans energii mechanicznej. Straty energii mechanicznej / 28

2. Uproszczone przypadki obliczania przepływów. Przepływy cieczy nielepkiej / 30
2.1. Wprowadzenie teoretyczne / 30
2.1.1. Obliczenia zwężek pomiarowych / 32
2.1.2. Obliczenia pojedynczych przewodów ciśnieniowych / 32
2.2. Przykładowe zadania / 33
2.2.1. Obliczenia zwężek pomiarowych / 33
2.2.2. Obliczenia pojedynczych przewodów ciśnieniowych / 37
2.2.3. Rysowanie linii ciśnienia i linii energii dla przepływu cieczy nielepkiej / 39
2.3. Zadania do samodzielnego wykonania / 42
2.3.1. Obliczenia zwężek pomiarowych / 42
2.3.2. Obliczenia pojedynczych przewodów ciśnieniowych. Rysowanie linii ciśnienia i linii energii dla przepływu cieczy nielepkiej / 43

3. Przepływy cieczy lepkiej w pojedynczych przewodach ciśnieniowych / 48
3.1. Wprowadzenie teoretyczne / 48
3.1.1. Obliczenia pojedynczych przewodów ciśnieniowych / 48
3.1.2. Rysowanie linii ciśnienia i linii energii dla przepływu cieczy lepkiej / 49
3.1.3. Pompy w przewodach ciśnieniowych / 50
3.1.4. Przewody wydatkujące po drodze / 54
3.2. Przykładowe zadania / 56
3.2.1. Obliczenia pojedynczych przewodów ciśnieniowych / 56
3.2.2. Rysowanie linii ciśnienia i linii energii dla przepływu cieczy lepkiej / 59
3.2.3. Pompy w przewodach ciśnieniowych / 62
3.2.4. Przewody wydatkujące po drodze / 67
3.3. Zadania do samodzielnego wykonania / 68
3.3.1. Obliczenia pojedynczych przewodów ciśnieniowych. Rysowanie linii ciśnienia i linii energii dla przepływu cieczy lepkiej / 68
3.3.2. Pompy w przewodach ciśnieniowych / 76

4. Przepływy w sieciach przewodów pod ciśnieniem / 78
4.1. Wprowadzenie teoretyczne / 78
4.2. Przykładowe zadania / 82
4.3. Zadania do samodzielnego wykonania / 89

Odpowiedzi do wybranych zadań / 93
Załączniki / 95
Załącznik 1 / 95
Załącznik 2 / 96
Załącznik 3 / 97
Literatura / 100