Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5088
  • Producent: Grupa Medium

  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonywania i odbioru robót
ebook PDF

 

mgr inż. Maciej Rokiel

Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika Izolacje

rok wydania: 2023
format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 13 MB
ilość stron: 76
ISBN: 978-83-64094-77-4

 

Pomieszczenia mokre są intensywnie obciążone w sposób bezpośredni bezciśnieniową wodą użytkową lub stosowaną do czyszczenia/mycia, np. natryski, plaże basenowe (bardzo częste mycie/zmywanie powierzchni lub długotrwałe bezpośrednie oddziaływanie wody bezciśnieniowej).

Pomieszczenia wilgotne są obciążone w sposób bezpośredni lub pośredni wodą użytkową, stosowaną do czyszczenia/mycia, lub rozbryzgową, np. łazienki w hotelach, łazienki z odprowadzeniem wody przez wpust podłogowy.

Rozwiązanie konstrukcyjne powinno uwzględniać wszystkie czynniki oddziałujące na połać (obciążenia stałe, zmienne, termiczne, wilgocią). Konieczne jest:

  • zapewnienie przeniesienia obciążeń oddziałujących na konstrukcję,
  • zabezpieczenie przed wnikaniem wody/wilgoci w warstwy konstrukcji (podłogę, ścianę) i w pomieszczenie poniżej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania,
  • utrzymanie komfortu cieplnego we wnętrzu pomieszczenia,
  • zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej.


Dla ułatwienia na początku publikacji wyjaśniono podstawowe pojęcia i definicje występujące w książce.

Autor omawia także zasady projektowania izolacji podpłytkowej, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

 

Spis treści

O Autorze / 5
Podstawowe definicje / 6
1. Pomieszczenia wilgotne i mokre / 11
1.1. Wymagania stawiane pomieszczeniom wilgotnym i mokrym / 11
1.2. Klasy obciążenia pomieszczeń wilgotnych I mokrych / 11
1.3. Projektowanie pomieszczeń wilgotnych i mokrych / 11
1.3.1. Układ warstw podłóg i ścian / 11
1.3.2. Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) / 14
1.3.3. Podłoże pod hydroizolację podpłytkową / 16
1.3.3.1. Beton / 18
1.3.3.2. Warstwa spadkowa/jastrych zespolony / 18
1.3.3.3. Jastrych na warstwie rozdzielającej / 19
1.3.3.4. Jastrych pływający (na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej) / 19
1.3.3.5. Ściany murowane / 20
1.3.3.6. Tynki tradycyjne / 21
1.3.3.7. Podłoża gipsowe / 21
1.3.4. Wykładzina i okładzina ceramiczna i z płyt kamiennych / 21
1.3.5. Klej do płytek ceramicznych i kamieni naturalnych / 24
1.3.6. Zaprawa spoinująca / 25
1.3.7. Termoizolacja i paroizolacja / 25
1.3.8. Izolacyjność akustyczna / 27
1.3.9. Warstwa rozdzielająca / 27
1.3.10. Dylatacje / 28


2. Projektowanie izolacji podpłytkowej / 30

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót / 40
3.1. Zalecenia ogólne / 40
3.2. Wymagania stawiane podłożu pod uszczelnienie zespolone i wykładzinę/okładzinę / 40
3.2.1. Podłoże betonowe / 40
3.2.2. Jastrychy cementowe / 41
3.2.3. Jastrychy anhydrytowe / 42
3.2.4. Suche jastrychy gipsowe / 42
3.2.5. Mur z elementów drobnowymiarowych / 42
3.2.6. Tynki tradycyjne cementowe i cementowo-wapienne / 42
3.2.7. Płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe oraz tynki gipsowe / 43
3.2.8. Tolerancje wymiarowe podłoża / 44
3.3. Wykonanie uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) / 46
3.3.1. Wymagania stawiane podłożu / 46
3.3.2. Przygotowanie podłoża / 47
3.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 49
3.3.4. Przygotowanie materiału / 51
3.3.4.1. Przygotowanie elastycznych szlamów uszczelniających / 51
3.3.4.2. Przygotowanie folii w płynie / 51
3.3.4.3. Przygotowanie folii uszczelniających i mat kompensacyjno­ uszczelniających / 51
3.3.5. Aplikacja materiału 52
3.3.5.1. Nakładanie elastycznych szlamów uszczelniających / 52
3.3.5.2. Nakładanie folii w płynie / 52
3.3.5.3. Klejenie mat uszczelniających / 53
3.3.5.4. Klejenie folii uszczelniających / 53
3.3.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 53
3.3.7. Kontrola po wykonaniu robót / 54

4. Okładzina ceramiczna lub z kamieni naturalnych / 56
4.1. Wymagania stawiane podłożu / 56
4.2. Wymagania stawiane okładzinie/wykładzinie / 56
4.3. Przygotowanie podłoża / 58
4.4. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 58
4.5. Kontrola płytek/płyt przed rozpoczęciem prac / 58
4.6. Przygotowanie zapraw klejących i spoinujących / 58
4.7. Wykonanie okładziny/wykładziny / 59
4.8. Kontrola podczas wykonywania okładziny/wykładziny / 59
4.9. Kontrola po wykonaniu robót / 60

Literatura / 62


O Autorze
Maciej Rokiel – absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT ze specjalnością ochrona budynków przed wodą i ko-rozją biologiczną, rzeczoznawca mykologiczny PSMB. Od ponad 20 lat jest związany z branżą chemii bu-dowlanej. Autor wielu opracowań, ekspertyz i opinii, referatów naukowych oraz licznych publikacji i ar-tykułów dotyczących poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych hydroizolacji balkonów, ta-rasów, pomieszczeń mokrych, basenów oraz zagadnień związanych z kompleksową renowacją starych, zawilgoconych i zasolonych budynków.