Hydromechanika filtrowania wody

  • Dodaj recenzję:
  • 21404
  • Producent: WNT
  • Autor: Czesław Grabarczyk
  • Cena netto: 54,19 zł 56,90 zł
Hydromechanika filtrowania wody

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 398
ISBN: 978-83-204-3611-2
format: 16,5x24 cm
oprawa: miękka

Opis
W książce kompleksowo przedstawiono problematykę przepływowych procesów filtrowania wody, tj.: przegląd materiałów filtracyjnych; opory hydrauliczne czystych złóż filtracyjnych; metody obliczania procesu kolmatacji złoża dla trzech najczęściej występujących rodzajów procesu  filtrowania: klarowania wody, filtracji kontaktowej i odżelaziania; metody obliczania procesu płukania złoża; budowę i zasady działania kilku odmian filtrów; analizę warunków filtrowania i płukania oraz metody sterowania nimi.
Książka jest polecana studentom, doktorantom i wykładowcom uczelni technicznych i rolniczych na kierunkach, w programie nauczania których są takie przedmioty, jak: mechanika płynów, technologia wody i ścieków, projektowa

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. ZŁOŻA FILTRACYJNE
  2.1. Wprowadzenie
  2.2. Definicje podstawowych pojęć
  2.3. Podstawowe własności materiałów filtracyjnych
  2.4. Przegląd minerałów i materiałów filtracyjnych
  2.5. Złoża wielowarstwowe
  2.6. Złoża wielowarstwowe filtrów Culligana
  2.7. Ocena przydatności materiału filtracyjnego
  2.8. Wnioski i uwagi końcowe
  Bibliografia

3. OPORY CZYSTEGO ZŁOŻA FILTRACYJNEGO
  3.1. Wprowadzenie
  3.2. Określenie i osobliwości filtracji. Idealne i fikcyjne ośrodki porowate
  3.3. Geometryczna struktura ośrodka porowatego
  3.4. Parametry Hydrauliczne strumienia w złożu porowatym
  3.5. Prawo Darcy – podstawowe prawo filtracji
  3.6. Czynniki wpływające na wartość współczynnika filtracji
  3.7. Wprowadzenie prawa Kozeny
  3.8. Granica liniowości prawa Darcy i Kozeny
  3.9. Przejście od złoża filtracyjnego do naturalnego
  3.10. Ogólne wzory dla oporów hydraulicznych
  3.11. Wnioski i uwagi końcowe oraz przykład obliczeniowy
  Bibliografia  

4. FILTROWANIE WODY
  4.1. Model fizyczny procesu filtrowania
  4.2. Równania procesu filtrowania wody
  4.3. Metody obliczania procesu filtrowania
  4.4. Wzrost oporów hydraulicznych złoża w procesie filtrowania
  4.5. Charakterystyki procesu filtrowania
  Bibliografia

5. PŁUKANIE ZŁÓŻ FILTRACYJNYCH
  5.1 Wprowadzenie
  5.2 Metody płukania złóż filtracyjnych
  5.3. Ogólna charakterystyka i opis zjawisk fluidyzacji
  5.4. Warunki przepływu przez złoże fluidalne
  5.5. Własności złoża fluidalnego
  5.6. Dolna prędkość krytyczna – powstawania złoża fluidalnego
  5.7. Ogólne określenie granicy złoża fluidalnego
  5.8. Ogólne prawo ruchu ciała stałego w płynie
  5.9. Opadanie ziaren w płynie
  5.10. Zagadnienia obliczeniowe opadania ziaren w cieczy
  5.11. Sedymentacyjny model maksymalnej prędkości fluidyzacji
  5.12. Przepływ wody przez złoże fluidalne. Ekspansja złoża fluidalnego
  5.13. Mechanizm regeneracji złóż filtracyjnych i sposoby jej intensyfikacji
  5.14. Optymalna wielkość ekspansji złoża
  5.15. Mechanizm ścinania hydrodynamicznego
  5.16. Mechanizm zderzania i ocierania się ziaren
  5.17. Warunki płukania wielowarstwowych złóż filtracyjnych
  5.18. Płukanie złóż filtracyjnych wodą i powietrzem
  5.19. Koncepcja optymalizacji procesu płukania złóż wodą i powietrzem
  Bibliografia

6. GRAWITACYJNE FILTRY DO UZDATNIANIA WODY
  6.1. Przedmiot i zakres problematyki
  6.2. Przegląd filtrów grawitacyjnych
  6.3. Analiza regulacji prędkości filtrowania
  6.4. Regulatory przepustowości przez złoże
  6.5. Sprawność technologiczna filtrów ze zmienną przepustowością
  6.6. Wnioski i uwagi końcowe
 SKOROWIDZ
 BIBLIOGRAFIA
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl