Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych

  • Dodaj recenzję:
  • 4243
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Jerzy Kazimierz Szlendak
  • Cena netto: 54,19 zł 59,00 zł 56,90 zł

Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 230
ISBN: 978-83-01-20567-6
format: 16,5 x 23,5 cm
oprawa: twarda

Opis

Szybki postęp technologiczny nie omija także budownictwa stalowego. Dzięki nowym technologiom, dominujące dotychczas sposoby wykonywania węzłów tych konstrukcji, tj. spawanie i połączenia na śruby, stopniowo zostają zastępowane nowatorskimi – pozwalającymi obniżyć koszty ich wykonania i montażu.

Niniejsza publikacja opisuje m.in.: nowe techniki łączenia konstrukcji stalowych w przekryciach strukturalnych, zastosowanie węzłów rozbieralnych konstrukcji stalowych wykonanych z rur stalowych o znacznych średnicach oraz węzłów rozbieralnych konstrukcji stalowych, wykonanych przy użyciu lasera przemysłowego – z równoczesną eliminacją spawania. Węzły te zawierają elementy wykonane wielkoformatowym drukiem 3D. Kratownice z takimi węzłami, nawet o dużych rozpiętościach mogą być przewożone w niewielkich elementach i scalane na miejscu z ich elementów składowych.

Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych kreowaniem postępu w konstrukcjach metalowych oraz innowatorów, którzy w ramach istniejących firm i start-upów będą chcieli wdrażać prezentowane rozwiązania w praktyce.

"Omawiana książka stanowi pewnego rodzaju przegląd zagadnień na temat połączeń węzłowych, w których Autor uwzględnia zarówno znane, ale rozproszone w wielu materiałach źródłowych rozwiązania, jak i własny, znaczący, dorobek w tej dziedzinie. Na krajowym rynku księgarskim brak jest tego rodzaju publikacji."
Z recenzji prof. zw. dra hab. inż. Szymona Pałkowskiego

"Odbiorcami jej będą nie tylko osoby zajmujące się zawodowo projektowaniem stalowych struktur przestrzennych, ale również doktoranci i pracownicy naukowi wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych."
Z recenzji prof. dra inż. Romana Jankowiaka

Spis treści

O autorze
Podziękowania
Przedmowa

1. Wprowadzenie
1.1. Wybrane problemy w kształtowaniu i obliczaniu konstrukcji i jej węzłów
1.2. Konieczność obniżania kosztów optymalizacja wykonania węzłów w technologii AM
1.3. Nowe technologie i ich wpływ na możliwości innowacyjnych rozwiązań węzłów
1.3.1. Cięcie laserowe
1.3.2. Nowe technologie AM i ich zastosowanie w budownictwie
1.3.3. Nowe węzły kratownic z kształtowników zamkniętych (RHS)

2. Węzły struktur przestrzennych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Systemy struktur przestrzennych i ich montaż
2.2.1. Systemy struktur przestrzennych
2.2.2. Wytwarzanie i montaż
2.3. System NASKA
2.3.1. Wiata na przejściu granicznym w Bobrownikach
2.3.2. Dach magazynu wysokiego składowania S.M. MLEKPOL w Grajewie
2.3.3. Dach lodowiska w Olsztynie
2.4. Podsumowanie i wnioski

3. Węzły doczołowe rur okrągłych połączone na śruby o kołnierzach niewystających poza obrys rur
3.1. Wprowadzenie
3.2. Analiza numeryczna węzłów
3.3. Nowa procedura obliczeniowa skręcanych węzłów (styków) doczołowych rur
3.3.1. Ustalenie składników
3.3.2. Siły wewnętrzne w węźle
3.3.3. Proponowana geometria węzła i dane wyjściowe do obliczeń
3.3.4. Naprężenia w strefie przywęzłowej łączonego profilu rurowego
3.3.5. Nośność połączenia śrubowego zerwanie śrub
3.3.6. Nośność połączenia śrubowego ścinanie śrub
3.3.7. Nośność połączenia śrubowego docisk śruby do blachy
3.3.8. Nośność blachy czołowej w strefie rozciągania
3.3.9. Nośność żeber analiza przekroju składającego się ze wszystkich żeber
3.3.10. Nośność spoin łączących żebra z blachą czołową
3.3.11. Nośność żeber analiza pojedynczego żebra
3.3.12. Nośność płaszcza rury przy obciążeniu skupionym
3.3.13. Nośność żebra przy obciążeniu skupionym
3.3.14. Nośność spoin żebra przy obciążeniu skupionym
3.3.15. Zestawienie nośności poszczególnych składników i wniosek końcowy
3.4. Wdrożenie innowacyjnych węzłów w konstrukcji stalowych kopuł CWK w Jasionce k. Rzeszowa

4. Niespawane węzły typu T kratownic z rur RHS
4.1. Wprowadzenie
4.2. Koncepcja niespawanych węzłów typu T kształtowników zamkniętych (RHS)
4.3. Oszacowanie nośności niespawanych węzłów typu T RHS metoda składnikowa
4.3.1. Ścianka (ścianki) pozioma pasa poddana zginaniu składnik N1
4.3.2. Środniki pasa poddane ściskaniu składnik N2
4.3.3. Ścinanie ścianki górnej pasa pomiędzy wycięciami szczelinowymi składnik N3
4.3.4. Słupek ściskany wewnątrz profilu pasa składnik N4
4.4. Badania eksperymentalne nośności niespawanych węzłów T RHS i porównanie ich wyników z oszacowaniem teoretycznym
4.5. Podsumowanie i wnioski

5. Niespawane węzły typu N kratownic z rur RHS
5.1. Koncepcja węzłów i zakres badań
5.2. Model numeryczny
5.3. Badania eksperymentalne nośności niespawanych węzłów kratownic typu N i porównanie ich wyników z oszacowaniem teoretycznym
5.4. Podsumowanie i wnioski

6. Badania doświadczalne wiązarów kratowych z węzłami typu N z rur RHS
6.1. Badania połowy kratownicy o rozpiętości 12 m
6.2. Badania kratownicy o rozpiętości 12 m w hali o wymiarach 12 × 20 m
6.3. Podsumowanie i wnioski

7. Innowacyjne węzły typu N drugiej generacji w kratownicach z rur RHS
7.1. Koncepcja węzłów i zakres badań
7.2. Model numeryczny
7.3. Badania eksperymentalne nośności niespawanych węzłów kratownic typu N RHS drugiej generacji i porównanie ich wyników z oszacowaniem teoretycznym
7.4. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia
Wykaz oznaczeń
Przypisy

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl