INPE 47 Zarys elektrotermii

  • Dodaj recenzję:
  • 2969
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Czesław Grzbiela, Władysław Łoziak
  • szt.
  • Cena netto: 14,29 zł 15,00 zł
  • Niedostępny
INPE 47 Zarys elektrotermii

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 84
ISSN 1234-0081
format: A5
oprawa: miękka

Opis
Elektrotermia jest działem nauki i techniki zajmującym się przemianami energii elektrycznej w ciepło do celów użytkowych, a zatem, z wyłączeniem przemian niezamierzonych, stanowiących efekt uboczny, czyli strat cieplnych. Przemiany elektrotermiczne mają charakter autonomiczny lub mogą występować równocześnie z innymi rodzajami przemian energetycznych np. paliw w ciepło, bądź energii elektrycznej w inną postać energii, jako tzw. przemiany skojarzone.

Problematyka nagrzewania elektrycznego nie ogranicza się więc do technik wytwarzania ciepła z energii elektrycznej, lecz obejmuje także zagadnienia wykorzystywania tego ciepła we wszystkich obszarach działalności człowieka. Elektrotermia stanowi nie tylko bardzo ważny dział technologii współczesnego przemysłu i jest poważnym udziałowcem konsumpcji energii elektrycznej, lecz także ma istotne znaczenie dla gospodarki komunalno-bytowej.

Urządzenia elektrotermiczne przeznaczone do przekształcania energii elektrycznej w ciepło oraz do wykorzystania go w procesach grzejnych, mogą być zbudowane na różnych zasadach jako jednostki autonomiczne lub jako elementy wyposażenia innych urządzeń. Obecnie wyodrębnia się kilkanaście metod nagrzewania. Wiadomości dotyczące metod nagrzewania urządzeń oraz ich zastosowanie zostały omówione w tym zeszycie.

Spis treści
Wprowadzenie 6
1. Procesy grzejne 8
2. Nagrzewanie rezystancyjne 14
2.1 Regulacja procesu nagrzewania 24
2.2 Pomiar temperatury 27
3. Nagrzewanie promiennikowe 30
4. Nagrzewanie elektrodowe 36
4.1 Elektrodowe nagrzewanie wody 36
4.2 Topienie szkła 37
4.3 Otrzymywanie metali nieżelaznych 39
4.4 Przetapianie stali metodą elektrożużlową 41
4.5 Obróbka cieplna metali 42
5. Nagrzewanie łukowe 43
6. Nagrzewanie indukcyjne 46
7. Nagrzewanie pojemnościowe 53
8. Nagrzewanie mikrofalowe 55
9. Nagrzewanie plazmowe 58
10. Nagrzewanie elektronowe 62
11. Nagrzewanie fotonowe (laserowe) 65
12. Nagrzewanie jonowe (jarzeniowe) 68
13. Nagrzewanie ultradźwiękowe 70
14. Spawanie i zgrzewanie elektryczne 72
Literatura 82